Siirry sisältöön

Tutkimukset ja tilastot

Visit Finland tuottaa laajasti tilasto- ja tutkimustietoa Suomeen suuntautuvasta matkailusta yritysten ja matkailuelinkeinon toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Matkailun faktat

Majoitustilastojen ohella matkailun kehittymistä ja merkitystä toimialana seurataan sen aikaansaamien taloudellisten vaikutusten perusteella.


 Matkailun faktat

Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2017 15 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa.

Matkailun aikaansaama arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna 2018 oli 5,4 miljardia euroa, joka on 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on samaa kokoluokkaa kuin metsäteollisuus ja suurempi kuin elintarviketeollisuus.

Matkailualalla toimii lähes 29 000 yritystä. Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2018 yhteensä 142 100 henkilöä.

Jos etsit tietoa matkailutoimialasta Suomessa, tutustu myös työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalveluun, jossa julkaistaan vuosittain matkailualan toimialaraportti

Majoitustilastojen ohella matkailun kehittymistä ja merkitystä toimialana seurataan sen aikaansaamien taloudellisten vaikutusten perusteella.

Tutkimukset

Visit Finland teettää vuosittain useita matkailututkimuksia. Tutkimustulokset ovat pohjana mm. markkinakohtaisten strategioiden luomisessa.

Tutkimuksista laajin on vuodesta 2014 lähtien toteutettu Visit Finland Matkailijatutkimus, josta saa tietoa muun muassa Suomeen saapuvien matkailijoiden määristä, suosituimmista majoitusmuodoista, rahankäytöstä ja matkailijoiden kiinnostuksen kohteista.

Tutkimukset ja tilastot

Matkailun tutkimukset, tilastot, jakelukanavakartoitukset ja muut julkaisut on koottu Matkailun julkaisut -palveluun.

Matkailun julkaisut