Työkalut

tuotekehittelyn tueksi

Työkaluja matkapakettien ja reittien suunnittelijoille

Tuotekehityksen tueksi on työstetty materiaalia, jonka avulla saadaan aikaan markkinoille sopivia tuotteita.

Reittien suunnitteluoppaat

Opaskirjat melonta- ja vaellusreittien suunnittelijoille, rakentajille ja ylläpitäjille antavat kattavan kuvan hyvän reitin elementeistä. Oppaiden tarkoituksena on ohjata melonta- ja vaellusreittien suunnittelua entistä asiakaslähtöisempään suuntaan ja lisätä reittien matkailullista käyttöä. Oppaat ovat kaikkien reittien kanssa työskentelevien vapaasti käytettävissä. Oppaat löytyvät sivun alalaidasta ladattavista tiedostoista.

Työkalut on tehty mahdollisimman konkreettisiksi ja yksinkertaisiksi, jotta niiden käyttö olisi helppoa.

Edellisten hankkeiden materiaalit:

Jakelukanavakartoitukset

Jakelukanavakartoituksissa on koottu valittujen kohdemaiden sähköisiä jakelukanavavaihtoehtoja ja haettu niihin liittyen kiinnostavaa ja tärkeää tietoa. Jakelukanavakartoitusta voi hyödyntää, kun hakee internetistä mahdollisia sivustoja, joilla markkinoida omia tuotteita tai palveluita. Sivuilta saa myös uusia tuotekehitysideoita.

Miten ansaita aktiviteeteilla? – ansaintalogiikkaopas

Miten ansaita aktiviteeteilla? -opaskirjan ja analyysityökalujen avulla ohjelmapalveluyritys tai muu organisaatio voi arvioida mitä keinoja hänellä on käytettävissä aktiviteettipalvelujen kannattavaan tuottamisen ja hinnoitteluun. Oppaassa avataan hinnoittelun ja kustannuslaskennan erityispiirteitä. Oppaaseen liittyvät helppokäyttöiset esitäytetyt excel-pohjat täyttämällä yritys saa kuvan omien palveluidensa kannattavuudesta ja asemasta markkinoilla. Opas löytyy sivun alalaidasta ladattavista tiedostoista.

Turvasatanen

Oppaassa esitellään turvallisuuden hyvät käytänteet eläinten katselu- ja kuvausmatkailuun liittyvissä matkailutuotteissa. Opas on tarkoitettu matkailuyrityksille, mutta käytänteiden tuntemisesta on hyötyä kaikille luonnon elämyksistä nauttiville. Opas on laadittu Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttamassa "Turvallisuus eläinten katselu- ja kuvausmatkailussa" -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut maaseuturahasto. Opas löytyy sivun alalaidasta ladattavista tiedostoista suomeksi sekä englanniksi (100 best practices for organised wildlife watching).

Matkaraportit

Matkaraporteissa on tietoa niin tuotekehityksen kuin markkinoinnin tueksi. Matkat ovat suuntautuneet tärkeimpien kohdemaiden aktiviteettimessuille, joilla on haettu tietoa tuotetarjonnasta messuilla sekä ajankohtaistietoa erilaisista seminaareista ja tietoiskuista. Yksi opintomatka on suuntautunut Itävaltaan, jossa tutustuttiin reitistöihin ja tuotetarjontaan. Raportit löytyvät sivun alalaidasta ladattavista tiedostoista.

REILA-merkintöjen turvallisuus

Pilottialueena Lappi 2015-2018 -hankkeen Reittimerkinnät-tietopankki.

Outdoors Finland -hanke

Kolmas Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoittama Outdoors Finland -hanke päättyi 30.6.2018. Ohjelma jakaantui kahteen osaan: mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen sekä luonto- ja reitistökohteiden laadun ja elämyksellisyyden kehittämiseen. 
Lue ohjelman loppuraportti (pdf)