Luontomatkailu

Suomen kesäaktiviteetit ovat luontomatkailua parhaimmillaan

Luontomatkailun kärkenä ovat helposti toteutettavat ja omatoimiset, kevyet kesäaktiviteetit sekä paketoidut jakelukanaville tarkoitetut aktiviteettituotteet, joihin yhdistyy paikallinen kulttuuri, ruoka ja vastuullisuus.

Tietoa ohjelmasta

Suomen luonto on matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Matkailussa tuotteistamisella on tärkeä osuus, ja niin myös luonto tuotteistetaan houkutteleviksi paketeiksi tai päiväretkiksi. Kansainvälisillä markkinoilla potentiaalisimmat teemat ovat vaellus, pyöräily, maastopyöräily, melonta ja eläintenkatselu (wildlife).

Visit Finlandin kohderyhmätutkimuksessa tunnistettiin kolme pääsegmenttiä, joille luonto oli ensisijainen motiivi Suomeen matkustamiselle: Aktiiviset seikkailijat, Luonnon ihmeiden metsästäjät ja Luontonautiskelijat. Tutkimuksessa nousi selkeästi esille näiden kolmen segmentin matkustusmotiivien erilaisuus, vaikka luonnon kokeminen on yhdistävä tekijä.

Luontomatkailun kärkenä ovat helposti toteutettavat ja omatoimiset, kevyet kesäaktiviteetit sekä paketoidut jakelukanaville tarkoitetut aktiviteettituotteet, joihin yhdistyy paikallinen kulttuuri, ruoka ja vastuullisuus. Majoitusyritysten kannattaa enemmän hyödyntää paikallisia ohjelmapalveluita tarjonnan monipuolistamiseksi ja houkutellakseen matkailijoita pidentämään viipymää. Toimiminen kansainvälisillä markkinoilla vaatii pitkäjänteisyyttä.

Luontomatkailuun erikoistuneet Visit Finland Akatemia -valmentajat auttavat eteenpäin tarjoten eritasoisia valmennuksia alueiden ja yritysten käyttöön.

Tuotekehityksen tueksi on työstetty materiaalia, jonka avulla saadaan aikaan markkinoille sopivia tuotteita. Työkalut on tehty mahdollisimman konkreettisiksi ja yksinkertaisiksi, jotta niiden käyttö olisi helppoa.

Linkki työkaluihin

 

Ota yhteyttä

Project Manager
Virpi Aittokoski

Sports, Nature, Sustainable travel