Siirry sisältöön

Työkaluja turvallisuuteen

Suomi mielletään turvalliseksi matkakohteeksi. Poliittiset ja yhteiskunnalliset ääri-ilmiöt levittäytyvät kuitenkin yhä laajemmalle, jolloin tilanne Suomessa voi muuttua hetkessä. Turvallisuus on vähintään yhtä tärkeä ominaisuus matkailussa kuin laatu.

Visit Finland Akatemian turvallisuuskoulutus

Visit Finland Akatemian yksi- ja kaksipäiväisissä koulutuksissa edistetään alueellista turvallisuustyötä sekä opastetaan yrityksiä varautumaan mahdollisiin ulkopuolisiin uhkiin. Koulutuksen tavoitteena on alueen turvallisuusverkoston kokoaminen, toimittajien sitoutuminen yhteiseen turvallisuustyöhön ja alueen turvallisuussuunnitelman laatiminen. Lue lisää Visit Finland Akatemian turvallisuuskoulutuksista.

Matkailualan turvallisuuspassi Matupa

Matkailualan turvallisuuspassi Matupa on päivän kestävä vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus majoitus- ja ravitsemisalan, ohjelmapalvelualan,  rinnekeskusten, festivaalien ja huvipuistojen työntekijöille. Se sopii myös hyvin kaikille liikunta- ja ulkoilupalveluiden, elämyspuistojen ja tapahtumien piirissä toimiville. Turvallisuuspassikoulutus antaa työntekijöille perustiedot matkailun turvallisuusasioista ja innostaa omien turvallisuustaitojen kehittämiseen. Matupan päätavoite on asiakasturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja matkailutuotteen laadun parantaminen. Matkailualan turvallisuuspassikoulutuksen on suorittanut jo 15 000 henkeä.

Matkailualan turvallisuuspassikoulutuksia pitävät Matupan kurssinjohtajakoulutuksen suorittaneet henkilöt, joita on yli 100 eri puolilla Suomea. Passikurssi sisältää luentoja, keskusteluja ja ryhmätöitä seuraavista aiheista:

  • turvallisuuden merkitys matkailussa
  • matkailun turvallisuuden erityispiirteet
  • lait ja säännöt
  • omatoiminen riskienhallinta
  • eri toimialojen riskit
  • toiminta hätätilanteessa

Lue lisää Matupasta, avoimista kursseista ja Matupa-kouluttajista: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Matkailun turvallisuustyökalut -sivusto

Majoitus- ravitsemus- ja ohjelmapalveluyritysten turvallisuusasioita edistämään on luotu kattava Matkailun turvallisuustyökalut -sivusto. Lapin Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toteuttama sivusto kokoaa kattavan tietopaketin lakeihin, lupiin ja ilmoituksiin sekä myös työkaluja ja yritysesimerkkejä. Sivustolla huomioidaan lakisääteiset minimivelvoitteet sekä vapaaehtoiset lisäykset. Sivusto toimii omavalvonnan työkaluna ja on käytännönläheinen. Sivusto on myös englanniksi.

Turvallisuuden käsikirja

Turvallisuus on tärkeä osa kestävää matkailukohdetta ja vastuullista toimintaa.  Turvallisuuskäytänteiden noudattaminen ja uusiin uhkiin varautuminen vaatii yrityksiltä jatkuvaa seurantaa ja ennakointia. Turvallisuuden käsikirja Kompassi tarjoaa kattavasti turvallisuustietoa ja ohjeistusta etenkin kaupunkiympäristön matkailutoimijoille. Opas on tuotettu Helsingin kaupungin Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hankkeessa. Tutustu Kompassi-oppaaseen. Kompassin rinnalle on luotu myös video.

Kuluttajaturvallisuus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo, että kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalan piiriin kuuluvat kuluttajapalvelut eivät aiheuta vaaraa kenenkään kuluttajan tai matkailijan terveydelle tai omaisuudelle. Lisätietoja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta löydät Tukesin kotisivuilta.

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan palveluntarjoajan tulee arvioida palveluun liittyvät vaaratekijät ja tehdä tarvittavat toimenpiteet niiden poistamiseksi. Jos palvelu aiheuttaa vaaraa, palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan vaaraa aiheuttaneesta palvelusta ja sitä koskevista toimenpiteistään valvontaviranomaiselle. Myös kuluttaja voi tehdä ilmoituksen vaarallisesta palvelusta. Tutustu myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) materiaaleihin ja ohjeisiin koskien palveluiden turvallisuusvaatimuksia.

Muista myös tarvittaessa laatia turvallisuusasiakirja tarjottavasta kuluttajapalvelusta. Turvallisuusasiakirja pitää laatia palveluista, joista voi aiheutua vähäistä merkittävämpää vaaraa osallistujien tai muiden henkilöiden turvallisuudelle. Turvallisuusasiakirja kokoaa yhteen palveluun liittyvät turvallisuusasiat ja auttaa palveluntarjoajaa turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa.

Tukes on tuottanut kuluttajapalveluiden turvallisuuteen liittyvän videosarjan, jossa kerrotaan, mitä palveluntarjoajan tulee tehdä asiakkaidensa  turvallisuuden varmistamiseksi. Videosarjassa on 5 osaa, osat kestävät 3 – 5 minuuttia. Videosarja on myös erinomainen opastus aloittavien  matkailuyrittäjien turvallisuustyön suunnitteluun. Katso videot Tukesin Youtube-kanavalta suomeksi tai ruotsiksi

Kansainvälisiä ohjeistuksia ohjelmapalveluiden turvallisuuteen: Adventure Travel Trade Association (ATTA)

ATTA on määritellyt ohjelmapalveluyrittäjille ja luonto-oppaille laatukriteerit, joihin sisältyy yhtenä osana myös ohjeet turvallisuuteen ja riskienhallintaan. Ohjeistuksen voi ladata sivulta: Adventure Travel Guide Standard, 2nd edition

ATTA:n ohjelmapalveluyrityksille ja luonto-oppaille terveysturvallisuuteen liittyvät aktiviteettikohtaiset ohjeistukset: Adventure Travel COVID-19 Health & Safety Guidelines

ATTA tarjoaa myös koulutuskokonaisuutta (maksullinen) ohjelmapalveluyritysten turvallisuuteen ja riskienhallintaan: Safety and risk management course

Turvasatanen

Turvasatanen -oppaassa esitellään turvallisuuden hyvät käytänteet eläinten katselu- ja kuvausmatkailuun liittyvissä matkailutuotteissa. Opas on tarkoitettu matkailuyrityksille, mutta käytänteiden tuntemisesta on hyötyä kaikille luonnon elämyksistä nauttiville. Opas on laadittu Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttamassa "Turvallisuus eläinten katselu- ja kuvausmatkailussa" -hankkeessa. Opas on toteutettu myös englanninkielisenä "100 best practices for organised wildlife watching".

Reila-reittimerkintäohjeistus edistää turvallisuutta

Reila-hanke on luonut reittimerkintäohjeistuksen maastoreittien suunnittelun ja ylläpitämisen tueksi. Ohjeistus sisältää myös pelastus- ja paikannusmerkit, joiden tarkoitus on edistää matkailijoiden turvallisuutta reiteillä liikkuessa. Pelastus- ja paikannusmerkkejä on testattu Ylläksen alueella. Lisätietoja merkeistä ja reittien perustamisesta.

Liikenneturvan turvallisen liikkumisen ohjeistus ulkomaalaisille

Liikenneturvan Autolla Suomessa -esite kertoo perusasiat matkailijoille. Esite on suunnattu ensisijaisesti Suomeen saapuville turisteille. Matkailutoimijat voivat esim. tulostaa esitteitä tai jakaa linkkejä eteenpäin.

Julkaisut ja oppaat

Turvallisuusaiheiset julkaisut ja oppaat on koottu myös yhdelle sivulle muiden matkailun julkaisujen kanssa.

Matkailun julkaisut > Teemat > Turvallisuus

Matkailun poikkeustilanneviestinnän suunnitelma

Visit Finland on työstänyt yhdessä matkailualueiden kanssa matkailun poikkeustilanneviestinnän kansallisen suunnitelman, joka toimii ohjeistuksena viestinnälle kriisitilanteissa. Kansainvälistä matkailua koskevan viestinnän osalta Visit Finland tukee, avustaa ja tarvittaessa koordinoi kansallisesti alueellista matkailuorganisaatiota tai yritystä viestinnän sisällöissä ja viestinnässä.

Tiivistelmä suunnitelmasta luettavissa tässä

Summary of the national contingecy communication plan

Ota yhteyttä

Development Manager

Terhi Hook

+358 50 5970 999
Director, Head of Global Sales Promotion

Mervi Toivonen

+358 50 554 5050

Global Sales and Business Events