Mikko Jantunen

Steady Go -tasot

Vastuullisen liiketoiminnan katselmoinnit ja lähtötilaselvitykset (steady) 1 pv + ennakkotehtävä ja raportin purku

Vastuullisuuskatselmoinnit koostuvat lyhyestä ennakkotehtävästä, asiakasyrityksessä paikan päällä tehtävästä haastattelusta ja tutustumiskäynnistä, sekä käynnin jälkeen asiakkaalle toimitettavasta raportista.

Ennakkotehtävän tarkoituksena on kerätä joitakin tietoja yrityksestä valmiiksi itse katselmointikäyntiä varten. Kerättävät tiedot vaihtelevat yrityksen toimialasta ja koosta riippuen.

Katselmointikäynti kestää yrityksen koosta riippuen puolesta päivästä kokonaiseen päivään. Tänä aikana tutustutaan yrityksen toimintaan ja toimintoihin vastuullisuuden eri näkökulmista.

Raporttiin, joka toimitetaan katselmointikäynnin jälkeen, koottaan kattavasti yrityksen nykytila vastuullisuuden eri näkökulmat huomioiden ja annetaan tavoitteet niin lyhyelle kuin pidemmälle tähtäimelle, kohti kokonaisvaltaista vastuullisuutta.

Käsiteltävät aihealueet (yrityksen tai kohteen toiminnasta riippuen):

- Ekologinen vastuullisuus

 • Matkailu ja ilmastovaikutukset
 • Energia ja energiatehokkuus
 • Liikenne kohteessa ja saavutettavuus
 • Vesi
 • Jätteet ja jätevedet
 • Hankinnat ja kiertotalous
 • Rakentaminen, maan käyttö, maisemointi ja esteettisyys
 • Kemikaalit, valo, melu
 • Kantokyky
 • Mittarit
 • Hiilijalanjälki (mm. Ylläksen hiilijalanjälkiraportti 2009)

- Sosio-kulttuurinen vastuullisuus

 • Matkailuyritys ja paikallinen väestö (integroituminen)
 • Alkuperäiskulttuurin huomioiminen ja autenttisuus
 • Työsuhteet, työolot ja tasa-arvo
 • Sosiaaliset projektit
 • Hankinnat, ruoka ja raaka-aineet

- Taloudellinen vastuullisuus

 • Vastuullisuudesta kannattavaa liiketoimintaa
 • Paikallinen yhteistyö ja sopimukset
 • Rahan jääminen kohteeseen, paikalliset hankinnat
 • Investoinnit alueella
 • Paikallinen työvoima, sesonkityö
 • Luvat, verot

 Hinnat 950 eur – 2500 eur laajuudesta riippuen (alv 0%)

Mentorointi vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä (go) kesto asiakkaan tarpeen mukaan

Kun vastuullisen liiketoiminnan lähtötaso on selvitetty, tarvitaan tavoitteita, työtä, ohjausta ja sparrausta, jotta toiminta kehittyy.

Mentorointi on hyvä työkalu, kun omatoimiseen työhön halutaan säännöllisin väliajoin tukea. Mentorointipolku voidaan suunnitella yksilöllisesti tarpeiden mukaan tehtäväksi joko paikan päällä, etänä tai molempia hyödyntäen.

Ulkopuolinen ja puolueeton asiantuntija, joka kuitenkin tuntee yrityksesi toiminnan, auttaa tekemään oikeita valintoja ja ennen kaikkea löytämään oikean työjärjestyksen asioiden eteenpäin viemiseksi.

Hinnat yksilöllisesti työskentelymenetelmistä riippuen

Lisätietoja

Konkreettista, tehokasta ja tuloksellista toiminnan kehittämistä vuodesta 2005. Toiminta tähtää kohti kestävämpiä palveluita, taloudellisia hyötyjä unohtamatta.

Mikko Jantunen
Konsulttitoimisto Travelcon Oy
Yrittäjä, konsultti
mikko.jantunen (at) travelcon.fi
+358 50 520 2544
www.travelcon.fi