Matkailutilinpito

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle

Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2018 arviolta 15,7 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa.

Matkailun osuus bruttokansantuotteesta

Matkailun aikaansaama arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna 2018 oli 4,9 miljardia euroa, joka on 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on samaa kokoluokkaa kuin metsäteollisuus ja suurempi kuin elintarviketeollisuus.

Matkailu työllistää

Matkailutilinpidon mukaan vuonna 2018 matkailualan työllisten lukumäärä oli noin 142 100 henkilöä.

Raportti: Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2015-2016

Uusi raportti julkaistaan viikolla 11 / 2019.

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon lukujen valossa pysytellyt 2,5 prosentin bkt-osuuden tuntumassa myös vuosina 2015 ja 2016.

Matkailun tuottama arvonlisäys, 4,5 miljardia euroa vuonna 2015, kasvoi edellisvuodesta 2,7 prosenttia. Matkailun kokonaiskysyntä vuonna 2015 sen sijaan laski edellisvuodesta 2,9 prosenttia 13,8 miljardiin euroon. Toisin sanoen arvonlisäyksen osuus matkailukysynnästä kasvoi 5,7 prosenttia vuonna 2015. Yksi matkailukysynnän euro tuotti vuonna 2015 arvonlisää noin 33 senttiä kun vielä vuonna 2014 arvonlisää syntyi 31 senttiä matkailukysynnän yhtä euroa kohden.

Matkailukysynnän kolme osatekijää ovat ulkomainen matkailukysyntä (26%), suomalaisten vapaa-ajan matkailukysyntä (57%) sekä suomalaisten muu matkailukysyntä (17%), joka sisältää työ- matka-korvaukset ja omien mökkien laskennallisen käytön. Ulkomainen matkailukysyntä (3,6 mrd. eur) heikkeni 11 prosentilla. Taustalla oli jo kaksi vuotta jatkunut venäläisturistien matkailukysynnän voimakas väheneminen joka kiihtyi entisestään vuonna 2015. Suomalaisten vapaa-ajan matkailukysyntä (7,8 mrd. eur) kasvoi 1,9% vuonna 2015 kun taas suomalaisten muu matkailukysyntä (2,3 mrd. eur) väheni 4,7 prosenttia.

Matkailutoimialojen kokonaistyöllisyydessä ei tapahtunut oleellista muutosta vuonna 2015. Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2015 yhteensä 137 400 henkilöä mikä on 5,5 prosenttia kaikista työllisistä. Matkailutoimialojen työllisille työtunteja kertyi 234 miljoonaa. Työllistävin matkailutoimiala oli ravitsemistoiminta, jolla työskenteli lähes puolet (48 %) henkilöistä. Henkilöliikenteessä työskenteli 26 %, majoitustoiminnassa 11 % ja kulttuuri-, urheilu- ja virkistystoiminnan alalla 14 % henkilöistä vuonna 2015. Vuokratyövoima ei sisälly matkailulle tyypillisten toimialan lukuihin vaan se luetaan liike-elämän palvelujen työllisyyteen. Myöskään kaupan alan työpaikat eivät ole mukana työllisyyslaskelmissa. Hotelli- ja ravintola-alalla tehtiin lisäksi vuokratyötä arviolta 11 miljoonaa työtuntia vuonna 2015 mikä vastaa noin 6 000 täysiaikaiseksi muutettua työpaikkaa.

Vuoden 2016 ennakkotietojen mukaan matkailun kokonaiskysyntä pysyi vuoden 2015 tasolla 13,8 miljardissa eurossa. Ulkomainen matkailukysyntä ei muuttunut, kotimainen vapaa-ajan matkailukysyntä kasvoi 1,2 prosenttia ja kotimainen muu matkailukysyntä väheni 3,1 prosenttia. Myöskään työllisyydessä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2016, työllisiä oli yhteensä 137 800.

Matkailutilinpidon on Visit Finlandin toimeksiannosta laatinut yliaktuaari Ossi Nurmi Tilastokeskuksesta.

Matkailutilinpito: matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2015–2016
Helsinki: Business Finland, Visit Finland, 2018
Visit Finland -tutkimuksia

 

Matkailutilinpidon tietokantataulukot löytyvät Visit Finlandin tilastopalvelu Rudolfista

 

Matkailutilinpito kuvaa matkailun asemaa osana Suomen kansantaloutta. Kansantalouden tilinpito on kansantalouden kuvauksen ydin ja matkailutilinpito on sitä täydentävä ja tarkentava "satelliitti". Matkailutilinpito tuottaa lukuja mm. kansainvälisistä matkailutuloista, matkailun työllistävyydestä ja matkailun merkityksestä eri toimialoilla, kuten majoitus- tai ravintola-alalla. Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä YK:n, WTO:n (World Tourism Organization), OECD:n ja EU:n kanssa. Matkailutilinpitoa kutsutaan toisinaan myös matkailun satelliittitilinpidoksi.

Tutkimukset ja tilastot

Matkailutilinpidon tilastot ja muut tutkimusmateriaalit ovat koottuna yhteen Matkailun julkaisut -palveluun.

Matkailun julkaisut > Tilastot ja tutkimukset