Matkustustase

Matkustustase kuvaa tarkastelun kohteena olevan maan kansainvälisten matkailutulojen ja -menojen suhdetta. Matkustustase on positiivinen, jos maassa käyneiden ulkomaisten matkailijoiden tuomat tulot ovat suuremmat kuin maan asukkaiden kulutus ulkomaanmatkoilla. Tase on negatiivinen, jos menot ovat suuremmat kuin tulot.

 

Matkustustase kuvaa nimellisiä rahavirtoja. Lähde: Tilastokeskus. Katso myös Tilastokeskuksen maksutasetilastot.

Tilastokeskus julkaisee matkustustaseen tulotiedot Visit Finlandin Tilastopalvelu Rudolfiin vuosineljänneksittäin.

  • 15.6. Q1 2018,
  • 14.9. Q2 2018,
  • 14.12. Q3 2018
HUOM! Matkustustaseen tuoreimmat tietokantataulukot löytyvät Visit Finlandin tilastopalvelusta: