Siirry sisältöön

Matkailupalveluiden yhdenvertaisuus

EU:n mukaan Euroopan väestöstä n. 27 prosentilla on esteettömiä palveluja vaativia rajoitteita ja n. 6 % ilmoittaa kuuluvan seksuaalivähemmistöön.

Yhdenvertainen, kaikille suunnattu matkailu (engl. inclusive travel) palvelee kaikkia kuluttajaryhmiä, jotta he voivat tasa-arvoisesti ja itsenäisesti kokea ja saavuttaa mahdollisimman monipuolisia matkailuelämyksiä. Ketään syrjimätön matkailu takaa osaltaan avoimen, yhdenvertaisen, osallisuutta edistävän ja tasa-arvoisen yhteiskunnan toteutumisen, ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

Suomi on tasa-arvoinen ja vieraanvarainen maa, jossa kaikkia matkailijoita tulee kohdella yhdenvertaisina. Yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti toimivan matkailuyrityksen tulisi kehittää ja tarjota palveluja mahdollisimman monelle kohderyhmälle, olivat kyseessä sitten seniorit, perheet, liikunta- tai aistirajoitteiset matkailijat tai esimerkiksi eri seksuaalivähemmistöjen tai uskontokuntien edustajat.

Yhdenvertaiset matkailupalvelut ovat matkailuyrityksille kilpailuetu ja erityistarpeiden ymmärtäminen ja huomioiminen palvelusuunnittelussa auttaa parantamaan myös muiden matkailijoiden palvelukokemusta.

Monipuolinen palveluista viestiminen on olennaista niiden saavutettavuuden takaamiseksi. Erityisryhmät etsivät matkaa varatessaan vihjeitä siitä ovatko he tervetulleita kyseiseen kohteiseen tai pystyykö matkakohde ottamaan huomioon heidän erityistarpeensa. On myös tärkeää varmistaa, että henkilökunta osaa palvella erilaisia kohderyhmiä luontevasti ja ammattitaidolla.

Pantou (Promoting Accessible Tourism in Europe)

Euroopan komissio on kehittänyt Pantou online-palvelun eurooppalaisille yrityksille, jotka tarjoavat esteettömiä matkailupalveluja. Yritykset voivat maksutta syöttää palveluun oman profiilisivunsa.

Suosittelemme, että matkailuyritykset, joilla on esteettömiä matkailupalveluja, syöttävät tietonsa Pantou-palveluun.

Myös Visit Finlandin My Stay -palvelussa on mahdollisuus kertoa tuotteen esteettömyydestä.

Työkalut ja oppaat

Vastuullisuuden ja esteettömyyden työkalut, oppaat, tutkimukset ja muut julkaisut on koottu yhdelle sivulle muiden Visit Finlandin julkaisujen kanssa.

Matkailun julkaisut > Vastuullisuus

Ota yhteyttä

Development Specialist

Liisa Renfors

+358 50 597 0608

Luxury Travel