Siirry sisältöön

Älä unohda viestintää!

Tehdään vastuullisesta toiminnasta yhdessä vahvuus.

Olemme vuoden 2018 aikana tuottaneet kaksi uutta opasta yritysten ja alueiden vastuullisuuden kehittämiseen: Vinkkejä vastuullisuusviestintään ja Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään. Vinkeistä poimit tuotteisiisi liittyviä argumentteja, joita voit hyödyntää omassa markkinoinnissa ja viestinnässäsi. Vastuullisen matkailuyrityksen käsikirjasta löytyy käytännön työkaluja vastuulliseen yritystoimintaan, kuten vastuullisen yrityksen suunnitelma, vastuullisen yrityksen sitoumus ja markkinointiviestinnän suunnitelma.

Vastuullista viestintää

Matkailutoimijat Suomessa ovat tehneet jo vuosia hyvää työtä kestävän matkailun eteen. Haasteena on ollut se, että toimista ei ole kerrottu kovinkaan tehokkaasti asiakkaille ja sidosryhmille. Viestinnän voi aloittaa parilla konkreettisella omaa asiakaskuntaa kiinnostavalla aiheella, jotka viestivät organisaation arvoista. On ensisijaisen tärkeää, että viestintä tehdään rehellisesti; kerro konkreettisista toimenpiteistä, ja ole avoin tulevaisuuden suunnitelmien kanssa mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi.  

Vastuullisuus saattaa olla matkailijalle juuri se viimeinen valintakriteeri, minkä perusteella hän tekee valinnan siitä, tuleeko Suomeen, valitseeko tietyn alueen lomakohteeksi ja tietyn yrityksen palvelut. Viestimällä vastuullisilla käytännön toimilla on mahdollista lisätä myös matkailijoiden ymmärrystä vastuullista matkailua kohtaan, ehkä jopa muuttaa matkailijoiden toimintatapaa arjessa. Toisaalta viesti saattaa puhutella myös matkailijan omaa arvomaailmaa, ja asiakkaat ovatkin alkaneet yhä enenevissä määrin tekemään arvopohjaisia valintoja.

Sitoumuksen lisäksi voit viestiä vastuullisen toiminnan päämääristäsi asettamalla kansalliset kestävän matkailun periaatteet näkyville.

Sertifiointilogoilla viestitään ympäristötyöstä

Sertifioinneilla ja logoilla voi tiivistetysti kertoa asiakkaalle tekemästään ympäristötyöstä ja ohjelmat tuottavat yrityksille erilaisia työkaluja viestinnän avuksi. Erilaisia kestävän kehityksen indikaattoreita ja valmennuksia on tarjolla useita ja usein niihin liittyy myös sertifiointi. Kriteerien täytyttyä yritys saa sitä osoittavan logon käyttöönsä.

Tutustu Suomessa käytössä oleviin kestävää matkailua edistäviin sertifiointeihin, jotka myös hyväksytään Sustainable Travel Finland -ohjelman alle. Visit Finland viestii Suomesta kestävän matkailun maana nimenomaan Sustainable Travel Finland -merkin avulla.Hankkimalla merkin, olet mukana valtakunnallisessa matkailun vastuullisuusviestinnässä.

Työkalut ja oppaat

Vastuullisuuden työkalut, oppaat, tutkimukset ja muut julkaisut on koottu yhdelle sivulle muiden Visit Finlandin julkaisujen kanssa.

Matkailun julkaisut > Vastuullisuus