Siirry sisältöön

Hungry for Finland

Lähiruoka, paikallisuus ja suomalaisuus ovat tärkeä osa matkailijan ruokaelämystä. Ne tarjoavat aitoja kokemuksia ja pitkään säilyviä makumuistoja.

Ruoka ja juoma ovat tulleet yhä tärkeämmäksi motivaatiotekijäksi matkakohteen valinnassa: 80 %:n mielestä kohteen kulinaarinen aktiviteetti tai vetovoima on vaikuttanut tietyn kohteen valintaan (WFTA). Booking.comin tutkimuksessa kolme neljäsosaa matkailijoista haluaa matkustaa seuraavalla matkallaan johonkin ruoastaan tai juomastaan tunnettuun matkakohteeseen. Milleniaalit (18–34-vuotiaat) ovat eniten kiinnostuneet yhdistämään ruokaa ja matkailua. Heistä 79 % haluaa matkustaa gastronomisista nautinnoista tunnettuun kohteeseen.

Tarjonnan kehittäminen kannattaa, sillä matkailija syö useita kertoja päivässä

Ruokamatkailu on keskeinen matkailun kehittämiskohde maailmanlaajuisesti. Suomessa on hyviä ruokamatkailutuotteita, mutta tarjontaa ei vielä löydy läpi Suomen. Tarjonnan kehittäminen kannattaa, sillä jokainen matkailija syö useita kertoja päivässä, vaikka matkan perimmäinen tarkoitus olisi muu kuin ruoka. Laatutasoa tulee nostaa matkailijoita palvelevissa keskitason ravintoloissa ja uusilta kohdemarkkinoilta tulevia asiakkaita täytyy osata palvella. Matkanjärjestäjille tarjotuissa paketeissa ruokaa tai juomaa hyödynnetään houkuttelevana tekijänä vielä varsin harvoin.

Ruokamatkailuun liittyvät läheisesti myös ruokatuotteet. Synergioita elintarvikkeiden vienninedistämisen kanssa on paljon ja siksi matkailun ja elintarvikealan yhteistyö on tärkeää sekä aluetasolla että valtakunnallisesti.

Ruokamatkailu elämykselliseksi osaksi Suomen matkailumaakuvaa!

Suomen matkailustrategiassa vuosille 2019-2028 ruokamatkailu on sisällytetty teemakohtaiseen kehittämiseen, jonka avulla voidaan tasata ja pidentää sesonkeja ja edistää yhteistyötä alueellisesti, suuralueittain ja aiempaa vahvemmin myös suuralueiden kesken.  Se on mukana myös hallituksen lähiruokaohjelmassa ja eduskunnalle annetussa ruokapoliittisessa selonteossa.

Kansallinen yhteinen ruokamatkailustrategia on päivitetty!

Suomalainen ruokamatkailutuote on parhaimmillaan helposti ostettavissa, kotimaassa ja kansainvälisesti tunnettu, maistuva, hyvää tekevä, paikallinen ja elämyksellinen osa matkailua niin puhtaassa luonnossa kuin sisätiloissakin. Näin todetaan päivitetyssä  Suomen ruokamatkailustrategiassa 2020-2028, joka on vuoden 2015-2020 strategian ensimmäinen päivitys.

Strategian toimenpidekokonaisuuksia ovat vastuullinen liiketoiminta, tuotekehitys, strategiset kumppanuudet sekä myynti, markkinointi ja viestintä. Kaikille näille kokonaisuuksille on määritelty toimenpiteet ja mahdolliset vastuutahot.

Strategian tavoitteena on kehittää Suomen ruokamatkailua yhteistyöllä kärkituotevetoisesti, kannustaa yhdistelmätuotteiden ja ruokareittien luomiseen, edistää matkailu- ja elintarvikealan kilpailukykyä sekä laatutasoa, parantaa suomalaisen ruokakulttuurin imagoa sekä rakentaa aktiivinen kansallinen ruokamatkailuverkosto. Ruokamatkailu mahdollistaa ympärivuotisen matkailun kehittämisen ja elinvoimaisuuden matkailualueilla. Puhtaus, turvallisuus ja aitous ovat Suomen ruokamatkailun vahvuuksia.

Ruokamatkailun kehittämisen visio on: Hungry for Finland – Ruoka elämykselliseksi ja ostettavaksi osaksi Suomen matkailua vastuullisesti! Ruokamatkailun ydinteemoja sekä ruokamatkailutuotteissa että viestinnässä ovat:

 1. Taste of place - Eat local and sense Finland!
 2. Pure & Natural - Eat slow and healthy in Finland!
 3. Cool & Creative - Eat wild and happy in Finland!

Tutustu päivitettyyn ruokamatkailustrategiaan oikealla olevasta linkistä. Sieltä löytyy myös englanninkielinen tiivistelmä. 

Visit Finlandin bränditutkimuksessa (VF brand tracking) matkailijoiden mielikuva suomalaisesta ruoasta jää heikolle tasolle ja vastaavan tuloksen antoi myös World Food Travel Associationin tutkimukseen liitetty suomalaista ruokaa koskeva osio.

Ruokaan, elintarvikkeisiin ja ruokamatkailuun liittyvillä kuluttajatoimenpiteillä ja mediatyöllä pystytään vaikuttamaan tähän mielikuvaan. Suomi on jo saanut kansainvälisissä medioissa nostetta ruoan kautta ja skandinaavisella keittiöllä on hyvä maine.

Ruokamatkailun tuotteet ja kärkiviestit

Päätuoteryhmiä ovat ruokaelämykset (sisältäen juomat), ruokaretket, ruokareitit, ruokatapahtumat, suomalaisiin raaka-aineisiin erikoistuneet ravintolat, kahvilat, baarit, ruoalla profiloituvat majoituskohteet ja kärkiviesteihin sopivat elintarvikkeet.

Luonto on Suomen matkailun tärkein vetovoimatekijä ja näin myös luonnossa kasvavat luonnontuotteet nousevat tärkeälle sijalle ruokamatkailun markkinoinnissa. Ruokamatkailun kehittäminen perustuu Suomen ruokamatkailustrategiaan, joka määrittelee yhteiset kärkiviestit. Kärkiviestit pohjautuvat vahvuuksiimme ja niihin vetovoimatekijöihin, jotka näemme Suomelle tyypillisiksi ja hyviksi erottautumiskeinoiksi ruokamatkailun osalta.

Suomen vahvuudet ruokamatkailussa: puhtaus, paikallisuus ja luovuus

TASTE OF PLACE - Eat local and sense Finland!

Alueellinen ruokakulttuuri, suomalaisuus ja suomalainen elämäntapa maistuvat

Lähiruoka, paikallisuus ja suomalaisuus ovat tärkeä osa matkailijan ruokaelämystä. Meillä on rikas alueellinen ruokakulttuuri, johon tuovat omaleimaisuutta idästä ja lännestä tulleet vaikutteet ja luonnon antimet lähimetsästä. Se tarjoaa matkailijalle aitoja kokemuksia ja pitkään säilyviä makumuistoja.

Suomalainen luontosuhde näkyy ruokakulttuurissamme – jokamiehen oikeudet mahdollistavat marjojen poimimisen ja sienten sekä villiyrttien keräilyn. Pohjoinen sijaintimme tuottaa arktisia lajeja ja makuja (esim. lakka, karpalo, mesimarja ym.), joita matkailijat harvoin pääsevät muualla maistelemaan. Pohjoisuus ja arktisuus ovat eksoottista ja ruokaperinteet ovat lähteitä kiinnostaville ruokatarinoille. Tutustutetaan siis matkailijoita suomalaisuuteen ja paikalliseen elämäntapaan ruoan kautta; se voi olla esim. kalan savustamista tai pullan leivontaa! Tuodaan esille, että ruokaa saadaan suoraan esim. metsästä lautaselle ja huolehditaan ruoan alkuperän esille tuomisesta. Tärkeä osa matkailijan elämystä on myös tutustuminen paikalliseen ruoantuotantoon osallistumalla, tarinoiden, oppimisen ja ruokatuliaisten kautta.

PURE & NATURAL - Eat slow and healthy in Finland!

Suomalainen puhdas ruoka tekee hyvää mielelle ja keholle

EPI Indeksin mukaan Suomi on maailman puhtain ja vihrein maa*. Suomen ilmanlaatu on myös maailman paras**. Suomessa on myös Euroopan puhtaimmat elintarvikkeet ja maailman suurin luomukeruualue. Puhtaassa ilmassa, vedessä ja maaperässä kasvavat puhtaat ruoka-aineet ja arktinen elinympäristö - talven kylmyys ja kesän valo - tuovat kasveihin ainutkertaisia aromeja, flavonoideja ja muita terveysvaikutuksia vähentäen torjunta-aineiden tarvetta. Puhdas luonto tarjoaa puhtaita, villejä marjoja, yrttejä, sieniä, kalaa ja lihaa. Voimme tarjota matkailijoille valehtelematta puhdasta, luonnollista ja terveellistä ruokaa, joka tekee hyvää ihmiselle. Vastuullisuus on yhä tärkeämpi matkailijoiden arvostama arvo ja ruokaan liittyessä se tarkoittaa mm. vastuullista toimintaa ruoantuotannossa, hävikin minimointia kaikissa ruokaketjun vaiheissa, paikallisten raaka-aineiden käyttöä ja enemmän ilmastoystävällisiä valintoja energia-, vesi-, ja jätehuollossa.

*(YALE Environmental Performance Index 2016)

** WHO 2018

COOL & CREATIVE - Eat wild and happy in Finland!

Uudenlaiset, rennot ja luovat ruokamatkailutuotteet

Kolmas päävahvuutemme on rento, innovatiivinen ja luova skandinaavinen keittiö, loistavat keittiömestarimme, upeat mainetta niittäneet kokit ja paikallisuuteen panostavat trendikkäät ravintolat. Olemme tutkimusten mukaan maailman onnellisin kansa, joten hyödynnetään ajatusta onnellisten ihmisten ruokavaliosta. New Nordic Kitchen on trendi, josta kannattaa ottaa kaikki irti ja hyödyntää järviä, metsää, ylipäätään luontoa ja jokamiehen oikeuksia enemmän ja luovemmin.

Myös erilaiset uudet ruokailmiöt kuten villiruoka ja villiruokakokit, musiikkifestarit ja ruokafestarit, joihin on syntynyt uudenlainen street food -tyyli, ovat tässä kategoriassa matkailijoille ainutlaatuisia kokemuksia luovia ruokamatkailun tähtituotteita.

Vastuullisuuden voi nostaa jopa ravintolan johtoteemaksi, kuten esimerkilliset Ultima, Nolla tai Loop ovat tehneet. Hyödynnetään suomalaisia ruokainnovaatioita esim. nyhtökauraa, marjajauheita, super foodeja ja terveysvaikutteisia tuotteita.

Ruokamatkailun edistäminen

Tavoitteet

 • Parantaa ruokamatkailutarjonnan laatua.
 • Muokata kohderyhmän mielikuvaa suomalaisesta ruoasta positiivisemmaksi.
 • Lisätä matkailijoiden määrää ja matkailutuloa Suomessa houkuttelemalla matkailijoita hyvien ruokaelämysten avulla.
 • Lisätä ruokaan liittyvien elämysten paketointia ja ruoan hyödyntämistä matkailutuotteissa.
 • Luoda kv-markkinoilla aktiivisesti toimiva kärkiyrittäjien ja kärkidestinaatioiden verkosto ja kartuttaa kärkituotteiden määrää.
 • Edistää vastuullisuutta ruokamatkailuyritysten keskuudessa.

Kohdemaat

Ruokamatkailutuotteille potentiaalisimmat kohdemarkkinat ovat Saksa, Italia, Ranska, Iso-Britannia ja USA.

Ruokamatkailuun liittyy läheisesti elintarvikeala ja lähiruoka. Siksi yhteistyö ruokaviennin edistämisohjelman Food From Finlandin kanssa sekä muiden ruoka-alan toimijoiden kanssa ovat tärkeä osa markkinointia.

Ruokamatkailua markkinoidaan Visit Finlandin teemojen, etenkin kulttuurimatkailun ja kestävän matkailun maakohtaisten toimenpiteiden sisältönä ja vahvistetaan Suomen imagoa korkealuokkaisena ja houkuttelevana ruokamatkailumaana yleisessä kuluttajamarkkinoinnissa kuten visitfinland.com-sivustolla ja mediatyön avulla. 

Ruokamatkailukilpailussa menestyneet

Kansallisessa Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailussa on haettu suomalaisen ruokamatkailun kärkituotteita kansainvälistä markkinointia varten.

Suomen paras ruokamatkailutuote:
 • 2021: Metsäravintola Nielu
 • 2019: Saimaa Gastronomy weekend: Hotel Punkaharju, Tertti Manor, Sahanlahti Resort, Teehaus Wehmais 
 • 2017: Olo Creative Kitchenin klassikkomenu Matka, The Journey Menu
 • 2015: Äksyjen Ämmien Majatalosta majataloon ruokamatkailuretki, Finnish Cuisine Tour from Guesthouse to Guesthouse
Lisäksi palkintosijoille ja kunniamainintoja saivat:
 • Illallispaketti, Kyrö Distillery Company, Isokyrö
 • Menu Nokka, Ravintola Nokka 
 • Taste of Slow Häme, Taste of Häme -verkosto: Hahkialan Kartano, Pekkolan tila, Iloranta ja Tiirinkoski 
 • Gastrojuna/Gastrotrain, GreenEscape Oy
 • Hotelliaamiainen, Lapland Hotels Oy
 • Pohjois-Savon tarjonta kokonaisuutena: SATOA Kuopio Food Festival, SATOA Goes WILD – villiruokafestivaali ja European Region of Gastronomy, juhlavuosikokonaisuus, Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria
 • Päivä muikunkalastajan mukana, Activity Maker ja Ovaskala Oy
 • Wine in the Woods, Finland Naturally Experiences
 • Okkolan lomamökit Karelian pastry workshop
 • Heather’s Helsinki Fork in hand, a guided food walk
 • Herrankukkaro
 • Experience Our Tampere
 • Harriniva
 • Hotelli Punkaharjun sieniviikonloppu Late Autumn Mushrooms and their Preservation
 • Fiskarsin artesaanijuomatuottajien kierros Fiskars Three craft beverage producers tour
 • Skördefesten vuosittainen sadonkorjuujuhla Ahvenanmaalla: Skördefesten
 • Porvoo Toursin opastettu maistelukierros SMAKU Narrative SMAKU Walk in Old Porvoo
 • Studioravintola Tundra Kuusamosta Tundra Chef's Table
 • Food and Fun tapahtuma Turku: Food and Fun

Työkalut ja oppaat

Tuotekehityksen tueksi on työstetty materiaalia, jonka avulla saadaan aikaan markkinoille sopivia tuotteita. Työkalut on tehty mahdollisimman konkreettisiksi ja yksinkertaisiksi, jotta niiden käyttö olisi helppoa.

Matkailun julkaisut -palvelussa on tuotesuositusten ohella myös muita hyödyllistä työkaluja.

Matkailun julkaisut > Teemat > Ruokamatkailu

Ota yhteyttä

Development Manager

Terhi Hook

+358 50 5970 999