Siirry sisältöön

Matkailun ennakointi

Visit Finlandin matkailun ennakoinnin tarkoituksena on mahdollistaa matkailualan ja sen toimijoiden menestyminen pitkällä aikavälillä yhdistämällä suomalainen matkailun potentiaali kansainvälisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Laadullista ennakointitietoa hyödyntäen voidaan tehdä valintoja toivotun tulevaisuuden luotaamiseksi. 

Tutki matkailun ilmiöitä vuoteen 2030

Tutustu toiminnalliseen Rethinking Future Travel –tulevaisuuskarttaan, jossa on kuvattu matkailun kansainvälisen toimintaympäristön muutosilmiöitä, vakiintuneempia trendejä ja heikkoja muutossignaaleja, vuoteen 2030. Klikkaamalla ilmiötä saat lisätietoja kustakin teemasta. Voit suodattaa sisältöä vasemman alakulman valikosta.

Matkailun ilmiöitä vuoteen 2030

Rethinking Future Travel -tulevaisuuskartan tarkoituksena on antaa kokonaiskuva Suomen matkailuun vaikuttavista kansainvälisistä muutosilmiöistä. Aikajänne on noin 10 vuotta, sisemmällä kehällä lähitulevaisuuden ja ulommalla kehällä keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmiöt. Klikkaamalla kutakin ilmiötä saat siitä lisätietoja. 

Tutki kansainvälisen matkailun tulevaisuuskarttaa eri näkökulmista suodattamalla sisältöä.

  • Tarkastele yksittäisiä muutosilmiöitä klikkaamalla ilmiöitä.
    • Vihreä tarkoittaa voimistuvaa, vakiintuneempaa ja laajasti vaikuttavaa trendiä tai megatrendiä.
    • Harmaa on heikko muutossignaali josta voi olla näkyvissä vasta muutamia havaintoja. Ajan myötä se voi vahvistua yleisemmäksi trendiksi tai hiipua pois.
    • Sininen kuvaa ilmiötä, jonka vaikutus on vähenemässä.

  • Ilmiöitä kokoavat yhteenvedot saat näkyviin valitsemalla vasemman alakulman valikosta ”summary”-tyypin tai matkailuaiheisia tägejä.

  • Aikajänteen mukaan: Kartan ytimessä ovat lähitulevaisuudessa vaikuttavat (0-3 v.) ilmiöt ja uloimmalla kehällä kauempana tulevaisuudessa (4-10 v.) vaikuttavat muutosilmiöt.

  • Sektoreittain: tulevaisuuskartta on jaettu sektoreihin, jotka toimivat viitekehyksenä signaalien ja trendien keruussa markkinoilta.

Matkailija 2030 -skenaariot

Visit Finland järjesti vuoden 2020 lopulla akatemiavalmentajille ja alueasiantuntijoille työpajat, joissa luotiin Visit Finlandin kansainvälisen verkoston havaitsemien matkailun toimintaympäristön muutosilmiöiden pohjalta Matkailija 2030 –skenaarioita. Osallistujat muodostivat intuitiiviseen logiikkaan perustuen nelikenttiä mahdollisista tulevaisuuden maailmoista ja matkailijoista. Lisäksi pohdittiin tulevaisuuden matkailijoiden tarpeita ja haasteita sekä ratkaisuja niihin. Useissa skenaarioissa korostuivat yksilölliset, uniikit kokemukset, vastuullisuus arvovalintoina sekä virtuaalisuus. Myös hyvinvointi ja turvallisuushakuisuus tulivat esille tulevaisuuden kysynnän moottoreina. Työpajojen tulokset löytyvät Matkailija 2030 -skenaariot -raportista.

Mitä on matkailun ennakointi?

Visit Finlandin matkailun ennakoinnissa (foresight) tuotetaan yhdessä globaalin kansainvälisen verkoston ja muiden asiantuntijoiden sekä matkailun toimijoiden kanssa näkemyksiä kansainvälisen matkailun tulevaisuuden kysynnästä ja liiketoimintamahdollisuuksista. Tarkoituksena on koota rikasta, eteenpäin katsovaa, kansainväliseen kysyntään pohjautuvaa laadullista tietoa Suomen matkailun mahdollisista tulevaisuuden suunnista globaalisti. Ennakointi mahdollistaa tulevaisuuden muutoksiin varautumisen erityisesti epävarmoissa olosuhteissa, joissa ennustaminen on mahdotonta. Ennakointi on keskeinen osa toimintaympäristön muutosten ja vaihtoehtoisen tulevaisuuksien hahmottamis- ja seurantaprosessia. Sen keskiössä ovat erilaiset (mega)trendit, ilmiöt ja muutossignaalit.

Ennakointitieto tarjoaa matkailuelinkeinolle näkemystä kasvun ja kansainvälistymisen tueksi sekä innovatiivisten liiketoimintaratkaisujen kehittämiseksi kansainvälisille markkinoille. Sitä hyödyntäen voidaan tehdä valintoja toivotun tulevaisuuden luotaamiseksi. Osallistamalla eri toimijoita työhön voidaan lisätä matkailualan toimijoiden ennakointiosaamista eli kykyä muodostaa näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista sekä taitoa soveltaa näitä näkemyksiä omassa käytännön toiminnassa ja toiminnan uudistamisessa. Visit Finlandin ennakointi on osa Business Finlandin ennakointia. Tutustu matkailuun osana Business Finlandin skenaarioita.

Lisätietoja

Analyst

Susanne Heikkinen

+358 50 393 2467
Head of Business Intelligence

Katarina Wakonen

+358 400 723 088