Siirry sisältöön

Suuralue- ja

partneriyhteistyö

Suuralue- ja partneriyhteistyö

Visit Finland on jakanut Suomen neljään suuralueeseen matkailullisen Suomi- brändin kehittämiseksi. Jako neljään suuralueeseen – Helsingin seutuun, Lappiin, Järvi-Suomeen sekä rannikon ja saariston alueeseen – luo perustan vahvalle matkailupalveluiden ja -tuotteiden tarjonnalle sekä vetovoimaisten alabrändien rakentumiselle.

suuraluekartta

Kansainvälistymisen edistäminen alueen omista lähtökohdista

Lähtökohdat kansainvälisen matkailun lisäämiseksi ovat kullakin alueella hyvin erilaiset. Visit Finlandin kehittämä yhteistyömalli huomioi kunkin alueen haasteet ja mahdollisuudet edistää alueen valmiuksia kansainvälisenä matkailukohteena. Yhteistyön tavoitteista, resursseista ja laajuudesta sovitaan suuralueen keskeisimmistä alueorganisaatioista muodostettujen strategia- ja markkinointiryhmien kanssa. Koordinoidun suuraluetyön tavoitteena on pitkäjänteinen ja alueen toimijoita yhteen sitouttava yhteistyö yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansainvälistymisprosessi etenee yhteistyöllä

Kansainvälistymisprosessi koostuu neljästä Visit Finlandin ohjaamasta toimenpide-kokonaisuudesta:

  1. Alueen vetovoimatekijöiden ja brändin määrittäminen, tunnistaminen ja viestintä (Alueen USP:t, brändilupaus, alueidentiteetti ja brändielementit, viestinnän ohjeet)
  2. Vetovoimatekijöistä ammentavan laadukkaan tuotesisällön kehittämien (Tarjonnan kartoitus, markkinalähtöinen tuotekehitys ja koulutus, yhteiset tuotemanuaalit)
  3. Suuralueen houkuttelevuuden ja tunnettuuden lisääminen kohderyhmien keskuudessa (USPeista ammentava monikanavainen viestintä, kampanjointi, PR-työ, muut näkyvyystoimenpiteet)
  4. Suuralueen tuotannon markkinoille pääsyn edistäminen (BtoB-myynninedistäminen ja jakelukanavayhteistyön kehittäminen)

Teemallinen partneriyhteistyö

Koordinoidun suuraluetasoisen yhteistyömallin lisäksi Visit Finland rakentaa ja ohjaa yhteistyötä myös pienempien teemallisten tai alueellisten matkailun ekosysteemien tai yritysverkostojen kanssa. Lisää tietoa mahdollisuuksista osallistua näihin partneruusverkoistoihin löytyy Tuotekehitys ja teemat -osion alta.

Työkalut ja oppaat

Matkailun julkaisut -palvelussa on suuralueiden oppaita eri kielillä sekä monta muuta hyödyllistä työkalua.

Matkailun julkaisut > Suuralueet

Ota yhteyttä

Director, Head of Travel Business Development
Kristiina Hietasaari
Regional Partnership Manager
Liisa Kokkarinen

Sustainable Arctic Destination, Sustainable Travel Finland, Lapin alueen suuralueyhteistyö

Regional Partnership Manager
Asta Laaksonen
+358 46 923 2086

Saariston ja rannikon alueen suuralueyhteistyö

Regional Partnership Manager
Anne Lind
+358 40 570 4335

Järvi-Suomen alueen suuralueyhteistyö

Regional Partnership Manager
Hanna Muoniovaara
+358 40 350 9882

Helsingin alueen suuralueyhteistyö