Siirry sisältöön

Suomesta älykäs matkakohde

Visit Finlandin visiona on kehittää Suomesta älykäs matkakohde, joka tarjoaa edelläkävijänä matkailijalle sujuvimman polun haaveilusta matkalle.

Visit Finland DataHub 

Mitä DataHub on?

  • Tietokanta, johon suomalaiset matkailupalveluja tuottavat yritykset voivat rekisteröityä ja tallentaa tietoa yrityksestään sekä tarjoamistaan tuotteista ja palveluista.
  • Rajapinta (API), jonka kautta yritys- ja tuotetietoa voidaan hakea moniin eri kanaviin, kuten Visit Finlandin verkkokanaviin ja kampanjoihin, alueellisille verkkosivuille, kaupallisille toimijoille ja moniin muihin kanaviin.

DataHubin hyödyntäminen on ilmaista sekä matkailuyrityksille että datan hyödyntäjille.

Mitä hyötyä DataHubista on matkailualalle?

  • DataHubista kotimaiset ja ulkomaiset toimijat voivat hakea yritys- ja tuotetietoa omiin kanaviinsa. DataHub mahdollistaa suomalaisen matkailualan yritys- ja tuotetiedon jakamisen yhdestä paikasta.
  • Visit Finland käyttää jatkossa omissa digikanavissaan (esim. Visitfinland.com, markkinointi) DataHubin tuotetietoa.
  • DataHubin tietokantaa hyödynnetään jatkossa myös Visit Finlandin B2B myyntityöhön, kuten digikanaviin, myyntitapahtumiin ja dialogiin jakelukanavien kanssa. DataHubista voidaan koostaa Suomen matkailutarjontaa Visit Finlandin globaalin verkoston ja sen yhteistyökumppaneiden työkaluiksi.
  • DataHubin käyttö on ilmaista ja Visit Finland on sitoutunut sen kehittämiseen sekä mahdollistamaan tuotetiedon hyödyntämisen mahdollisimman laajalti.

Tutustu DataHubin esitysmateriaaliin.
Lisätietoa DataHub FAQ ja usein kysytyt kysymykset

Rekisteröidy Datahubiin

Annakaisa Ojala - Product Owner (annakaisa.ojala (at) businessfinland.fi),
Meea Tuomarmäki - Digital Product Owner (meea.tuomarmaki (at) businessfinland.fi) 

Matkailuyrityksen digiloikan ABC

Tervetuloa oppimaan matkailuyrityksen digiloikan perusteet uudessa verkko-oppimiskokonaisuudessa. Kokonaisuus koostuu kymmenestä askeleesta, joiden avulla yritys voi hoitaa digitaalisuuden perusteet kuntoon. Koulutus sisältää oppeja aina omien verkkosivun löydettävyydestä analytiikkaan ja online-myynnin kehittämisestä sosiaalisen median hyödyntämiseen.

Digitaalisen kehityksen työkalut destinaatioille

Digitaalisen asiakaskokemuksen käsikirja on erityisesti matkailualueille ja destinaatioille suunnattu käsikirja, joka auttaa alueita liiketoiminnan asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Käsikirjan tavoitteena on tarjota Visit Finlandin digipilottiohjelman kautta saatuja tuloksia alueille oman toiminnan kehittämiseksi.

Osana työkirjaa on myös Menestyvän matkakohteen analyysityökalu, joka auttaa alueita hahmottamaan oma lähtötilansa ja suunnittelemaan kehittämistoimenpiteitä niin että destinaatio pystyy vastaamaan muuttuneeseen liiketoimintaympäristöön ja todella johtamaan alueensa matkailuekosysteemiä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  

Työkalut on koottu yhteen Matkailun julkaisut -palveluun.

 

Matkailun digitiekartta

Matkailu on yksi maailman kilpailluimpia ja nopeiten kasvavia toimialoja, jota digitaalisten palveluiden kehitys muokkaa jatkuvasti. Globalisaatiokehitys ja digitalisaatio ovat kiihdyttäneet matkailun kilpailua niin, että uudet digitaaliset kanavat ovat tuoneet keskenään kilpailevat vaihtoehdot helposti kuluttajan vertailtavaksi. Tämä antaa suomalaisille matkakohteille ja palveluille mahdollisuuden kilpailla aidosti lukuisten kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Matkailutoimijat tarvitsevat yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat, joiden kautta kehittää Suomi-matkailun ekosysteemiä ja tavoittaa tehokkaasti kansainväliset matkailijat. Visit Finlandin johtaman työryhmän kehittämä Suomen matkailun digitiekartta pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin. Hyödynnämme kansainvälisten palveluiden ja teknologian mahdollisuudet, kehitämme omaa osaamistamme, luomme yrityksille edellytyksiä kehittyä, kasvaa ja tehdä yhteistyötä. Painopisteitä on kolme: datan hyödyntäminen yhteistyössä, digitaalinen inventaari ja osaamisen ja yhteistyön kehittäminen. 

Lataa Suomen matkailun digitiekartta kokonaisuudessaan tämän sivun Aineistot-kohdasta.

Missio

Digitaalisuus valtakunnallisesti hallussa ja tukemassa Suomen matkailun kasvua yli syklien, kestävästi.

Visio

Suomi on älykäs matkakohde, joka tarjoaa sujuvan ostopolun haaveilusta matkalle. Matkailua kehitetään tiedolla johtaen ja alustatalouteen tukeutuen.

Julkaisut, oppaat ja työkalut

Matkailun julkaisut -palvelussa on oppaiden, julkaisujen ja e-learningien lisäksi monta muuta hyödyllistä työkalua.

Matkailun julkaisut > Digitaalisuus

Ota yhteyttä

Head of Digital Development

Kaisa Kosonen

+358 40 749 4904
Digital Development Manager

Annakaisa Ojala

+358 40 359 3207
Digital Product Owner

Meea Tuomarmäki

+358 50 464 3590
Project Assistant

Kaisu Mäkelä

+358 50 514 6006