Siirry sisältöön

Menestyvän yrityksen tärkein perusta on tyytyväinen asiakas

Laatu ei synny itsestään. Laatutonni-laadunkehittämisohjelma tarjoaa matkailuyrityksille laatutyökaluja työtapojen yhtenäistämiseksi ja asiakaspalautteiden keräämistä varten.

LAATUTONNI QUALITY 1000 -laadunkehittämisohjelma on ainutlaatuinen tilaisuus nostaa osaamisesi kansainväliselle tasolle!

Laatu ja erinomainen asiakaspalvelu takaavat yrityksen menestyksen tämän päivän haasteissa. Käytännönläheisessä Laatutonni-valmennuksessa yrityksiä koulutetaan käyttämään erilaisia laadun kehittämisen työkaluja, joilla henkilöstö voi itsenäisesti kehittää yrityksen tuotteiden, palvelujen ja toiminnan laatua.

Perho PRO tarjoaa yrityksille mahdollisuuden osallistua joko kolmi- tai nelipäiväiseen Laatutonni-valmennukseen.

Kolmipäiväinen valmennus käsittää tiiviin valmennuspaketin hintaan 430 euroa + alv. 24% /yritys. Valmennus sisältää seuraavat aihekokonaisuudet:

1. päivä: Missä mennään – mihin halutaan mennä?
 • itsearviointi kehittämisen välineenä
 • laatusuunnitelma ja vuosikello
 • asiakaskohderyhmät
 • asiakkaan tarpeet, odotukset ja vaatimukset
 • laatukäsikirjan rakenne ja sisältö
2. päivä: Palvelulla arvoa asiakkaalle
 • asiakaspalautteen hyödyntäminen yrityksessä
 • asiakkaan polku
 • asiakaspalvelu
 • toimenkuvat ja vastuualueet
 • laatukäsikirjan päivitys
3. päivä: Vastuullisilla toimintatavoilla tulevaisuuteen
 • ydintoimintojen tunnistaminen – tehdäänkö oikeita asioita
 • ydintoimintojen avaaminen ja kehityskohteiden kirjaaminen
 • vastuut ja valtuudet ydintoiminnoissa
 • tuloskortti ja visiomittari
 • jatkuvan parantamisen malli
 • toimintojen vuosikatselmus ja vastuujaot
 • laatupolitiikka ja vastuullinen liiketoiminta
 • laatukäsikirjan päivitys ja valmiiksi saattaminen

Nelipäiväinen valmennus sisältää laatuvalmennuksen lisäksi yhden päivän koulutuksen kestävän kehityksen teemalla. Nelipäiväisen valmennuksen hinta on 580 euroa + alv. 24% /yritys. Valmennus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

1.-2. päivä: kuten kolmipäiväisessä valmennuksessa
3. päivä: Green Start -kestävä kehitys liiketoiminnassa
 • päivä antaa yritykselle eväät ja työkalut kertoa asiakkaalle kestävistä valinnoista liiketoiminnassa. Samalla henkilöstö sitoutetaan tekemään jatkuvia pieniä vastuullisia tekoja ympäristössään.
 • yritys valitsee 4-6 kehittämiskohtaa vuodeksi eteenpäin ja sitoutuu vuodeksi ottamaan uusia askelia kohti vastuullista liiketoimintaa.
 • valmennuksen aikana aloitetaan käytännönläheisen toimintasuunnitelman laatiminen ympäristöasioiden ja vastuullisuuden edistämiseksi ja kirjataan tehdyt toimenpiteet ja seuraavat askeleet.
4. päivä: kolmipäiväisen valmennuksen 3. päivä.

Molemmista valmennuksista saa yritykselle Laatutonni-statuksen ja neljän päivän valmennuksesta lisäksi Green Start -statuksen.

Valmennukset toteutetaan joko alueellisina ryhmävalmennuksina tai avoimina valmennusryhminä erikseen sovituilla paikkakunnilla. Aikataulut sovitaan ryhmä- ja aluekohtaisesti.

Valmennukseen voi osallistua enintään kaksi henkilöä/yritys. Hinta sisältää valmennuksen materiaaleineen. Helsingin ulkopuolella tapahtuviin valmennuksiin lisätään valmentajan toteutuneet matkakulut. Yritysryhmässä tulee olla mukana vähintään kahdeksan yritystä.

Teemme Laatutonni-valmennuksia myös yrityskohtaisesti.

Kysy lisää tai pyydä tarjous Laatutonni-koulutuksesta:

Tom Källroos/Perho liiketalousopisto
tom.kallroos (at) perho.fi
puh. 0400 184 165

********************************

Laatutonni on laadunkehittämisohjelma

Laatutonni on matkailualalle räätälöity laatuohjelma. Laatuvalmennus on käytännönläheistä koulutusta, jossa yrityksen henkilöstöä valmennetaan käyttämään erilaisia laadun kehittämisen työkaluja.

Mistä Laatutonni alkoi?

Suomen matkailun laatupolitiikan ja sen toteuttamisohjelman suunnitteluhanke sai alkunsa vuonna 2000 Visit Finlandin aloitteesta. Sen tarkoituksena oli nostaa matkailupalveluiden laatu niiden hintaa vastaavalle tasolle. Tätä työtä vauhdittamaan käynnistettiin "Laatutonni", systemaattinen laadunkehitysprosessi. Laatutonnille asetettiin tavoitteeksi luoda matkailun pk-yrityksille yhtenäisiä laatukriteerejä, jotka soveltuvat mahdollisimman laajalti elinkeinon eri sektoreille ja eri yrityksille. Laatutonni-vision mukaan koulutuksen, kenttäohjauksen ja muun tuen avulla tuhat yritystä on mukana ohjelmassa muutamassa vuodessa – ja mikä tärkeintä – kykenee itse jatkamaan ja ylläpitämään systemaattista laatutyötä. Laatutonni käynnistyi huhtikuussa 2001.

Laatutyöllä menestykseen

Me suomalaiset pidämme itsestäänselvyytenä suomalaisen tuotteen ja palvelun korkeaa laatua. Pelkkä tuntuma ei kuitenkaan riitä kansainvälisillä markkinoilla. Tarvitaan työkaluja osoittamaan laadun taso. Laatutonni-diplomi, sertifioitu laadunvarmistusjärjestelmä esim. ISO 9001 tai jokin muu osoitus yrityksen laadunvarmistusjärjestelmästä antaa uskottavuutta kansainvälisillä markkinoilla.

Tehokkaat työkalut

Laatutonnivalmennuksissa käytetään kolmea tehokasta kehittämisen keihäänkärkeä: itsearviointia, Laatutonnityökirjaa ja LaatuVerkkoa. Itsearvioinnilla tunnistetaan kehittämiskohteet ja jäsennetään laadunkehittämissuunnitelma yritykseen. Jatkossa itsearviointi toimii sisäisen laatuauditoinnin työkaluna. Laatutonnityökirja avulla työ etenee hallitusti ja työpohjat helpottavat dokumentointia LaatuVerkko on verraton työväline laadun kehittymisen seurantaan ja siihen tärkeimpään: asiakkaan kuuntelemiseen yrityksen toiminnan kehittämiseksi oikeaan, ostajan suuntaan.

Ota yhteyttä

Development Specialist

Liisa Renfors

+358 50 597 0608

Luxury Travel