Siirry sisältöön

Teemoista sisältöä elämyksiin

Matkailijoita houkutellaan Suomeen ainutlaatuisilla elämyksillä ja kiinnostavilla aktiviteeteilla, jotka vastaavat heidän odotuksiaan ja vaatimustasoaan. Se vaatii jatkuvaa matkailutarjonnan kehittämistä ja uusien tuotteiden esittelemistä kohdemarkkinoille.

Yhteistyössä yritysten ja alueiden kanssa Visit Finland pyrkii vahvistamaan ympärivuotista tarjontaa ja rakentamaan tehokkaita palveluverkostoja eri puolille maata. Visit Finlandin tuotekehitystyö tukee alueiden kehittämistä ja tuottaa yrityksille työkaluja, tietoa ja koulutusta kansainvälistymiseen ja tarjonnan muokkaamiseen kohdemarkkinoiden kysyntää vastaavaksi. Keskeisenä toimintatapana ovat suuraluekohtaiset partneruustoimenpiteet ja tuotelähtöinen kehittäminen.

Tavoitteena kansainvälisesti laadukkaat tuotteet

Tuotekehityksen tavoitteena on ohjata ja koordinoida eri puolilla maata tehtävää kehitystyötä, edistää yritysten verkostoitumista sekä tuotteiden paketointia, digitalisten palveluiden kasvua sekä varmistaa tuotteiden riittävä laatu ja vientikelpoisuus.

Kehitystyön tavoitteena on myös ohjata tarjonnan kehittämistä samansuuntaiseksi Suomen matkailukuvan viestinnän kanssa. Visit Finland Akatemian partnerivalmentajaverkosto toimii jatkeena ja lisäresurssina kehittämiselle. Lisäksi olemme julkaisseet yritysten tuotekehityksen tueksi erilaisia oppaita ja työkaluja, joita löytyy viereisestä linkkilistasta. Uusin työkalu on matkailumarkkinoinnin ajankohtaisilla aihealueilla päivitetty ja uudistettu  Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas. Opasta tukemaan luodaan e-learning-ympäristö, josta yritykset voivat omatoimisesti hakea syvempää osaamista tärkeisiin aiheisiin. Linkki e-learning-ympäristöön aukeaa toukokuussa 2019 tällä sivulla.  

Kehittämistyö noudattaa Matkailun tiekartan 2015-2025 tavoitteita.

  

Visit Finlandin kansainvälistymiskysely

Auta meitä kehittämään palvelujamme ja edistämään yrityksesi polkua kansainvälisillä markkinoilla vastaamalla tähän kyselyyn.

Vastaa kyselyyn

Julkaisut ja työkalut

Matkailun julkaisut -palveluun on kerätty niin runsas määrä kansainvälistymistyökaluja kuin tuotteistamisoppaita, tutkimuksia, tilastoja ja muuta materiaalia.

Matkailun julkaisut > Kansainvälistyminen

Teemat

Ota yhteyttä

Senior Director, Visit Finland

Kristiina Hietasaari

Development Manager

Terhi Hook

+358 50 5970 999