Toiminta Suomessa

Yhteistyössä yritysten ja alueiden kanssa vahvistamme ympärivuotista tarjontaa ja rakennamme tehokkaita palveluverkostoja eri puolille maata.

Visit Finland kehittää matkailua koko Suomessa

Visit Finland auttaa suomalaisia matkailualan yrityksiä ja alueita kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat kansainväliseen kysyntään ja asiakkaiden odotuksiin. Haluamme, että matkailijat kokevat täällä ikimuistoisia elämyksiä ja saumatonta, ensiluokkaista palvelua.

Visit Finland -neuvontapalvelut

Visit Finland osana Business Finlandia tarjoaa matkailualan yritysten kansainvälistymiseen monenlaista apua. Neuvontapalvelumme tarjoavat kansainvälistymisen alkuvaiheissa toimiville yrityksille ja organisaatioille yritys- ja organisaatiokohtaista sparrausta esimerkiksi kansainvälistymisvalmiuksien arviointiin ja oikeiden jakelukanavien kartoittamiseen liittyen. Jos olet kiinnostunut neuvontapalveluista, täytä yhteydenottolomake.

Täytä yhteydenottolomake

Rahoituspalvelut

Business Finland tarjoaa rahoitusta matkailuyritysten tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin. Tarjoamme rahoitusta, kun yritys tähtää kansainväliseen kasvuun ja haluaa kehittää liiketoimintaa innovaatioiden avulla.

Lue lisää Business Finlandin tarjoamasta rahoituksesta

Business Finlandin rahoituksen lisäksi ELY-keskuksen rahoituksella voidaan kehittää liiketoimintaa ja myös saada tukea erilaisiin investointeihin.

Lue lisää ELY-keskuksen tarjoamasta rahoituksesta

Yrityksen kehittäminen

Team Finland palveluiden kokonaisuudesta löytyvät myös ELY-keskuksen asiantuntijapalvelut, joiden avulla yritys voi edistää kasvua ja laajentamista niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Ulkopuolisen asiantuntijan johdolla toteutettavien yritysten kehittämispalveluiden periaatteena on, että yritys saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea toimintansa eri vaiheissa.

Lue lisää ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluista

Kansainvälistymistyökalut

Tuotamme yritysten omaehtoiseen oppimiseen käytännönläheisiä työkaluja, esimerkiksi opastusvideoita PR- ja matkanjärjestäjävierailujen onnistuneeseen organisointiin. Voit myös tarkistaa, miten hyvin yrityksesi täyttää kriteerit, joita kansainvälisiin markkinointi- ja myyntitoimenpiteisiin kanssamme ryhtyviltä yrityksiltä edellytämme tai hakea vinkkejä tuotteistamiseen eri teemoittain listaamistamme tuotesuosituksista.

Työkaluja kansainvälistymiseen

Haemme myös ulkomaisia investointeja kotimaisiin matkailuhankkeisiin

Yhteistyötä alueittain ja teemoittain

Harvemmin kuitenkaan yksi yksittäinen matkailuyritys pystyy kansainvälistymään ilman alueensa muiden palveluntarjoajien muodostamaa kokonaisuutta. Pyrimmekin auttamaan erikokoisia yritysryhmiä kansainvälistymään yhdessä joko tietyltä alueelta (matkakohteet) tai yhteisen teeman osalta (esimerkiksi teemalliset reitit).

Hyödynnä valmennukset

Visit Finland Akatemia on matkailualueille ja siellä toimiville yritysryhmille suunnattu matkailutuotteiden kehittämistä vauhdittava valmennuspolku, jonka tavoitteena on tarjota jo kansainvälisille markkinoille valmiille tai niistä kiinnostuneille matkailuyrityksille kansainvälistymisen, tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin valmennusta. Valmennukset ovat räätälöitävissä yritysten valmiuksien mukaan kolmelle eri tasolle: Ready, Steady, Go. Lähtötasokartoitus auttaa alueorganisaatioita määrittelemään, minkä tasoista koulutusta alueella tarvitaan.

Tutustu Visit Finland Akatemiaan

Kansainvälisiin jakelukanaviin

Kehitämme ja tarjoamme välineitä, joilla yksittäisten tuotteiden tai vetovoimaisten palvelupakettien pääsyä kansainvälisiin jakelukanaviin voidaan edistää. Tuotemanuaalit helpottavat B2B-myyntiä ja Visitfinland.comin MyStay yksittäisen matkailijan matkasuunnitelmaan päätymistä.

Tapahtumat

Visit Finland järjestää vuosittain kotimaassa ja ulkomailla ammattilaisille tarkoitettuja tuotekehitys- ja myyntitapahtumia, seminaareja, verkostoitumistilaisuuksia ja muita asiakastilaisuuksia. Tilaisuudet kokoavat yhteen alan ostajat ja myyjät ja tarjoavat helpon tavan uusien kontaktien luomiseen.

Tapahtumien tavoitteena on saada monipuolisia Suomi-tuotteita ulkomaisiin jakelukanaviin. Tapahtumat ulkomailla ja Suomessa takaavat kansainvälisillä markkinoilla toimiville tai sinne tähtääville yrityksille laadukkaita ostajakontakteja kohtuullisin kustannuksin.

Visit Finland on mukana omalla osastolla useilla kansainvälisillä ammattimessuilla. Näkyvä yhteisosallistuminen messuille tuo uutta asiakaskuntaa tutustumaan Suomen matkailutarjontaan.

Suomessa seminaarit ja tapahtumat toteutetaan usein yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa.

Osallistu tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla

Katso tulevat tapahtumat sivun alareunasta. Tapahtumista tiedotetaan myös Visit Finland -uutiskirjeessä.

Suunnittelusi helpottamiseksi katso seuraavista linkeistä myös muiden tahojen järjestämiä tapahtumia eri maissa: ToolBox Travel Marketing & Consulting ja Sumama.

Katso myös

Visit Finlandin vuonna 2017 teettämässä tutkimuksessa määriteltiin kuusi Suomen kannalta merkittävää asiakassegmenttiä: luonnon ihmeiden metsästäjät, luontonautiskelijat, aktiiviset seikkailijat, ”suomalainen luksus”, city-breikkaajat ja aitouden etsijät.

Kohderyhmät