Matkailuvuosi

Suomen matkailu jatkoi kasvuaan myös vuonna 2018 – ulkomaisia yöpymisiä 6,8 miljoonaa

Houkutteleva Suomi

Lapin talvi houkuttelee vuosi vuodelta lisää ulkomaisia kävijöitä.

Yöpymisten kehityskatsaus

Majoitusliikkeiden yöpymisten kehitys

Suomessa kirjattiin 6,8 miljoonaa ulkomaista yöpymistä vuonna 2018. Yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Viisi suurinta lähtömaata säilyivät samoina kuin edellisvuonna, mutta järjestys niiden sisällä hieman muuttui, kun Britannia kiilasi Ruotsin ohi kolmanneksi. Suomeen saapui eniten matkailijoita Venäjältä (+1 %), Saksasta (+1 %), Britanniasta (+1 %), Ruotsista (-6 %) ja Kiinasta (+6 %, sisältäen Hongkongin). Kahdenkymmenen suurimman lähtömaan joukossa kasvua edellisvuoteen kertyi eniten Belgiasta (+21 %), Australiasta (+14 %), Alankomaista (+8 %), Espanjansta (+8 %), Yhdysvalloista (+8 %), Ranskasta (+7 %) sekä Kiinasta (+6 %).

Määrällisesti ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kertyi vuoden 2018 aikana eniten pääkaupunkiseudulla, 2,9 miljoonaa yöpymistä, mikä oli 43 % kaikista Suomen ulkomaisista yöpymisistä. Helsingin vetovoima kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa lisääntyi jo viidettä vuotta peräkkäin. Pääkaupunkiseudun matkailijat saapuivat tasaisimmin eri puolilta maailmaa.

Lapin matkailun vahva kasvu jatkui vuoden 2018 aikana jo neljättä vuotta peräkkäin ja pääkaupunkiseudun tapaan sielläkin lyötiin jälleen ulkomaisten yöpymisten ennätykset uusiksi. 1,7 miljoonalla yöpymisellä Lapin osuus oli neljännes kaikista ulkomaisista yöpymisistä. Lapissa aasialaisten osuus ulkomaisista matkailijoista oli pääkaupunkiseudun ohella melko suuri. Kuitenkin suurin osa Lapin matkailijoista oli brittejä / manner-eurooppalaisia.

Järvi-Suomessa ulkomaisia yöpymisiä kertyi 1,2 miljoonaa ja Rannikko-saaristo -alueella 1,0 miljoonaa. Järvi-Suomessa yöpymiset lisääntyivät vajaan prosentin verran, mutta Rannikko-saaristo -alueella jäätiin yöpymismäärissä 4 % edellisvuotta heikommalle tasolle. Järvi-Suomessa venäläismatkailijoiden osuus oli reilu kolmannes kaikista matkailijoista. Rannikko-saaristo -alueella vastaavasti skandinaavien, erityisesti ruotsalaisten, osuus oli merkittävä. Molemmilla alueilla vajaa puolet matkailijoista saapui manner-Euroopasta / Britanniasta.

Ladattava Yöpymisten kehityskatsaus 2018 on tiivis tilastollinen esitys ulkomaisten yöpymisten kehityksestä Suomessa viime vuonna. Yleisnäkymien lisäksi katsauksesta selviää muun muassa, mistä maista yöpymiset lisääntyivät eniten, mitkä alueet kiinnostivat ulkomaisia matkailijoita Suomessa talvi- ja kesäkaudella, ja miten yöpymiset jakaantuivat matkan tarkoituksen mukaan koko Suomessa sekä matkailun suuralueilla.

Matkailu 2017 – Matkailun suuralueet ja maakunnat -katsauksessa on tarkemmalla tasolla tietoa ulkomaisten yöpymisten määristä ja osuuksista matkailun suuralueilla sekä eri maakunnissa niin vuositasolla kuin myös talvi- ja kesäkausilla.

Matkailun suuralueista – Järvi-Suomi, Lappi, Pääkaupunkiseutu sekä Rannikko ja saaristo -alue – löytyy myös syvemmälle kunkin alueen suurimpiin matkailualueisiin kohdistuvat raporttikoosteet, joista löytyy majoitustilastojen lisäksi tietoa myös majoitusmyynnistä sekä matkailijoiden profiilista. Voit ladata raportit tämän sivun alaosasta.

Yöpymisten pohjoismainen vertailu -sivustolla voit lisäksi ladata "Kooste ulkomaisista yöpymistä Pohjoismaissa 2017" -raportin, missä kerromme Suomen profiloitumisesta suhteessa muihin Pohjoismaihin. Vuoden 2018 kooste julkaistaan toukokuun 2019 alkupuolella.

Tutustu myös pidemmän aikavälin yöpymisten kehitystrendeihin:

  • Eri majoitusmuotojen kehityskatsauksessa 2005-2016 on koottuna eri majoitusliikkeiden sekä huonemäärien määrällinen kehitys. Lisäksi koosteesta löytyy tietoa ulkomaisten yöpymisten määrien kehitys hotellimajoituksessa hotellityypin, koon sekä huoneen keskihinnan mukaan.
  • Sivuston alimpaan tiedostoon on koottu Yöpymiset hotelleissa lähtömaittain vuodesta 1971 lähtien.

Yöpymisten pohjoismainen vertailu

Suomi vs. muut Pohjoismaat

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin majoitusliikkeissä rekisteröitiin kaikkiaan 47,4 miljoonaa ulkomaista yöpymistä vuonna 2017. Määrä kasvoi edellisvuodesta 6 prosentilla. Suomen osuus yöpymisistä oli 14 prosenttia (6,7 miljoonaa yöpymistä). Naapurimaihin verrattuna ulkomaisten matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät selvästi eniten Suomessa edellisvuoteen verrattuna.

Suurimman, 31 prosentin osuuden ulkomaan markkinoista keräsi Ruotsi, jossa tilastoitiin kaikkiaan 14,6 miljoonaa ulkomaista yöpymistä. Lukuihin sisältyvät yöpymiset hotelleissa, hostelleissa, lomakylissä ja leirintäalueilla, mutta ei vuokramökeissä tai -huoneistoissa.

Pohjoismaiden osuudet yöpymisistä 2017

Ulkomaisia hotelliyöpymisiä Pohjoismaassa tilastoitiin kaikkiaan 32,3 miljoonaa vuonna 2017. Suomen hotelleille niistä kertyi 5,7 miljoonaa yöpymistä eli 18 prosentin markkinaosuus. Ruotsi sai 9,3 miljoonalla yöpymisellään suurimman, 29 prosentin, Tanska 21, Norja 20 ja Islanti 12 prosentin siivun markkinoista.

Muita vuositason koosteita ulkomaisista yöpymisistä Suomessa löydät Yöpymisten kehityskatsaus -sivustolta.

Ota yhteyttä

Manager
Katarina Wakonen
+358 400 723 088

Research, BI, MI & Opportunities

Analyst
Susanne Heikkinen
+358 50 393 2467

BI, MI & Opportunities

Statistics Planner
Hanna Viitasaari
+358 40 527 0900

BI, MI & Opportunities