Mikko Jantunen

Steady Go -tasot

Kestävä kehitys, (Steady) 1 päivä

Valmennuksessa käydään läpi, mitä kestävä palvelutuotanto tarkoittaa käytännössä. Paneudutaan asiakkaan tuotteisiin ja toimintaan käytännönläheisesti kestävän kehityksen näkökulmasta

Ympäristöjohtaminen, (Go) 1 päivä

Ympäristöjohtaminen osaksi yrityksen muuta johtamista. Opitaan, miten ympäristönäkökulma liitetään osaksi päätöksentekoa ja toiminnan ohjaamista. Otetaan haltuun mm. keskeiset työkalut ympäristöasioiden mittaamiseen ja kehittämiseen.

Energiatehokkuus, (Go) 0,5 päivää

Miten kehittää yrityksen energiatehokkuutta. Yritykset, jotka toimivat kiinteistöissä saavat konkreettisia keinoja toiminnan energiatehokkuuden kehittämiseen, joka näkyy parantuneina olosuhteina ja pienempinä energiakuluina.

Ympäristökatselmoinnit, (Go) 0,5 päivää + raportti

Kevyt, normaali tai laaja ISO-mukainen katselmointi katsastaa käytännönläheisesti yrityksen nykytilan ympäristöasioiden suhteen. katselmointi antaa runsaasti vinkkejä toiminnan kehittämiseen ympäristönäkökulmasta.

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen yritykseen, (Go) katselmointi + 2 koulutuspäivää

Sisältää nykytilan katselmoinnin, raportin ja 2 kpl henkilöstökoulutuspäiviä, joiden aikana yritykseen käynnistetään ympäristöjärjestelmä. Koulutusten aikana tuotetaan yritykselle oma ympäristökäsikirja, johon ympäristötyö dokumentoidaan.

Hiilijalanjälkikoulutukset ja konsultoinnit, (Go) (yksilöllinen toteutus)

Mitataan yrityksesi hiilijalanjälki ja opitaan hyödyntämään tulosta toiminnan kehittämisessä kohti pienempää CO2-päästöä.

Lisätietoja

Konkreettista, tehokasta ja tuloksellista toiminnan kehittämistä vuodesta 2005. Toiminta tähtää kohti kestävämpiä palveluita, taloudellisia hyötyjä unohtamatta.

Mikko Jantunen
Konsulttitoimisto Travelcon Oy
Yrittäjä, konsultti
mikko.jantunen (at) travelcon.fi
+358 50 520 2544
www.travelcon.fi