Siirry sisältöön

Matkailupalveluiden esteettömyys

Esteetön matkailu kasvaa maailmalla kovaa vauhtia. UNWTO arvioi julkaisussaan “Tourism for all” (2016), että 27 % Euroopan väestöstä kuuluu esteettömän matkailun piiriin.

Tähän lukuun on laskettu mukaan liikunta- ja aistirajoitteisten lisäksi myös kasvava seniorimatkailijoiden joukko sekä lomalla olevat perheet, joilla on pieniä lapsia ja jotka kaikki käyttävät esteettömiä matkailupalveluja.  Myös uskonnolliset kohderyhmät kuten Muslim Tourism tai seksuaalivähemmistöt kattava LGBTQ-kohderyhmä voidaan laskea tämän luvun alle – matkailu kuuluu kaikille!

Esteettömistä palveluista on tullut matkailuyrityksille kilpailuetu ja matkailijoiden erityistarpeiden ymmärtäminen ja huomioiminen palvelujen tuottamisessa auttavat parantamaan myös muiden matkailijoiden palvelukokemusta. Suomi on tasa-arvoinen ja vieraanvarainen maa, jossa kaikkia matkailijoita tulee kohdella yhdenvertaisina. Moni matkailija ei tätä kuitenkaan tiedä, ja erityisryhmät etsivät matkaa varatessaan vihjeitä siitä ovatko tervetulleita kyseiseen kohteiseen tai pystyykö matkakohde ottamaan huomioon heidän erityistarpeensa. Näin kilpailussa voittaa se, joka osaa viestinnässään selkeästi toivottaa erilaiset kohderyhmät tervetulleiksi. On myös tärkeää varmistaa, että henkilökunta osaa palvella erilaisia kohderyhmiä luontevasti ja ammattitaidolla.   

Jotta matkailuelämykset olisivat kaikkien saavutettavissa iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, kulttuurista ja erityistarpeista huolimatta, matkailukohteiden asiakaspalvelussa, ympäristöratkaisuissa ja palveluissa tulisi ottaa erityiskohderyhmät huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Pantou (Promoting Accessible Tourism in Europe)

Euroopan komissio on kehittänyt Pantou online-palvelun eurooppalaisille yrityksille, jotka tarjoavat esteettömiä matkailupalveluja. Yritykset voivat maksutta syöttää palveluun oman profiilisivunsa.

Suosittelemme, että matkailuyritykset, joilla on estettömiä matkailupalveluja, syöttävät tietonsa Pantou-palveluun.

Myös Visit Finlandin My Stay -palvelussa on mahdollisuus kertoa tuotteen esteettömyydestä.

Työkalut ja oppaat

Vastuullisuuden ja esteettömyyden työkalut, oppaat, tutkimukset ja muut julkaisut on koottu yhdelle sivulle muiden Visit Finlandin julkaisujen kanssa.

Matkailun julkaisut > Vastuullisuus

Ota yhteyttä

Development Specialist

Liisa Renfors

+358 50 597 0608

Luxury Travel