Matkailuvuosi

Suomen matkailu jatkoi kasvuaan myös vuonna 2019 – ulkomaisia yöpymisiä 7 miljoonaa

Houkutteleva Suomi

Lapin talvi houkuttelee vuosi vuodelta lisää ulkomaisia kävijöitä.

Yöpymisten kehityskatsaus

Majoitusliikkeiden yöpymisten kehitys

Suomessa kirjattiin 7,0 miljoonaa ulkomaista yöpymistä vuonna 2019. Yöpymiset lisääntyivät 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Viisi suurinta lähtömaata säilyivät samoina kuin edellisvuonna. Suomeen saapui eniten matkailijoita Venäjältä (-1 %), Saksasta (+5 %), Britanniasta (-4 %), Ruotsista (-1 %) ja Kiinasta (+15 %, sisältäen Hongkongin). Kahdenkymmenen suurimman lähtömaan joukossa kasvua edellisvuoteen kertyi eniten Intiasta (+27 %), Kiinasta (+15 %), Ranskasta (+14 %), Belgiasta (+11 %), Virosta (+9 %), Itävallasta (+8 %) sekä Tanskasta (+7 %).

Määrällisesti ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kertyi vuoden 2019 aikana eniten pääkaupunkiseudulla, 3,0 miljoonaa yöpymistä, mikä oli 43 % kaikista Suomen ulkomaisista yöpymisistä. Helsingin vetovoima kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa lisääntyi jo kuudetta vuotta peräkkäin. Pääkaupunkiseudun matkailijat saapuivat tasaisimmin eri puolilta maailmaa.

Lapin matkailun vahva kasvu jatkui vuoden 2019 aikana jo viidettä vuotta peräkkäin ja pääkaupunkiseudun tapaan sielläkin lyötiin jälleen ulkomaisten yöpymisten ennätykset uusiksi. 1,8 miljoonalla yöpymisellä Lapin osuus oli neljännes kaikista ulkomaisista yöpymisistä. Lapissa aasialaisten osuus ulkomaisista matkailijoista oli pääkaupunkiseudun ohella melko suuri. Kuitenkin suurin osa Lapin matkailijoista oli brittejä / manner-eurooppalaisia.

Järvi-Suomessa ulkomaisia yöpymisiä kertyi hieman yli 1,1 miljoonaa ja Rannikko-saaristo -alueella lähes 1,1 miljoonaa. Rannikko-saaristo -alueella yöpymiset lisääntyivät kuuden prosentin verran, mutta Järvi-Suomessa jäätiin yöpymismäärissä 4 % edellisvuotta heikommalle tasolle. Järvi-Suomessa venäläismatkailijoiden osuus oli reilu kolmannes kaikista matkailijoista. Rannikko-saaristo -alueella vastaavasti skandinaavien, erityisesti ruotsalaisten, osuus oli merkittävä. Molemmilla alueilla vajaa puolet matkailijoista saapui manner-Euroopasta / Britanniasta.

Ladattava "Foreign overnights in Finland 2019" on tiivis tilastollinen esitys ulkomaisten yöpymisten kehityksestä Suomessa viime vuonna. Yleisnäkymien lisäksi katsauksesta selviää muun muassa, mistä maista yöpymiset lisääntyivät eniten, mitkä alueet kiinnostivat ulkomaisia matkailijoita Suomessa talvi- ja kesäkaudella, ja miten yöpymiset jakaantuivat matkan tarkoituksen mukaan koko Suomessa sekä matkailun suuralueilla.

Matkailu 2018 – Matkailun suuralueet ja maakunnat -katsauksessa on tarkemmalla tasolla tietoa ulkomaisten yöpymisten määristä ja osuuksista matkailun suuralueilla sekä eri maakunnissa niin vuositasolla kuin myös talvi- ja kesäkausilla.

Matkailun suuralueista – Järvi-Suomi, Lappi, Pääkaupunkiseutu sekä Rannikko ja saaristo -alue – löytyy myös syvemmälle kunkin alueen suurimpiin matkailualueisiin kohdistuvat raporttikoosteet, joista löytyy majoitustilastojen lisäksi tietoa myös majoitusmyynnistä sekä matkailijoiden profiilista. Voit ladata raportit tämän sivun oikeasta laidasta.

Yöpymisten pohjoismainen vertailu -sivustolla voit lisäksi ladata "OVERNIGHTS NORDIC 2018" -raportin, missä kerromme Suomen profiloitumisesta suhteessa muihin Pohjoismaihin.

 

Yöpymisten pohjoismainen vertailu

Suomi vs. muut Pohjoismaat

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin majoitusliikkeissä rekisteröitiin kaikkiaan 49,5 miljoonaa ulkomaista yöpymistä vuonna 2018. Määrä kasvoi edellisvuodesta 5 prosentilla. Suomen osuus yöpymisistä oli 14 prosenttia (6,8 miljoonaa yöpymistä).

Suurimman, 32 prosentin osuuden ulkomaan markkinoista keräsi Ruotsi, jossa tilastoitiin kaikkiaan 15,7 miljoonaa ulkomaista yöpymistä. Lukuihin sisältyvät yöpymiset hotelleissa, hostelleissa, lomakylissä ja leirintäalueilla, mutta ei vuokramökeissä tai -huoneistoissa.

Pohjoismaiden osuudet yöpymisistä 2018

Ulkomaisia hotelliyöpymisiä Pohjoismaassa tilastoitiin kaikkiaan 33,5 miljoonaa vuonna 2018. Suomen hotelleille niistä kertyi 5,7 miljoonaa yöpymistä eli 17 prosentin markkinaosuus. Ruotsi sai 10 miljoonalla yöpymisellään suurimman, 30 prosentin, Tanska 21, Norja 20 ja Islanti 12 prosentin siivun markkinoista.

Ota yhteyttä

Manager
Katarina Wakonen
+358 400 723 088

Research, BI, MI & Opportunities

Analyst
Susanne Heikkinen
+358 50 393 2467

BI, MI & Opportunities

Analyst
Sini Markoff
+358 50 4622 142

BI, MI & Opportunities