FlowHouse Oy

Steady ja Go -tasot

Tuotteistamisen työpajat (Steady-Go) 1pv

Työpajamuotoisessa valmennuksessa kehitetään ja jalostetaan osallistujien matkailutuotteita ja palvelutarjontaa Visit Finlandin Matkailuyrityksen kansainvälistymisoppaan teemojen (tuote-hinnoittelu-jakelutie-markkinointiviestintä) mukaisesti. Työpajoissa voidaan kehittää samanaikaisesti joko yrityskohtaista tuotetarjontaa tai yritysten yhteistuotteita. Läpikulkevana teemana valmennuksessa tuotteen onlineostettavuuden kehittäminen.

Valmentaja: Jouni Kärkkäinen

Matkailuyrityksen tuotekehitysprojektin rahoitus (Steady-Go) ½-1pv

Matkailuyrityksen tuotekehitys vaatii toteutukseen erilaisia resursseja. Rahoitus on merkittävässä osassa tuotekehitystyön suunnittelussa sekä operatiivisessa toteuttamisessa. Valmennus tarjoaa matkailuyrityk-sille kokonaiskuvan erilaisista julkisista ja yksityisistä rahoitustyökaluista sekä ratkaisuja digitalisaation hyödyntämisestä osana tuotekehitysprojektien rahoitusta. Lisäksi valmennuksen aikana vahvistetaan matkailuyrityksen osaamista siihen, miten erilaisia rahoitusmahdollisuuksia voidaan hyödyntää ja miten varmistetaan rahoituksen saaminen.

Valmentaja: Jouni Kärkkäinen

Sosiaalisen median markkinointi, (Go) ½pv-1pv

Sosiaalinen media tarjoaa lukuisia erilaisia mahdollisuuksia markkinointiin, viestintään ja asiakaspalveluun. Sosiaalinen media eroaa perinteisistä markkinointikanavista ja päivän aikana tutustutaan siihen, miten sosiaalista mediaa voi parhaiten hyödyntää matkailumarkkinoinnissa. Päivän aikana vinkkejä houkuttelevaan sisällöntuotantoon sekä asiakkaidenne aktivointiin sosiaalisessa mediassa.

Valmentaja: Miikka Raulo

Suosittelumarkkinointi matkailualalla, (Go) ½pv

Suosittelumarkkinoinnin (UGC eli user-generated content) merkitys korostuu matkailussa, sillä kuluttajat hyödyntävät yhä enemmän toisten kuluttajien kokemuksia tehdessään omia ostopäätöksiään. Koulutuksen aikana käydään läpi perusteet suosittelumarkkinoinnista, mitä suosittelumarkkinoinnilla tarkoitetaan ja mitä se voi matkailualalla olla? Osallistuja oppii tunnistamaan yleisimmät suosittelumarkkinoinnin kanavat ja keinoja verkostojen hallintaan ja siellä läsnäoloon. Aihetta tarkastellaan läpi konkreettisin case-esimerkein yksittäisen matkailuyrityksen sekä matkailualueen näkökulmista.

Valmentaja: Miikka Raulo

Matkailuyrityksen näkyvyys ja löydettävyys verkossa, (Go) 1pv

Matkailijat ovat siirtyneet jo suurilta osin verkkoon, mikä tarkoittaa sitä, että myös matkailuyritysten on siirryttävä verkkoon. Verkkosivut valmiit, entä sitten? Tietoa etsiessään suurin osa henkilöistä aloittaa etsimisen Googlesta, niin myös useat matkailijat. Koulutuksessa käymme läpi mitä kaikkea näkyvyys ja löydettävyys verkossa on ja miten sinä voit kehittää oman yrityksesi näkyvyyttä ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen.

Valmentaja: Miikka Raulo

Matkailun sisältömarkkinointi, (Go) ½pv- 1pv

Työpajaan osallistuva oppii sisältömarkkinoinnin perusteet ja keskeiset käsitteet. Osallistuja saa käsityksen erilaisista sisältömarkkinoinnin muodoista ja kanavista. Työpajassa opetellaan määrittelemään ja tunnistamaan oma kohderyhmä sekä luomaan asiakasprofiili. Osallistuja saa sisältöjen suunnittelun-tehtävälistan, joka helpottaa omien sisältöjen suunnittelua ja auttaa sisältökalenterin päivittämisessä.

Valmentaja: Miikka Raulo

Facebook matkailuyrityksen markkinoinnin tukena, (Go) ½pv-1pv

Facebook-mainonnan perusteet -koulutus antaa perustiedot kuinka Facebookia voi käyttää markkinoinnin tukena. Koulutuksessa käydään läpi mainostyökalun mahdollisuuksia ja ominaisuuksia. Koulutuksessa katsotaan konkreettisesti mainosten kohdentaminen ja toteuttaminen, sekä pohditaan hyvän mainoksen ominaisuuksia esimerkkien kautta. Osallistuja saa valmiudet toteuttaa Facebook-mainontaa kohderyhmälähtöisesti.

Valmentaja: Miikka Raulo

Digitaalinen asiakaskokemus matkailupalveluissa (Go) ½pv – 1 pv

Asiakaskokemuksen merkitys kasvaa suuremmaksi, mitä kovemmassa kilpailussa ollaan. Olennaisiksi tekijöiksi nousevat muiden asiakkaiden suositukset sekä kuinka helppoa palvelun löytäminen ja ostaminen ovat. Erityisesti tämä korostuu digitaalisissa kanavissa, jossa kilpailija on vain yhden klikkauksen päässä. Tutkimusten mukaan 8 henkilöä kymmenestä kokee ongelmia verkkopalveluissa: eivät löydä haluamaansa tuotetta tai palvelua tai kohtaavat virhetilanteita. Digitaalinen asiakaskokemus -koulutuksessa tunnistetaan olennaisimmat kompastuskohdat ja opitaan välttämään niitä. Käytännön esimerkkien kautta opitaan, miten asiakaskokemusta tulee kehittää, mitata ja johtaa. Koulutuksen runko perustuu kouluttajan 2015 julkaistuun kirjaan Digitaalinen asiakaskokemus – menesty monikanavaisessa liiketoiminnassa (Docendo).

Valmentaja: Marko Filenius

Verkkopalvelun asiakaskokemuksen analysointi (Go) ½ pv

Puolen päivän työpajassa perehdytään verkkopalvelun asiakaskokemukseen. Yhdessä asiantuntijan johdolla arvioidaan nykyisen palvelun tomivuutta asiakkaan näkökulmasta, tunnistetaan asioinnin esteitä ja kehittämiskohteita Samalla opitaan erilaisista työkaluista, joilla oman verkkopalvelun laatua voidaan mitata ja arvioida.

Valmentaja: Marko Filenius

Matkailuyrityksen IT-arkkitehtuurin kehittäminen (Go) 1pv

Digitalisaation kiihtyessä matkailuyritykset joutuvat toistuvasti pohtimaan investointia uusiin järjestelmiin ja teknologioihin. Samaan aikaan tunnistetaan, ettei nykyisistäkään järjestelmistä ole saatu kaikkia tehoja irti ja huolena on miten järjestelmät keskustelevat keskenään. Tarpeen olisikin pysähtyä hetkeksi pohtimaan mihin suuntaan teknologia-arkkitehtuuria pitkällä jänteellä kehitetään ja miten varmistetaan, ettei ajauduta umpikujaan. Työpajassa lähdetään liiketoiminnan tarpeiden ja nykyisten resurssien ja kyvykkyyksien kautta rakentamaan polkua kestävälle ja tehokkaalle järjestelmäkokonaisuudelle. Erityisesti huomioidaan digitalisen läsnäolon ja ostettavuuden vaatimukset ja näiden edellyttämät kyvykkyydet.

Valmentaja: Marko Filenius

Miikka Raulo

Matkailuliiketoiminnan, sisällöntuotannon ja teknologian yhdistävä asiantuntija, joka nojaa toiminnassaan vahvasti faktaan ja luovaan ajatteluun. Teemme asiakkaasi ostamisen vaivattomaksi ja kiinnostavaksi digitaalisessa ympäristössä.

Miikka Raulo
FlowHouse Oy
miikka.raulo (at) flowhouse.fi
+358 40 731 0022
www.flowhouse.fi

Jouni Kärkkäinen

Jounin valmennuksissa yhdistyy innostavalla tavalla vahva valmennus- ja fasilitointiosaaminen, kattava matkai-lutoimialatuntemus sekä digitaalisen markkinoinnin ja myynnin ratkaisut. Taustalla 20 vuotta matkailualalla markkinoinnin, myynnin, valmentamisen ja strategisen teemojen parissa.

Jouni Kärkkäinen
FlowHouse Oy
jouni.karkkainen (at) flowhouse.fi
+358 45 125 3405
www.flowhouse.fi

Marko Filenius

Digitaalimaailman "mielensäpahoittaja", asiakaskokemuksen analysoija, mittaaja ja kehittäjä. Intohimona on löytää väyliä uusien mahdollisuuksien sinisille merille ja on parhaimmillaan IT-strategioiden pohdinnassa, jossa hyödynnetään analytiikkaa, verkkokauppaa, markkinointiautomaatiota ja asiakaskokemuksen parhaita käytäntöjä.

Marko Filenius
FlowHouse Oy
marko.filenius (at) flowhouse.fi
+358 50 336 5447
www.flowhouse.fi