Siirry sisältöön

Luksusmatkailu lyhyesti

Luksusmatkailu on kehittynyt viime vuosina korostetun luksuksen kokemisesta palvelujen ainutlaatuisuuteen, korkeatasoiseen jakamistalouteen, tietoiseen kuluttamiseen ja personoituun hyvinvoinnin ja kokemusten elämyksellisyyteen. Lisäksi siihen kuuluu kokemusten jakaminen sosiaalisessa mediassa.

Yksi hallituksen keväällä 2017 julkaiseman toimenpidekokonaisuuden, Matkailu 4.0 -suunnitelman, tavoitteista on matkailun ympärivuotinen kasvu. Korkean tason yksilöllisten matkailupalveluiden kehittäminen ja markkinoiminen tukevat ympärivuotisuutta, rikastavat olemassa olevien markkinoiden tuotevalikoimaa ja puhuttelevat myös uusia kohdemarkkinoita.

Luksusmatkailun on ennustettu kasvavan tasaisesti, noin 4,2–4,8 % vuodessa seuraavien kymmenen vuoden aikana, ja kasvu on nopeampaa kuin muilla matkailusektoreilla. Suomella on nyt erinomainen mahdollisuus houkutella uudenlaisesta luksuksesta kiinnostunut, korkean tason matkailija tutustumaan suomalaiseen versioon elämyksellisestä luksuksesta.

Matkailijalle tarjottavat merkitykselliset, autenttiset ja laadukkaat ohjelmat yhdistettynä henkilökohtaiseen ja yksilöityyn palveluun takaavat vaativammankin asiakkaan tyytyväisyyden. Suomen monipuolinen ja ammattitaitoisesti toteutettu ohjelmapalvelutoiminta, korkeatasoiset, persoonalliset ja erikoiset majoituskohteet sekä henkilökohtainen vieraanvaraisuus luovat hyvät puitteet teeman onnistuneelle markkinoinnille.

Suomalaisen luksusmatkailuhankkeen tavoitteet

Projektin tavoitteena on kiteyttää suomalaisen luksuselämyksen määritelmä, lisätä kohdemarkkinoiden tietoisuutta Suomesta korkeatasoisena high-end-elämysmatkailun kohteena, parantaa olemassa olevan tarjonnan laatua ja kehittää uutta tarjontaa kohdemarkkinoiden vaatimusten mukaisesti.

Lisäksi pyrimme lisäämään high-end-matkailijoiden määrää ja matkailutuloa Suomessa viestinnältään selkeällä, korkeatasoisten ja merkityksellisten elämysten palvelukokonaisuudella ja luomaan kansainvälisillä markkinoilla aktiivisesti toimiva kärkiyrittäjien ja -kohteiden verkosto sekä kartuttaa high-end-kärkituotteiden määrää.

Kohdemaat ja -ryhmät

Projektin kohdemaiksi on valittu Iso-Britannia, Pohjois-Amerikka, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ja Intia.

Isossa Britanniassa ja USA:ssa kohderyhmänä ovat Visit Finlandin kohderyhmätutkimuksen segmentti "Comfort Seekers" sekä vaativamman tason incentive-matkailijat.

Arabiemiirikunnissa kohderyhminä ovat nk. "Upmarket Emirati Families" ja "Young Adventurous Emirati Men".

Intiassa kohderyhminä ovat "Upper Middle Class", hää- ja honeymoon-matkalaiset ja vaativamman tason incentive-matkailijat.

Toimenpiteet

Tuotekehityksessä keskitytään Suomen tuotetarjonnan kartoittamiseen ja kehittämään sitä vastaamaan vielä paremmin kansainvälisen high-end-matkustajan vaatimuksia, varsinkin palvelun osalta (mm. Visit Finland Akatemia).

Olemme tuottaneet oppaan "Mitä on suomalainen luksusmatkailu" elinkeinon tuotekehitystyön tukemiseksi. Lisäksi kartoitamme valittujen kohdemarkkinoiden luksusmatkailun lähtötilanteen sekä jakelukanavat.

Teema on mukana soveltuvissa Visit Finlandin BtoB-, BtoC- ja PR-toimenpiteissä (mm. tutustumismatkat, myyntitilaisuudet jne.).

Työkalut ja oppaat

Tuotekehityksen tueksi on työstetty materiaalia, jonka avulla saadaan aikaan markkinoille sopivia tuotteita. Työkalut on tehty mahdollisimman konkreettisiksi ja yksinkertaisiksi, jotta niiden käyttö olisi helppoa.

Matkailun julkaisut -palvelussa on tuotesuositusten lisäksi monta muuta hyödyllistä työkalua.

Matkailun julkaisut > Teemat > Luksusmatkailu

Ota yhteyttä

Development Specialist

Liisa Renfors

+358 50 597 0608

Luxury Travel