Tutkimukset ja selvitykset

Kestävän matkailun nykytila, haasteet ja kehittämistarpeet

Kohti yhä kestävämpää kasvua.

Matkailun kasvaessa ja Suomeen kohdistuvan kiinnostuksen kiihtyessä matkailun kestävyys puhuttaa yhä enempi. Jotta matkailun kasvu koetaan jatkossakin myönteisenä, ja matkailun tuomilta lieveilmiöiltä vältytään, on tärkeää että matkailu kasvaa hallitutusti ja kestävästi. Tämä on mahdollista vain sitouttamalla kaikki matkailun sidosryhmät mukaan kestävään kehitykseen, ja tarjoamalla elinkeinolle tietoutta ja työkaluja joiden avulla kestävien toimintatapoja omaksuminen helpottuu.

Arktinen kestävä matkailudestinaatio -ohjelman puitteissa tuotetaan matkailuelinkeinolle materiaalia matkailun kestävästä kehittämisestä. Tällä sivustolla julkaisemme Visit Finlandin itse ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa tuottamaa materiaalia, kuten tutkimuksia, oppaita ja kartoituksia. Tervetuloa tutustumaan kestävän matkailun materiaaleihin!