Siirry sisältöön

Ruokamatkailu

Ruokamatkailu on keskeinen matkailun kehittämiskohde maailmanlaajuisesti

Hungry for Finland

Lähiruoka, paikallisuus ja suomalaisuus ovat tärkeä osa matkailijan ruokaelämystä. Ne tarjoavat aitoja kokemuksia ja pitkään säilyviä makumuistoja.

Ruoka ja juoma ovat tulleet yhä tärkeämmäksi motivaatiotekijäksi matkakohteen valinnassa: 80 %:n mielestä kohteen kulinaarinen aktiviteetti tai vetovoima on vaikuttanut tietyn kohteen valintaan (WFTA). Booking.comin tutkimuksessa kolme neljäsosaa matkailijoista haluaa matkustaa seuraavalla matkallaan johonkin ruoastaan tai juomastaan tunnettuun matkakohteeseen. Milleniaalit (18–34-vuotiaat) ovat eniten kiinnostuneet yhdistämään ruokaa ja matkailua. Heistä 79 % haluaa matkustaa gastronomisista nautinnoista tunnettuun kohteeseen.

Tarjonnan kehittäminen kannattaa, sillä matkailija syö useita kertoja päivässä

Ruokamatkailu on keskeinen matkailun kehittämiskohde maailmanlaajuisesti. Suomessa on hyviä ruokamatkailutuotteita, mutta tarjontaa ei vielä löydy läpi Suomen. Tarjonnan kehittäminen kannattaa, sillä jokainen matkailija syö useita kertoja päivässä, vaikka matkan perimmäinen tarkoitus olisi muu kuin ruoka. Laatutasoa tulee nostaa matkailijoita palvelevissa keskitason ravintoloissa ja uusilta kohdemarkkinoilta tulevia asiakkaita täytyy osata palvella. Matkanjärjestäjille tarjotuissa paketeissa ruokaa tai juomaa hyödynnetään houkuttelevana tekijänä vielä varsin harvoin.

Ruokamatkailuun liittyvät läheisesti myös ruokatuotteet. Synergioita elintarvikkeiden vienninedistämisen kanssa on paljon ja siksi matkailun ja elintarvikealan yhteistyö on tärkeää sekä aluetasolla että valtakunnallisesti.

Ruokamatkailu elämykselliseksi osaksi Suomen matkailumaakuvaa!

Suomen hallitus on osoittanut Matkailu 4.0 -toimenpideohjelman puitteissa rahoitusta ruokamatkailun kehittämiseen. Ruokamatkailun kehittäminen on mukana myös hallituksen lähiruokaohjelmassa sekä eduskunnalle annetussa ruokapoliittisessa selonteossa.

Visit Finlandin bränditutkimuksessa (VF brand tracking) matkailijoiden mielikuva suomalaisesta ruoasta jää heikolle tasolle ja vastaavan tuloksen antoi myös World Food Travel Associationin tutkimukseen liitetty suomalaista ruokaa koskeva osio.

Ruokaan, elintarvikkeisiin ja ruokamatkailuun liittyvillä kuluttajatoimenpiteillä ja mediatyöllä pystytään vaikuttamaan tähän mielikuvaan. Suomi on jo saanut kansainvälisissä medioissa nostetta ruoan kautta ja skandinaavisella keittiöllä on hyvä maine.

Ruokamatkailun tuotteet ja kärkiviestit

Päätuoteryhmiä ovat ruokaelämykset (sisältäen juomat), ruokaretket, ruokareitit, ruokatapahtumat, suomalaisiin raaka-aineisiin erikoistuneet ravintolat, kahvilat, baarit, ruoalla profiloituvat majoituskohteet ja kärkiviesteihin sopivat elintarvikkeet.

Luonto on Suomen matkailun tärkein vetovoimatekijä ja näin myös luonnossa kasvavat luonnontuotteet nousevat tärkeälle sijalle ruokamatkailun markkinoinnissa. Ruokamatkailun kehittäminen perustuu Suomen ruokamatkailustrategiaan, joka määrittelee yhteiset kärkiviestit. Kärkiviestit pohjautuvat vahvuuksiimme ja niihin vetovoimatekijöihin, jotka näemme Suomelle tyypillisiksi ja hyviksi erottautumiskeinoiksi ruokamatkailun osalta.

Suomen vahvuudet ruokamatkailussa: puhtaus, paikallisuus ja luovuus

TASTE OF PLACE – Paikalliset maut

Lähiruoka, paikallisuus ja suomalaisuus ovat tärkeä osa matkailijan ruokaelämystä. Ne tarjoavat aitoja kokemuksia ja pitkään säilyviä makumuistoja. Paikallisuuden esiin nostaminen tarkoittaa suomalaisille tyypillisiä makuja, lähiruokaa, alueellista ruokakulttuuria, alueellisia erikoisuuksia ja ruokaperinteitä sekä tuoretta ja raikasta ruokaa läheisiltä pelloilta, metsistä, järvistä ja meristä suoraan matkailijan ruokapöytään. Tärkeä osa matkailijan elämystä on myös tutustuminen paikalliseen ruoantuotantoon osallistumalla, tarinoiden, oppimisen ja ruokatuliaisten kautta.

PURE PLEASURE – Puhtaus

EPI Indeksin mukaan Suomi on maailman puhtain ja vihrein maa. Suomessa on myös maailman 3. puhtainta ilmaa. Puhtaassa ilmassa, vedessä ja maaperässä kasvavat puhtaat ruoka-aineet ja arktinen ilmastomme varmistaa kasvien terveellisyyden. Voimme tarjota matkailijoille valehtelematta puhdasta, luonnollista ja terveellistä ruokaa, joka tekee hyvää .

COOL & CREATIVE – Luovuus ja innovatiivisuus

Kolmas päävahvuutemme on rento, innovatiivinen ja luova skandinaavinen keittiö, loistavat keittiömestarimme, upeat mainetta niittäneet kokit ja paikallisuuteen panostavat trendikkäät ravintolat. New Nordic Kitchen on trendi, josta kannattaa ottaa kaikki irti. Myös erilaiset uudet ruokailmiöt kuten villiruoka ja villiruokakokit, suomalainen globaaliksi 75 maahan levinnyt keksintö ravintolapäivä sekä hienot musiikkifestarit ja ruokafestarit, joihin on syntynyt uudenlainen street food -tyyli, ovat tässä kategoriassa matkailijoille ainutlaatuisia kokemuksia luovia ruokamatkailun tähtituotteita.

Ruokamatkailuprojekti

Tavoitteet

 • Parantaa ruokamatkailutarjonnan laatua.
 • Muokata kohderyhmän mielikuvaa suomalaisesta ruoasta positiivisemmaksi.
 • Lisätä matkailijoiden määrää ja matkailutuloa Suomessa houkuttelemalla matkailijoita hyvien ruokaelämysten avulla.
 • Lisätä ruokaan liittyvien elämysten paketointia ja ruoan hyödyntämistä matkailutuotteissa.
 • Luoda kv-markkinoilla aktiivisesti toimiva kärkiyrittäjien ja kärkidestinaatioiden verkosto ja kartuttaa kärkituotteiden määrää.

Kohdemaat

Projektin toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa Saksaan, Italiaan, Ranskaan, Iso-Britanniaan ja USA:han.

Ruokamatkailuun liittyy läheisesti elintarvikeala ja lähiruoka. Siksi yhteistyö ruokaviennin edistämisohjelman Food From Finlandin kanssa sekä muiden ruoka-alan toimijoiden kanssa ovat keskeinen osa toimenpiteitä.

Toimenpiteet

Toimenpiteissä yhdistetään ruokamatkailu Visit Finlandin maakohtaisiin markkinointikampanjoihin yhtenä pääteemana ja vahvistetaan Suomen imagoa korkealuokkaisena ja houkuttelevana ruokamatkailumaana kuluttajakampanjoiden, valikoitujen ruokaan liittyvien tapahtumien, ruokatuotteiden maistatusten ja mediatyön avulla.

 • Järjestetään työpajoja ja valmennuksia ruokamatkailutuotteiden kehittämiseksi, tuotteistamiseksi, tarinallistamiseksi, osaamisen lisäämiseksi uusista kohdemarkkinoista ja laadun kohottamiseksi.
 • Tuodaan esille Suomea ruokamatkailumaana yhteistyössä elintarvikealan tai muiden toimialojen kansainvälisten tapahtumien yhteydessä.
 • Luodaan ruoka-konsepti – Food brand manual – erilaisiin tapahtumiin välittäen ja visualisoiden Suomen ruokaviestin päävahvuudet.
 • Toteutetaan matkanjärjestäjien tutustumismatkoja sekä lehdistö-, bloggari- ja instagrammaajamatkoja sekä ruoka-alan PR-työhön liittyviä tapahtumia ja hyödynnetään tunnettuja kokkeja tapahtumissa ja matkoilla.
 • Yhdistetään ruokamatkailu kohdemarkkinoiden markkinointikampanjoihin yhtenä pääteemana ja tuotetaan niihin vaadittavaa markkinointimateriaalia sekä toteutetaan maakohtaisia ruokamatkailukampanjoita.

Ruokamatkailukilpailussa menestyneet

Kansallisessa Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailussa on haettu suomalaisen ruokamatkailun kärkituotteita kansainvälistä markkinointia varten.

Suomen paras ruokamatkailutuote:
 • 2017: Olo Creative Kitchenin klassikkomenu Matka, The Journey Menu
 • 2015: Äksyjen Ämmien Majatalosta majataloon ruokamatkailuretki, Finnish Cuisine Tour from Guesthouse to Guesthouse
Lisäksi palkintosijoille ja kunniamainintoja saivat:
 • Hotelli Punkaharjun sieniviikonloppu Late Autumn Mushrooms and their Preservation
 • Fiskarsin artesaanijuomatuottajien kierros Fiskars Three craft beverage producers tour
 • Skördefesten vuosittainen sadonkorjuujuhla Ahvenanmaalla: Skördefesten
 • Porvoo Toursin opastettu maistelukierros SMAKU Narrative SMAKU Walk in Old Porvoo
 • Studioravintola Tundra Kuusamosta Tundra Chef's Table
 • Food and Fun tapahtuma Turku: Food and Fun

Työkalut ja oppaat

Tuotekehityksen tueksi on työstetty materiaalia, jonka avulla saadaan aikaan markkinoille sopivia tuotteita. Työkalut on tehty mahdollisimman konkreettisiksi ja yksinkertaisiksi, jotta niiden käyttö olisi helppoa.

Matkailun julkaisut -palvelussa on tuotesuositusten ohella myös muita hyödyllistä työkaluja.

Matkailun julkaisut > Teemat > Ruokamatkailu

Ota yhteyttä

Development Manager
Terhi Hook