Siirry sisältöön

Hyötyä tutustumismatkoista

Visit Finlandin kanssa järjestetyt B2B-tutustumismatkat ovat hyvä tapa tavata ostajia henkilökohtaisesti ja samalla kuulla tuotteen menekin mahdollisuudet markkinoilla.

Visit Finland tuo vuosittain yhteistyössä Suomen matkailuelinkeinon kanssa lähes 500 ulkomaista matkanjärjestäjää, incoming-toimistoa ja kongressi- ja yritystapahtumajärjestäjää Suomeen. Tutustumismatkat suunnitellaan ja toteutetaan Visit Finlandin tuotekehitys- ja markkinointiteemojen mukaisesti: Educational Travel, Sports Travel, Culture Finland, Health ja Business Events.

Tutustumismatkat ovat oiva keino tavata potentiaalinen ostaja henkilökohtaisesti ja samalla kuulla tuotteen menekin mahdollisuudet markkinoilla. Tapaamisten yhteydessä voi neuvotella myös oman tuotteen kehittämis- ja myynninedistämismahdollisuuksista. Visit Finlandin tuotekehitysteemojen puitteissa toteutettavat tutustumismatkat voivat pitää sisällään myös tuotetestausta.

Matkojen tavoitteena on tuotannon monipuolistaminen, viipymän pidentäminen ja Suomi-tuntemuksen lisääminen. Matkoille osallistuvat ostajat toivovat mielenkiintoisia, muista Pohjoismaista erottuvia kohteita ja elämyksiä sisältäviä, eri pituisia konkreettisia ohjelma- ja reittiehdotuksia esimerkkihintoineen.

Kun haluat kutsua ulkomaisia matkanjärjestäjiä tutustumaan laadukkaisiin tuotteisiin alueellanne, ole hyvissä ajoin meihin yhteydessä.

 • Matkan kohteiden tulee olla kansainväliseen markkinointiin sopivia
 • Vastaanottava alue ja yritykset hoitavat matkaohjelman ja -järjestelyt kustannuksineen
 • Visit Finland kutsuu ostajat ja maksaa heidän matkakulunsa Suomeen
 • Matkojen yhteyteen on alueen mahdollista järjestää miniworkshop
 • Katso tiivistetyt vinkit fam trip -vierailujen hoitamiseen alla olevalta videolta!


Koulutusmatkailu

Educational Travel viittaa sekä koululais-, opiskelija-, opettaja- että ammattilaisryhmille tarkoitettuihin ohjelmiin. Koulutusmatkailussa kiinnostavia teemoja, joissa Suomi voi erottua kilpailijamaista, ovat mm.

 • Kestävyys
 • Tekemällä oppiminen
 • Yrittäjyys, start up -kulttuuri ja innovaatiot
 • Ilmiöpohjainen oppiminen
 • STEAM-alat (science, technology, engineering, arts and mathematics)
 • Luonto ja geologia
 • Projektit joilla tuotetaan hyvää ympäröivälle yhteiskunnalle (esim. luonnonsuojelutyö)
 • Koodaus
 • Elinikäinen oppiminen
 • Arktisuus, Suomen ja Pohjoismaiden historia

Urheilumatkailu

Urheilumatkailu on aktiivista vapaa-ajan tekemistä, jonka takia ollaan valmiita matkustamaan uusiin kohteisiin, kilpailuihin ja harjoituspaikkoihin. Puhdas luonto ja ilma ovat tärkeitä elementtejä urheilijoille, samoin kuin laadukkaat harjoituspaikat. Suomen vahvuuksia ovat näiden lisäksi ammattimainen urheiluopetus, koulutus ja valmennus. Olosuhteet voivat olla yhtä hyvät niin ammattitason tekijälle kuin harrastelijaurheilijallekin ja treenaaminen tapahtuu usein samoissa ympäristöissä. Urheilumatkailu on helppo nostaa kestävän matkailun kärkituotteisiin, sillä tekeminen perustuu pitkälti lihasvoimaan. Urheilumatkailun tuoteteemoja ovat:

 • Perhelomat ”learn to...” -tuotteilla, eri urheilulajien opettelua (opi hiihtämään, kokeile lumi- ja kesän luontoaktiviteetteja)
 • Urheilutapahtumiin osallistuminen (esim. polkujuoksu, maraton, avovesiuinti, triathlon, jääkiekkoleirit jne.)
 • Aktiivinen lomailu urheiluopistoissa ja -keskuksissa sekä aktiviteetit luonnossa
 • Leirikoulut urheilu- ja luontoaktiviteettituotteilla ympärivuotisesti

Terveysmatkailu

Health-teeman tavoitteena on houkutella asiakkaita lääketieteellisiin hoitoihin, kuntoutukseen sekä oman terveyden ylläpitämistä edistäville ”terveyslomille”. Tuotteiden paketoinnissa on erittäin tärkeää huomioida turvallisuus- ja vastuukysymykset sekä sujuva hoitopolku ml.  yhteistyö terveys-, matkailu-, majoitus-, ravintola- ja potilasvälityspalveluita tarjoavien toimijoiden välillä. Terveysmatkailussa Suomella on hyvä kilpailuasema mm. seuraavilla aloilla:

 • Korkealaatuinen erityssairaanhoito (esim. onkologia, neurokirurgia, ortopedia)
 • Terveystarkastukset, varhainen diagnostiikka
 • Mittaaminen ja oman terveysdatan seuraaminen
 • Hyvinvointia edistävä, puhdas ja rauhallinen ympäristö

Kestävä matkailu

Sustainable Travel viittaa matkailuun, joka ottaa huomioon matkailun vaikutukset paikalliseen yhteisöön, ympäristöön, elintapaan ja talouteen; minimoidakseen negatiiviset vaikutukset ja maksimoidakseen positiiviset vaikutukset, tehden päätöksiä, jotka ovat kestäviä myös tuleville sukupolville. Parhaimmillaan kestävä matkailu toimii katalysaattorina kohteen taloudelliselle, ekologiselle ja sosio-kulttuurilliselle hyvinvoinnille. Aiheita, joita kestävän matkailun teemalla voi tuoda esille, ovat mm.

 • Ilmastonmuutosta hidastavat toimenpiteet yrityksessä ja alueella, mm. energiaratkaisut, hiilinielut ja kompensaatio  
 • Kierto- ja biotalouden ratkaisut majoitus- tai matkailukohteessa
 • Ympäröivän luonnon ja kulttuurin huomioiminen rakenteissa ja maisemoinnissa
 • Vesistöjen puhtauden eteen tehty työ
 • Luontosuhdetta voimistuttavat aktiviteetit   
 • Paikallisen, eettisesti tuotetun ruoan käyttäminen
 • Matkailussa käytettävien eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen ja arvokas kohtelu
 • Yhteisön osallistaminen päätöksentekoon ja tuotekehitykseen, tai alueen strategiaan  
 • Paikallisen kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen
 • Paikalliseen elämäntapaan opettavat, osallistavat tuotteet

Luksusmatkailu

Suomalainen luksusmatkailu tarkoittaa merkityksellisiä ja autenttisia elämyksiä ainutlaatuisessa, puhtaassa ympäristössä. Onnistunut luksusmatkailukokemus Suomessa perustuu korkealaatuiseen, monipuoliseen, ammattitaitoisesti toteutettuun ja kestävyyden huomioon ottavaan palvelutarjoomaan sekä vieraanvaraiseen, joustavaan ja yksilölliseen palveluun. Kunkin suuralueen vetovoimatekijöiden tulisi näkyä kaiken luksustarjooman taustana, jotta eri alueiden erityispiirteet nousevat esiin mahdollisimman hyvin. Aiheita, joita luksusmatkailun teemalla voi tuoda esille, ovat mm.

 • Erikoiset ja korkeatasoiset majoituskohteet (HUOM! kaikki iglumajoitukset eivät ole luksusmajoitusta)
 • Korkeatasoiset kaupunkihotellit (palvelu erottaa keskivertohotelleista)
 • Ostosmahdollisuudet (mm. kansainvälisten merkkituotteiden vintagemyynti, suomalainen design)
 • Laadukkaat ravintolat, jotka käyttävät paikallisia, kullekin kaudelle ominaisia ja mahdollisuuksien mukaan luonnonmukaisesti viljeltyjä raaka-aineita – samalla huomioiden eri kohdemarkkinoiden erityisruokavaliot
 • Luonnossa koettavat ruokailuelämykset, jotka hyödyntävät Suomen luonnon antimia
 • Luonnonilmiöt, kuten mm. keskiyön aurinko, revontulet ja ruska osana laadukkaita ohjelmapalveluita
 • Räätälöidyt, yksilölliset, korkealaatuiset ohjelmapalvelut: painopisteinä aktiviteetit, suomalainen saunaelämys, hyvinvointi luonnosta, kulttuuri yhdistettynä muihin ohjelmapalveluihin (esim. konsertti metsäruokailun aikana, yksityinen höyrylaivaristeily ruokailuineen ja osallistuminen oopperajuhliin plus solistin tapaaminen)

Työkalut ja oppaat

B2B-tutustumismatkojen oppaat ja muut hyödylliset julkaisut on koottu yhdelle sivustolle.

Matkailun julkaisut > B2B-tutustumismatkat

Matkoja suunniteltaessa on hyvä huomioida

 • hyvinvointi yhdistettynä kulttuuriin, kesäaktiviteetteihin ja talveen
 • kulttuurin ja luonnon yhdistäminen kaikkiin teemoihin
 • hiljaisuus, ruoka, sauna
 • elementteinä metsä, vesi, lumi
 • vastuullisuus, saavutettavuus ja esteettömyys

Talvella erottautuminen kilpailijamaiden talvitarjonnasta on tärkeää

 • lumi- ja jääosaaminen, talviolosuhteissa eläminen
 • autenttisuus: pienet kylät, paikallisten ihmisten elintavat
 • suomalaiset jouluperinteet

Kesällä helppoa luonnossa liikkumista ja teemapohjaista paketointia

 • reitistöt ja reitit
 • lapsiperheet
 • vesi: puhtaus
 • eläimet

Ota yhteyttä

Coordinator Buyer FAM trips

Cené Ferjani

+358 46 920 5014

FAM trips

Coordinator Buyer FAM trips

Anne Niska

+358 50 597 0798

FAM trips