Matkailun digitaalinen kehitys

Uudet digitaaliset kanavat ovat tuoneet keskenään kilpailevat vaihtoehdot helposti kuluttajan vertailtavaksi.

Suomesta älykäs matkakohde

Visit Finlandin visiona on kehittää Suomesta älykäs matkakohde, joka tarjoaa edelläkävijänä matkailijalle sujuvimman polun haaveilusta matkalle.

Matkailun digitiekartta

Matkailu on yksi maailman kilpailluimpia ja nopeiten kasvavia toimialoja, jota digitaalisten palveluiden kehitys muokkaa jatkuvasti. Globalisaatiokehitys ja digitalisaatio ovat kiihdyttäneet matkailun kilpailua niin, että uudet digitaaliset kanavat ovat tuoneet keskenään kilpailevat vaihtoehdot helposti kuluttajan vertailtavaksi. Tämä antaa suomalaisille matkakohteille ja palveluille mahdollisuuden kilpailla aidosti lukuisten kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Matkailutoimijat tarvitsevat yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat, joiden kautta kehittää Suomi-matkailun ekosysteemiä ja tavoittaa tehokkaasti kansainväliset matkailijat. Visit Finlandin johtaman työryhmän kehittämä Suomen matkailun digitiekartta pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin. Hyödynnämme kansainvälisten palveluiden ja teknologian mahdollisuudet, kehitämme omaa osaamistamme, luomme yrityksille edellytyksiä kehittyä, kasvaa ja tehdä yhteistyötä. Painopisteitä on kolme: datan hyödyntäminen yhteistyössä, digitaalinen inventaari ja osaamisen ja yhteistyön kehittäminen. 

Lataa Suomen matkailun digitiekartta kokonaisuudessaan tämän sivun Aineistot-kohdasta.

Missio

Digitaalisuus valtakunnallisesti hallussa ja tukemassa Suomen matkailun kasvua yli syklien, kestävästi.

Visio

Suomi on älykäs matkakohde, joka tarjoaa sujuvan ostopolun haaveilusta matkalle. Matkailua kehitetään tiedolla johtaen ja alustatalouteen tukeutuen.

 

 

Matkailun alustatalouden karttalehti

Business Finland, Valtionvirasto ja Työ- ja elinkeinoministeriö teettivät vuonna 2017 Digitaalisen alustatalouden tiekartaston, joka on myös kattava raportti alustataloudesta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Visit Finland teetti vastaavan selvityksen liittyen matkailuteollisuuteen v. 2018.

Tutustu kattavaan raporttiin matkailuteollisuuden alustataloudesta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Lataa raportti sivun reunasta. 

Voit myös tutustua karttalehteen tässä webinaarissa.

Ota yhteyttä

Head of Digital Development
Kaisa Kosonen
+358 40 749 4904