Maarit Ahola

Ready Steady Go -tasot

Kansainvälistymisvalmennus (Ready) 1-2 pv

Matkailuyrityksen kansainvälistymispolku ryhmävalmennuksena. Sisältää ryhmätehtäviä.

 • Yrityksen nykytilanteen ja toimintaympäristön analyysi
 • Tuotteistaminen, kohderyhmät, laatu ja hinnoittelu
 • Kansainväliset myynti- ja jakelukanavat sekä kumppanit
 • Myynti kansainväliselle asiakkaalle, neuvottelu- ja kommunikaatiotaidot eri kulttuureissa
 • Markkinointiviestintä kansainvälisilla markkinoilla. Markkinoinnin työkalut kuntoon. Visit Finlandin ja ao. matkailualueiden tarjonta.
 • Yrityksen kansainvälistymissuunnitelma, rahoitus, riskien arviointi
 • Matkailun verkostoyhteistyö
 • Yritys- ja maaesimerkit
Kansainvälistymisvalmennus:  Japani markkina-alueena (Go)  1 pv

Japanilaisen matkailijan profiili, arvot, tavat ja tottumukset, toiveet, matkailu Suomeen ja Eurooppaan. Tuotteistaminen, myynti-, markkinointi- ja jakelukanavat ja -keinot. Matkanjärjestäjien odotukset ja toiveet, kiinnostus. Potentiaaliset yhteistyökumppanit. Neuvottelu- ja liiketoimintaosaaminen japanilaisessa kulttuurissa. Yritys- ja tuotteistamisesimerkkejä.

Yrityskohtainen konsultointi kansainvälisille markkinoille 2-4 pv (Go)

Yrityskohtaiseen valmennukseen osallistuu matkailuyrityksen avainhenkilöstö työpajoissa ja kotitehtäviä tehden: polku sisäistetään ja muutetaan yhdessä toimenpiteiksi. Yrityksen kansainvälistymis- ja markkinoinnin suunnitelma alkaa lähtökohta-analyysista, maa-, asiakas- ja kumppanivalinnoista markkinalle menoon ja operatiivisiin toimenpiteisiin ja rahoitussuunnitelmaan. Eri kulttuurien väliset eroavuudet käyttäytymisessä ja työskentelytavoissa, liiketoiminnassa ja neuvottelutaidoissa.

 • Yrityksen nykytilanne, kansainvälistymisvalmius ja menestystekijät sekä kansainvälinen toimintaympäristö
 • Tuotteistaminen, kohderyhmävalinnat ja kohderyhmien tarpeiden, hinnoittelu ja toiminnan laatu
 • Maavalinnat
 • Kansainväliset myynti- ja jakelukanavat, kanavavalinnat ja jakelukanavayhteistyö
 • Myynti kansainväliselle asiakkaalle, myyntikumppanien vaatimukset, neuvottelu ja kommunikaatio eri kulttuureissa
 • Arvolupaus asiakkaalle ja yhteistyökumppanille
 • Markkinointiviestinnän periaatteet ja työkalut, markkinointimateriaali, kansainvälisen matkailumarkkinoinnin keinot ja sosiaalinen media, markkinointimix.
 • Kansainvälistymisstrategia ja operatiiviset toimintasuunnitelmat, rahoitus, riskien arviointi
 • Matkailun verkostot
 • Maakohtaisia yritysesimerkkejä

Lisätietoja

Maarit Ahola on kokenut matkailu- ja elintarvikeyritysten kansainvälisen liiketoiminnan sparraaja ja kouluttaja, jolla on kumppaniverkosto mm. Euroopassa, Aasiassa.

Maarit Ahola
maarit.ahola (at) hotmail.com
Puh. +358 50 568 1836