Siirry sisältöön

Koulutusmatkailu

Suomalainen koulutus tunnetaan maailmalla ja sen innoittamana halutaan matkustaa tutustumaan suomalaiseen koulujärjestelmään sekä suomalaisen koulutuksen erityispiirteisiin kuten ilmiöpohjainen oppiminen, luonnossa tekeminen ja leikkisä oppiminen. Suomi on profiloitunut edelläkävijänä myös uusilla osaamisalueilla kuten kestävä kehitys, kiertotalous sekä yrittäjyys ja innovaatiotoiminta. Suomen luonto tarjoaa erinomaisen oppimisympäristön ulkomaalaisille opiskelija- ja koululaisryhmille. 

Visit Finland on edistänyt koulutusmatkailun tuotetarjonnan kehittämistä sekä markkinointia valituilla kohdemarkkinoilla keväästä 2017 alkaen. Vuoden 2017 aikana kartoitettiin koulutusviennin ja koulutusmatkailuviennin parissa toimivia organisaatioita ja yrityksiä. Projektin seuraavassa vaiheessa keskityttiin hahmottamaan kysyntää ja tarjontaa sekä verkottamaan koulutusmatkailun toimijoita keskenään. Edelleen verkostoitumisen edistäminen kaupunkien ja kuntien opetus-, kulttuuri- ja matkailutoimien kesken sekä yhteisten toimintamallien löytäminen on yksi tärkeimmistä kehitystavoitteista.

Koulutusmatkailun päätuoteryhmät ovat koululaisille järjestettävät leirikoulut sekä hallinnon ja opetusalan ammattilaisten opintomatkat. Tavoitteena on saada kohdemarkkinoiden koulutusmatkojen järjestäjien ohjelmistoon ympärivuotista tuotetarjontaa Suomesta sekä edistää tarjonnan myyntiä ja sitä kautta ympärivuotisen matkailun kasvua Suomessa. Synergiaetuja haetaan Opetushallituksen Education Finland -koulutusvientiohjelmasta.  

Koulutusmatkailussa kiinnostavia teemoja, joissa Suomi voi erottua kilpailijamaista, ovat mm.

  • Kestävyys
  • Tekemällä oppiminen  
  • Yrittäjyys, start up –kulttuuri ja innovaatiot
  • Ilmiöpohjainen oppiminen
  • STEAM-alat (science, technology, engineering, arts and mathematics)
  • Luonto ja geologia
  • Koodaus
  • Elinikäinen oppiminen
  • Arktisuus, Suomen ja Pohjoismaiden historia

Tuotekehityksen apuvälineiksi Visit Finland on tuottanut ”Mitä on koulutusmatkailu?” ja ”Koulutusmatkailun ABC” (valmistuu syksyllä 2020) oppaat. Tutustu oppaisiin ja muihin materiaaleihin Matkailun julkaisut -palvelussa.

Kesällä 2019 Visit Finland järjesti myös koulutusmatkailun tuotekilpailun, jossa palkittiin viisi kärkituotetta kahdessa kategoriassa: lasten ja nuorten ohjelmat sekä ammattilaisille suunnatut ohjelmat.

KOHDEMARKKINAT 

Koulutusmatkailusta monet alueet ovat jo saaneet uuden markkinointikärjen etenkin Itä-Aasian markkinoilla. Tärkeimmät kohdemaat ovat Kiina, Japani, Etelä-Korea, Intia ja Yhdistyneet Arabiemiraatit. Näissä maissa toteutamme kohdennettuja myynti- ja verkostoitumistapahtumia sekä tuomme potentiaalisia ostajia tutustumismatkoille Suomeen.  

Lisäksi kysyntää löytyy erityisesti luonto- ja kestävyysteemaisille leirikouluille Iso-Britanniasta sekä lasten- ja kielileireille + ammattilaisvierailuille Venäjältä.

Myynninedistämisen apuvälineeksi Visit Finland on tuottanut koulutusmatkailun tuotemanuaalin, jonka uusin painos julkaistiin keväällä 2020 englanniksi ja kiinaksi. Tuotemanuaali on tarkoitettu ensisijaisesti B2B-markkinointiin eli apuvälineeksi kohtaamisissa ulkomaalaisten koulutusmatkojen järjestäjien kanssa. Tutustu oppaisiin ja muihin materiaaleihin Matkailun julkaisut -palvelussa.


Työkalut ja oppaat

Tuotekehityksen tueksi on työstetty materiaalia, jonka avulla saadaan aikaan markkinoille sopivia tuotteita. Työkalut on tehty mahdollisimman konkreettisiksi ja yksinkertaisiksi, jotta niiden käyttö olisi helppoa.

Matkailun julkaisut -palvelussa on tuotesuositusten lisäksi monta muuta hyödyllistä työkalua.

Matkailun julkaisut > Teemat > Koulutusmatkailu

Koulutusmatkailun verkkotyötila

Koulutusmatkailun toimijoiden yhteistyötä, keskustelua sekä uutisten ja materiaalien jakamista varten on perustettu Howspace-verkkotyötila. Jos haluat pääsyn työtilaan, ole yhteydessä Päivi Antilaan (paivi.antila (at) businessfinland.fi.

Ota yhteyttä

Manager

Päivi Antila

Regional Partnerships (Lapland), Health and Educational Travel