Siirry sisältöön

Luontoaktiviteetit osana luontomatkailua

Luontomatkailun kärkenä ovat helposti toteutettavat ja omatoimiset, kevyet luontoaktiviteetit sekä paketoidut jakelukanaville tarkoitetut aktiviteettituotteet, joihin yhdistyy paikallinen kulttuuri, ruoka ja vastuullisuus.

Luontoaktiviteetit

Suomen luonto on matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Matkailussa tuotteistamisella on tärkeä osuus, ja niin myös luonto tuotteistetaan houkutteleviksi paketeiksi tai päiväretkiksi. Kansainvälisillä markkinoilla potentiaalisimmat teemat ovat vaellus, pyöräily, maastopyöräily, melonta ja eläintenkatselu (wildlife).

Visit Finlandin kohderyhmätutkimuksessa tunnistettiin kolme pääsegmenttiä, joille luonto oli ensisijainen motiivi Suomeen matkustamiselle: Aktiiviset seikkailijat, Luonnon ihmeiden metsästäjät ja Luontonautiskelijat. Tutkimuksessa nousi selkeästi esille näiden kolmen segmentin matkustusmotiivien erilaisuus, vaikka luonnon kokeminen on yhdistävä tekijä.

Luontomatkailun kärkenä ovat helposti toteutettavat ja omatoimiset, kevyet luontoaktiviteetit sekä paketoidut jakelukanaville tarkoitetut aktiviteettituotteet, joihin yhdistyy paikallinen kulttuuri, ruoka ja vastuullisuus. Majoitusyritysten kannattaa enemmän hyödyntää paikallisia ohjelmapalveluita tarjonnan monipuolistamiseksi ja houkutellakseen matkailijoita pidentämään viipymää. Toimiminen kansainvälisillä markkinoilla vaatii pitkäjänteisyyttä.

Luontomatkailuun erikoistuneet Visit Finland Akatemia -valmentajat auttavat eteenpäin tarjoten eritasoisia valmennuksia alueiden ja yritysten käyttöön.

Reittimerkinnät ovat turvallisuustekijä

Hyvät maastoreittimerkinnät ovat ennen kaikkea turvallisuustekijä. Reittimerkintöihin liittyy lukuisia yhteistyötahoja eri rooleineen ja vastuineen. Tutustu reittimerkinnät-tietopankkiin.

Urheilumatkailu

Urheilu- ja liikuntamatkailu on kirjattu Suomen matkailustrategiaan yhtenä edistettävänä teemana ja se näkyy myös Visit Finlandin toimenpiteissä. Luontoaktiviteettien ja urheilumatkailun tuotteissa on paljon samaa; puhtaassa luonnossa liikkuminen, eri aktiviteettien ja lajien harrastaminen sekä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Urheilumatkailun erityispiirre on jonkinlainen tavoitteellisuus tai kilpailuhenkisyys. Siinä missä luontoaktiviteetti on enemmän kevyttä ulkoilusta nauttimista (soft activities), niin urheilu- ja liikuntamatkailu on tavoitteellista tekemistä (sport tourism). Tavoitteena voi olla parantaa omaa kuntoaan, aikaa tai matkaa. Kyseessä on niche –kohderyhmä, mutta urheilutapahtumien ja harjoituspaikkojen perässä ollaan valmiita matkustamaan uusiin kohteisiin, joskus kauaskin. He ovat myös nuorekasta ja aktiivista asiakaskuntaa, joita kiinnostaa urheilun lisäksi myös muut matkailupalvelut ja –tuotteet, kuten kulttuuri ja ruoka.

Suomessa on loistava potentiaali kasvattaa kansainvälisten kävijöiden määrää esimerkiksi urheilutapahtumien ympärille. Etenkin tapahtumat, joihin matkailija voi itse osallistua kilpailijana, ovat suosittuja. Näistä esimerkkeinä maratonit, polkujuoksut, swimrun, OCR, triathlonit jne.

Työkalut ja oppaat

Tuotekehityksen tueksi on työstetty materiaalia, jonka avulla saadaan aikaan markkinoille sopivia tuotteita. Työkalut on tehty mahdollisimman konkreettisiksi ja yksinkertaisiksi, jotta niiden käyttö olisi helppoa.

Matkailun julkaisut -palveluun on kerätty niin reittien suunnitteluoppaat, ansaintalogiikkaopas kuin turvasatanen sekä monta muuta hyödyllistä työkalua.

Matkailun julkaisut > Teemat > Luontomatkailu

Outdoors Finland -hanke

Kolmas Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoittama Outdoors Finland -hanke päättyi 30.6.2018. Ohjelma jakaantui kahteen osaan: mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen sekä luonto- ja reitistökohteiden laadun ja elämyksellisyyden kehittämiseen.

Lue ohjelman loppuraportti (pdf)

Lisätietoja

Outdoor activities & Sport, Sustainable Travel Finland Manager

Virpi Aittokoski

+358 50 47 25 443
Development Manager

Terhi Hook

+358 50 5970 999