Koulutusmatkailu

Suomen maine koulutuksen ja oppimisen mallimaana on erittäin hyvä ja koulutus-brändimme tunnetaan maailmalla.

Educational travel -projekti

Suomen luonto tarjoaa erinomaisen oppimisympäristön ulkomaalaisille opiskelija- ja koululaisryhmille. Koulutusmatkailun edistäminen luo matkailun kasvulle hyvät mahdollisuudet.

Suomen matkailun kasvu on ollut hyvää ja Suomen hallitus on päättänyt panostaa matkailuun varmistaakseen kasvun jatkossakin. Yksi hallituksen uuden toimenpidekokonaisuuden, Matkailu 4.0 -suunnitelman tavoitteista on matkailun ympärivuotinen kasvu. Tuotetarjontaa koulutuksellisen matkailun kohderyhmille on jo olemassa sekä kesällä että talvella.

Educational Travel -projektin tavoitteet

Visit Finland käynnisti maaliskuussa 2017 uuden kehitys- ja markkinointiprojektin "Educational Travel". Matkailu 4.0 -suunnitelmassa Visit Finlandille myönnettiin vuosille 2018-2019 erillinen budjetti, jonka puitteissa koulutusmatkailun edistämistä tehdään.

Koulutusmatkailun päätuoteryhmät ovat koululaisille ja opetusalan ammattilaisille järjestettävät leirikoulut, opintomatkat ja ystävyyskouluvierailut. Tavoitteena on saada kohdemarkkinoiden koulutusmatkojen järjestäjien ohjelmistoon ympärivuotista tuotetarjontaa Suomesta sekä edistää tarjonnan myyntiä ja sitä kautta ympärivuotisen matkailun kasvua Suomessa.

Kohdemaat

Tärkeimmät kohdemaat ovat Kiina, Etelä-Korea, Intia ja Yhdistyneet Arabiemiraatit. Lisäksi kysyntää löytyy Iso-Britanniasta, Japanista, Venäjältä ja Yhdysvalloista.

Vuoden 2017 aikana kartoitettiin koulutusviennin ja koulutusmatkailuviennin parissa toimivia organisaatioita ja yrityksiä. Projektin seuraavassa vaiheessa keskitytään hahmottamaan kysyntää ja tarjontaa sekä verkottamaan koulutusmatkailun toimijoita keskenään. Lisäksi verkostoitumisen edistäminen kaupunkien ja kuntien opetus-, kulttuuri- ja matkailutoimien kesken on tärkeää.

Myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet

Apuvälineeksi on tuotettu suomeksi ja englanniksi oppaita sekä tuotemanuaali ulkomaalaisten koulutusmatkojen järjestäjien käyttöön.

Synergiaetuja haetaan Opetushallituksen koulutusvientiohjelmasta "Education Finland". Seminaari-, myynti- ja PR-tilaisuudet kohdemarkkinoilla pyritään järjestämään muiden koulutusvientitapahtumien yhteyteen.

Tapahtumien lisäksi tehdään yhteismarkkinointitoimenpiteitä kohdemaiden matkanjärjestäjien ja opiskelija-/koululaismatkojen järjestäjien kanssa oikeiden kohderyhmien ja päättäjien tavoittamiseksi ja ryhmien houkuttelemiseksi Suomeen.

Työkalut ja oppaat

Tuotekehityksen tueksi on työstetty materiaalia, jonka avulla saadaan aikaan markkinoille sopivia tuotteita. Työkalut on tehty mahdollisimman konkreettisiksi ja yksinkertaisiksi, jotta niiden käyttö olisi helppoa.

Matkailun julkaisut -palvelussa on tuotesuositusten lisäksi monta muuta hyödyllistä työkalua.

Matkailun julkaisut > Teemat > Koulutusmatkailu

Ota yhteyttä

Project Manager
Päivi Antila

Health Travel & Educational Travel