Tutkimukset ja tilastot

Visit Finland tuottaa laajasti tilasto- ja tutkimustietoa Suomeen suuntautuvasta matkailusta yritysten ja matkailuelinkeinon toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Matkailun taloudelliset vaikutukset

Majoitustilastojen ohella matkailun kehittymistä ja merkitystä toimialana seurataan sen aikaansaamien taloudellisten vaikutusten perusteella.

Matkailun faktat

 Matkailun faktat

Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2017 15 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa.

Matkailun aikaansaama arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna 2018 oli 5,4 miljardia euroa, joka on 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on samaa kokoluokkaa kuin metsäteollisuus ja suurempi kuin elintarviketeollisuus.

Matkailualalla toimii lähes 29 000 yritystä. Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2018 yhteensä 142 100 henkilöä.

Jos etsit tietoa matkailutoimialasta Suomessa, tutustu myös työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalveluun, jossa julkaistaan vuosittain matkailualan toimialaraportti

Majoitustilastojen ohella matkailun kehittymistä ja merkitystä toimialana seurataan sen aikaansaamien taloudellisten vaikutusten perusteella.

Tilastopalvelu Rudolf

Laajasta Rudolf-tilastopalvelusta voit hakea juuri itseäsi kiinnostavaa tietoa yöpymisistä Suomessa.

Tilastopalvelu Rudolfiin