Vastuullisen matkailun puolesta

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin.

Nyt on aika toimia! Maapallon tämänhetkisistä ympäristöriskeistä suurin on ilmastonmuutos. Kulutamme luonnonvaroja huomattavasti nopeammin kuin ne pystyvät uusiutumaan. Matkailun rooli osana maailmantaloutta kasvaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, mihin matkailijavirrat tulevaisuudessa suuntautuvat. Herkimpiä ilmastonmuutokselle ovat säätekijöistä riippuvaiset monet matkailutuotteemme. Hillitseminen edellyttää ennakoivaa matkailun suunnittelua ja johtamista myös aluetasolla. On aika toimia nyt!

Sustainable Travel Finland merkin ajatus on tarjota yrityksille ja destinaatioille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Sustainable Travel Finland -kehityspolun aloittaminen tai -merkin hakeminen ei maksa yrityksille tai alueille, vaikka toimenpiteistä saattaakin aiheutua kuluja ja työ eittämättä vaatii aikaa ja henkilöresursseja. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

Kestävän matkailun kehittämispolku

Siinä missä Sustainable Travel Finland -merkki markkinoinnillisena kokonaisuutena tulee helpottamaan Suomen kestävän matkailun tarjonnasta viestimistä, yrityksille ja matkailudestinaatioille se tarjoaa 7-askeleisen kestävän matkailun kehittämispolun. Kehittämispolku kuljetaan Sustainable Travel Finland -onlinealustalla, jossa ohjelman kriteeristön täyttyminen todennetaan. Ohjelman tueksi on luotu Sustainable Travel Finland e-opas, jossa varmennetaan kulkijan perustieto kestävän matkailun kehittämisestä ja joka perehdyttää kulkijan Sustainable Travel Finland -ohjelman sisältöön. E-opas on tarkoitettu kaikille Sustainable Travel Finland -ohjelmaan hakeneille ja hyväksytyille matkailuyrityksille ja -destinaatioille.  

Askel 1. Sitoutuminen 

 • Virallisen päätöksen tekeminen kestävän matkailun edistämisestä
 • Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin
 • Kestävää matkailua koordinoivan henkilön nimeäminen

Askel 2. Osaamisen kasvattaminen

 • Tutustuminen Sustainable Travel Finland -e-oppaaseen
 • Osallistuminen Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland -valmennukseen
 • Nykytilan kartoitus online-itsearvioinnin kautta. Itsearvioiti kartuttaa myös destinaatiolle alueellista dataa yritysverkoston nykytilasta ja kehitystarpeista.   

Askel 3. Kehittämissuunnitelman laatiminen

 • Toimenpiteiden aloittaminen, kestävän matkailun suunnitelman laatiminen ja ulottaminen koskemaan kaikkia kestävyyden osa-alueita

Askel 4. Vastuullisuusviestintä

 • Kestävän matkailun toimenpiteistä viestiminen kansainväliselle yleisölle

Askel 5. Sertifiointi

 • Yrityksiltä vaaditaan kestävää matkailua tukeva sertifikaatti. Destinaation yritysverkoston yrityksistä 51%:lla (mukaan lukien liikevaihdoltaan suurimmat yritykset) tulee olla jokin ohjelmaan hyväksyttävistä sertifikaateista.

Askel 6. Todentaminen ja mitattavuus

 • Todennetaan, että kestävän matkailun toimenpiteitä on tehty yli vuoden ajan
 • Yritys sitoutuu valtakunnallisiin kestävän matkailun mittareihin, jotka otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.  

Askel 7. Sopimus Sustainable Travel Finland -merkin käytöstä

 • Tehdään sopimus liittyen Sustainable Travel Finland –merkin käyttöön ja voimassaoloon

Valmennuksella koko alue mukaan

Visit Finland Akatemiasta löytyy erityisesti Sustainable Travel Finland –ohjelman tueksi suunniteltu valmennuspäivä. Sustainable Travel Finland -valmennus on oiva tapa saada alueellinen kestävän matkailun ohjelma alulle. Konkreettinen ja käytännönläheinen valmennus tarjoaa hyvät perustiedot ja lähtötason kestävän matkailun järjestelmälliseen edistämiseen yritystasolla. Valmennuspäivän sisältö pohjautuu vuonna 2018 tehtyyn matkailuyrityskartoitukseen, missä matkailualan toimijoilta kysyttiin muun muassa koulutustarpeista ja -aiheista.

Valmennuspäivä on suunniteltu yritysryhmille niin, että päivän päätteeksi siirtyminen Sustainable Travel Finland –onlinealustalle on helppoa ja matka kohti Sustainable Travel Finland -merkkiä alkaa. Vaikka sisältö valmennuskonseptissa on pääpiirteittäin sama, räätälöidään valmennukset aina huomioiden alueen erityistarpeet.

Valmennus on innostava aloitus Sustainable Travel Finland -kehityspolulle, ja jokaisen osallistujan aktiivinen osallistuminen on tärkeä osa valmennuspäivän onnistumista.

Tutustu Sustainable Travel Finland -valmennukseen ja valmentajiin.

HAE SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -OHJELMAAN

Ohjelmaan voi hakea Suomessa sijaitsevat matkailuyritykset ja matkailualueet (alueorganisaatiot; destinaatiot). Hakemuksen täyttäjän tulee olla yrityksen tai destinaation kestävää matkailua koordinoiva henkilö. 

HAE OHJELMAAN TÄSTÄ! >>

Hakemukset käsitellään syksyn 2019 aikana ohjelman auetessa pilottien ulkopuolisille matkailuyrityksille ja -destinaatioille. Ohjelmaan jo pilotointivaiheessa hakeneet yritykset ja destinaatiot saavat kesän 2019 aikana kuitenkin jo pääsyn Sustainable Travel Finland e-oppaaseen, missä ohjelman tarkempaan sisältöön pääsee tutustumaan askel askeleelta.

Pilottiohjelma

Sustainable Travel Finland -ohjelma on pilotointivaiheessa. Maaliskuusta 2019 lähtien seuraavat alueet ovat kulkeneet Sustainable Travel Finland -polkua ja testannut sille luotuja työkaluja.

Lappi
Posio
Visit Pyhä-Luosto
Visit Salla
Ruka-Kuusamo
Explore Utsjoki

Järvisuomi
Visit Jyväskylä 
Wild Taiga (Kuhmo-Suomussalmi)

Rannikko & Saaristo 
Visit Porvoo
Visit Rauma

Helsinki  
Visit Espoo
My Helsinki 
Visit Vantaa

Kehittämistyön lisäksi pilottialueet tutustuvat Visit Finlandin kanssa myös kestävän matkailun tarjoamiin jakelu- ja viestintäkanaviin ja vastaanottavat erityisesti kestävästä matkailusta kiinnostuneita matkanjärjestäjiä ja mediaa. Lue pilottien kuulumisia.

Sustainable Travel Finland -ohjelma aukeaa pilottien ulkopuolisille alueille vuoden 2019 aikana.

Ota yhteyttä!

Regional Partnership Manager
Liisa Kokkarinen

Sustainable Arctic Destination, Sustainable Travel Finland