Tutkimukset ja tilastot

Visit Finland tuottaa laajasti tilasto- ja tutkimustietoa Suomeen suuntautuvasta matkailusta yritysten ja matkailuelinkeinon toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Matkailun taloudelliset vaikutukset

Matkailu kasvaa muuta taloutta nopeammin.

Matkailun faktat

 

Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2017 15 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa.

Matkailun aikaansaama arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna 2017 oli 4,6 miljardia euroa, joka on 2,6 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on samaa kokoluokkaa kuin metsäteollisuus ja suurempi kuin elintarviketeollisuus.

Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2017 yhteensä 140 200 henkilöä.

Matkailualalla toimii lähes 29 000 yritystä. 

Jos etsit tietoa matkailutoimialasta Suomessa, tutustu myös työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalveluun, jossa julkaistaan vuosittain matkailualan toimialaraportti

Majoitustilastojen ohella matkailun kehittymistä ja merkitystä toimialana seurataan sen aikaansaamien taloudellisten vaikutusten perusteella. Tässä seurannassa tärkeimmät työkalut ovat Matkailutilinpito ja Matkustustase.

Ota yhteyttä

Manager
Katarina Wakonen
+358 400 723 088

Research, BI, MI & Opportunities

Analyst
Susanne Heikkinen
+358 50 393 2467

BI, MI & Opportunities

Statistics Planner
Sini Markoff
+358 50 462 2142

BI, MI & Opportunities