Siirry sisältöön

Vastuullisen matkailun puolesta

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin.

Sustainable Travel Finland merkki tarjoaa yrityksille ja destinaatioille konkreettisen kestävän matkailun työkalupakin, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Sustainable Travel Finland -kehityspolun aloittaminen tai -merkin hakeminen ei maksa yrityksille tai alueille, vaikka toimenpiteistä saattaakin aiheutua kuluja ja työ eittämättä vaatii aikaa ja henkilöresursseja. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

Kestävän matkailun kehittämispolku

Siinä missä Sustainable Travel Finland -merkki markkinoinnillisena kokonaisuutena tulee helpottamaan Suomen kestävän matkailun tarjonnasta viestimistä, yrityksille ja matkailudestinaatioille se tarjoaa 7-askeleisen kestävän matkailun kehittämispolun. Kehittämispolku kuljetaan Sustainable Travel Finland -onlinealustalla, jossa ohjelman kriteeristön täyttyminen todennetaan. Ohjelman tueksi on luotu Kestävän matkailun e-opas, jossa varmennetaan kulkijan perustieto kestävän matkailun kehittämisestä ja joka perehdyttää kulkijan Sustainable Travel Finland -ohjelman sisältöön. E-opas on tarkoitettu kaikille Sustainable Travel Finland -ohjelmaan hakeneille ja hyväksytyille matkailuyrityksille ja -destinaatioille.  

Askel 1. Sitoutuminen 

 • Virallisen päätöksen tekeminen kestävän matkailun edistämisestä
 • Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin
 • Kestävää matkailua koordinoivan henkilön nimeäminen

Askel 2. Osaamisen kasvattaminen

 • Tutustuminen Kestävän matkailun e-oppaaseen
 • Osallistuminen Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland -valmennukseen
 • Nykytilan kartoitus online-itsearvioinnin kautta. Itsearviointi kartuttaa myös destinaatiolle alueellista dataa yritysverkoston nykytilasta ja kehitystarpeista.   

Askel 3. Kehittämissuunnitelma

 • Kestävän matkailun suunnitelman laatiminen ja ulottaminen koskemaan kaikkia kestävyyden osa-alueita

Askel 4. Vastuullisuusviestintä

 • Kestävän matkailun toimenpiteistä läpinäkyvästi viestiminen kansainväliselle yleisölle

Askel 5. Sertifiointi & Auditointi

 • Yrityksellä tulee olla kestävää matkailua tukeva sertifikaatti tai sertifikaattia vastaava ohjelma.
 • Destinaation yritysverkoston matkailuyrityksistä 51 %:lla (mukaan lukien liikevaihdoltaan suurimmat yritykset) tulee olla Sustainable Travel Finland –merkki.

Askel 6. Todentaminen & Mitattavuus

 • Ohjelman asettaman kriteeristön täyttyminen todennetaan Sustainable Travel Finland –onlinealustalla.
 • Sitoutuminen valtakunnallisiin kestävän matkailun indikaattoreihin, jotka otetaan käyttöön alkuvuonna 2022.  

Askel 7. Sopimus & Jatkuva kehittäminen

 • Tehdään sopimus liittyen Sustainable Travel Finland -merkin käyttöön ja voimassaoloon
 • Sitoudutaan säännöllisin väliajoin päivittämään kestävän matkailun osaaminen, itsearviointi, kehittämissuunnitelma ja indikaattorit, jotka STF-merkin uusiminen vaatii

Valmennuksella koko alue mukaan

Visit Finland Akatemiasta löytyy erityisesti Sustainable Travel Finland -ohjelman tueksi suunniteltu valmennuspäivä. Sustainable Travel Finland -valmennus on oiva tapa saada alueellinen kestävän matkailun ohjelma alulle. Konkreettinen ja käytännönläheinen valmennus tarjoaa hyvät perustiedot ja lähtötason kestävän matkailun järjestelmälliseen edistämiseen yritystasolla. Valmennuspäivän sisältö pohjautuu vuonna 2018 tehtyyn matkailuyrityskartoitukseen, missä matkailualan toimijoilta kysyttiin muun muassa koulutustarpeista ja -aiheista.

Valmennuspäivä on suunniteltu yritysryhmille niin, että päivän päätteeksi siirtyminen Sustainable Travel Finland –onlinealustalle on helppoa ja matka kohti Sustainable Travel Finland -merkkiä alkaa. Vaikka sisältö valmennuskonseptissa on pääpiirteittäin sama, räätälöidään valmennukset aina huomioiden alueen erityistarpeet.

Valmennus on innostava aloitus Sustainable Travel Finland -kehityspolulle, ja jokaisen osallistujan aktiivinen osallistuminen on tärkeä osa valmennuspäivän onnistumista. 

Tutustu Sustainable Travel Finland -valmennukseen ja valmentajiin. Perusvalmennuksen jatkoksi on myös kehitetty seitsemän moduulin Sustainable Travel Finland -jatkovalmennus.

LÄHDE MUKAAN SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -OHJELMAAN

Ohjelma soveltuu kaikille Suomessa sijaitseville matkailuyrityksille ja matkailualueille (alueorganisaatiot; destinaatiot). Mukaan voi ja kannattaa lähteä, vaikka kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä ei olisi vielä aloitettu, sillä ohjelma tarjoaa tarvittavat työkalut kestävän matkailun edistämiseen. Hakemuksen täyttäjän tulee olla yrityksen tai destinaation kestävää matkailua koordinoiva henkilö. 

HAE & JA KIRJAUDU OHJELMAAN TÄSTÄ!

STF-merkin saaneet

Sustainable Travel Finland -merkin hakeminen mahdollistui 1.6.2020, ja merkin ovat jo saavuttaneet ensimmäiset yritykset suomessa. Tutustu Suomen vastuulliseen matkailutarjontaan Visit Finlandin sivuilla.

Sustainable Travel Finland -merkin saaneista yrityksistä on saatavilla myös raportti. Tilastoja voi tarkastella suuralueittain ja tarkemmin kuntatasolla sekä eritellä toimialojen ja palvelukategorioiden mukaan. Tutustu STF-raporttiin. 

 

Ota yhteyttä!

Sustainable Travel Development Manager

Liisa Mäkelä

+358 50 5257479
Outdoor activities & Sport, Sustainable Travel Finland Manager

Virpi Aittokoski

+358 50 47 25 443