Ellare Oy

Ready Steady -tasot

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia – kansainvälistymisvalmennus Outdoors Finland -teemaisille tuotteille, (Ready) 1 pv

Pyörä-, vaellus- ja multiaktiviteettimatkailun tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille on yritysten yhteistyötä. Tämän kansainvälistymisvalmennuksen tavoitteena on rakentaa omatoiminen, opastettu, osittain huollettu ja täysin huollettu paketti kansainvälisten markkinoiden näkökulmasta.

Valmentaja: Pirjo Räsänen

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia – kestävä kehitys Outdoors Finland -teemaisille tuotteille (Steady) ½ pv

Outdoors-kohteet ja kestävä kehitys: reitistöjen kehittäminen tuottaa hyvinvointia ja taloudellista hyötyä monella tavalla alueelle. Miten luoda kävijälle paikan henkeä, rakentaa elämystä ja samalla sitouttaa paikallisia.

Valmentaja: Pirjo Räsänen

VALOKUVAT MATKAILUMARKKINOINNISSA

Valokuvat ovat usein ensimmäinen asia, minkä perusteella asiakas alkaa muodostaa mielikuvaa
tuotteestasi/kohteestasi. Tämä vuoksi ne ovat yksi tärkeimmistä markkinointiviestinnän keinoista. Valmennuksen avulla saat erinomaiset lähtökohdat viestinnällisesti oikein toimivien kuvien tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Käymme läpi miten voitte helposti parantaa kuvaviestinnän vaikuttavuutta ja kuvien visuaalisuutta. Valokuvat tuovat palveluillesi myös hakukonenäkyvyyttä, kun asiat on tehty oikein. Valmennukset voidaan toteuttaa eri lähtötasoilta ja painopisteet sovitaan vastaamaan asiakkaan tarpeisiin.

Valmentaja: Johannes Sipponen

LUONTO-AKTIVITEETTIEN TUOTTEISTAMINEN

Mitä vaaditaan kansainvälisille markkinoille suunnatulta luontomatkailutuotteelta ja miten aktiviteeteista muodostetaan tuottavaa yritystoimintaa. Tuotteistamisvalmennus voidaan toteuttaa koulutuksena tai työpajana, jonka lopputuloksena on kansainvälisille markkinoille
sopiva luontomatkailutuote.

Valmentaja: Johannes Sipponen

OUTDOORACTIVE -JÄRJESTELMÄN HYÖDYNTÄMINEN

Miten tuotat omaa laadukasta sisältöä Euroopan suurimpaan Outdoors-portaaliin tukemaan yrityksesti/alueesi näkyvyyttä niin kansainvälisillä kuin kotimaan markkinoilla. Käymme läpi myös mahdollisuudet, miten voitte helposti ja nopeasti hyödyntää järjestelmässä olevaa sisältöä omassa viestinnässä ja markkinoinnissa

Valmentaja: Johannes Sipponen

RETKEILYREITTIEN SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMINEN

Reitistöjen asiakas- ja kävijälähtöinen suunnittelu kattaa asiakaskokemuksen, luokittelun, turvallisuuden ja monikäyttöisyyden suunnittelun.  Perehdytään sekä kotimaisiin että ulkomaisiin case-tapauksiin ja tarvittaessa tehdään maastokäynti. Yhtenä osa-alueena myös reittidatan luominen eri kanaviin ja digitalisointi.

Valmentaja: Johannes Sipponen

Esteettömyys

Valmentaja: Jukka Parviainen

 

Muita räätälöityjä luontomatkailuun liittyviä valmennusaiheita ovat:

Lihasvoimin liikkumaan: Kesämatkailualueet kansainvälisillä markkinoilla (miten kehittää kesämatkailukohdetta, rakentaa luontoelämyksiä ja samalla kannustaa yrityksiä tuotteistamaan kansainvälisille markkinoille)

Luonto- ja reittitiedon digitalisointivalmennus: retkeilijät käyttävät joustavasti erilaista digitaalista reitti-informaatioita matkan ja retken eri vaiheissa. Mikä on paras mahdollinen mix ja miten tuotan sen?

Kiertomatkatuotteiden kehittäminen: kiertomatkat ovat kesämarkkinoilla volyymiltaan isoja tuotteita, joita lähes jokainen matkanjärjestäjä tuottaa ja myy kansainvälisillä markkinoilla. Ne vaativat usein laajemman alueen yhteistyötä ja niihin kannattaa panostaa. Valmennuksessa käydään läpi eri markkina-alueita, matkanjärjestäjiä ja myyjiä ja erilaisten kiertomatkatuotteiden perusedellytyksiä.

Omatoimisten pakettien tuotteistaminen: kansainvälisillä markkinoilla myydään valtavasti omatoimisia tuotteita. Mitä oikeastaan tarkoitetaan omatoimisten pakettien tuotteistamisella ja mitä hyötyä siitä on tuottajalle? Millaisia paketteja markkinoilla on ja miten me voimme niitä kehittää?

Kesäreittien teemoittaminen (CF-näkökulma): reittien teemoittaminen on edennyt Keski-Euroopassa pitkälle ja on yksi merkittävä tekijä kesämatkailukohteiden profiloinnissa. Sen osatekijöitä ovat luonnon erityispiirteet, geo- ja biodiversiteetti mutta yhtä suuri painoarvo on paikallisuudella, ruu´alla ja tarinankerronnalla. Kohteessa sisältöä voivat luoda paikalliset taiteilijat, historioitsijat ja kulttuuritoimijat.

Valmentaja: Pirjo Räsänen

Pirjo Räsänen

Pirjo on  tehnyt kattavan ja monipuolisen uran matkailun tuotteistamisen, kansainvälistymisen ja luontomatkailun parissa. Hän on tuottanut paljon materiaalia myös Business Finlandin tietopankkiin erityisesti luontomatkailun suunnittelun näkökulmasta ja sparranut kymmeniä yrityksiä kansainvälisille markkinoille. Hänen lempiaiheitaan ovat arvo- ja elämyslähtöinen tuotteistaminen, tuotteistamisklinikat, kansainvälistyminen ja rahoitushaut yrityksille. Matkailukohteet hyötyvät Pirjon kansainvälisestä kokemuksesta kohteiden profiloinnissa. Toimiminen Keski-Euroopan suurimman luonto- ja aktiviteettimatkailuportaalin ja software-toimittajan Suomen myyntijohtajana on avannut suoran kontaktin luontomatkailun kehittämiseen ja asiakaskysyntään, tätä dataa voit hyödyntää suoraan sekä yrityksen että kohteen kehittämisessä.

Pirjo Räsänen
Ellare Oy
pirjo.rasanen (at) ellare.fi
www.ellare.fi
+358 40 737 8650

Johannes Sipponen

Johanneksella on vankka kokemus luontomatkailupalveluiden tuottamisesta,
kehittämisestä ja sisällöntuotannosta. Valmennukset toteutetaan
aina käytännönläheisesti hakemalla asiakkaalle konkreettisia
ratkaisuja rennolla, mutta tinkimättömällä otteella. Keski-Euroopan
suurimman luonto- ja aktiviteettiportaalin asiakasdata antaa vankan
näkemyksen, mitä kansainvälisillä markkinoilla tapahtuu.

Johannes Sipponen
Ellare Oy
johannes.sipponen (at) ellare.fi
www.ellare.fi
+358 40 735 2748

Jukka Parviainen