Siirry sisältöön

Visit Finland kehittää matkailua koko Suomessa

Visit Finland luo kansainvälisesti kuvaa Suomesta haluttavana matkakohteena ja tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Missio ja visio

Visit Finlandin missiona on edistää Suomen kiinnostavuutta kansainvälisesti kestävänä ja houkuttelevana matkakohteena ja edesauttaa yritysten, yritysryhmien ja matkailualueiden kestävää kansainvälistä kasvua.

Visiomme: Suomi on johtava kestävän matkailun kohdemaa. Luomme lisäarvoa yhteiskunnalle ja asiakkaillemme ainutlaatuista luontoamme ja kulttuuriamme vaalien.
Suomi on tiedostavan matkailijan ykkösvalinta.

Tehtävät

Tavoitteenamme on kiihdyttää ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvua vastaamalla kasvun tuomiin haasteisiin, pidentämällä sesonkia kehittämällä uutta tuotetarjontaa ja avaamalla uusia markkinoita ja jakelukanavia. Kehittämällä yritysten digitaalisia valmiuksia ja osaamista vahvistamme koko matkailun ekosysteemin kilpailukykyä globaaleilla alustoilla. Näillä toimenpiteillä parannamme matkailuyritysten kannattavuutta ja lisäämme kokoaikaisia työpaikkoja toimialalle.

Kehitämme Suomen matkailubrändiä

Visit Finlandin päätehtävänä on Suomen matkailullisen imagon kehittäminen maailmalla. Käytännössä tämä tarkoittaa markkinointia. Strategian mukaisesti eri markkinoilla painotetaan eri toimenpiteitä riippuen mm. siitä, mikä on Suomen tunnettuus kyseisessä maassa. Visit Finland toteuttaa markkinointitoimenpiteitä yhteistyössä alan yritysten, muiden vienninedistäjien ja Team Finland -verkoston kanssa. Panostamme strategisen maakuvamarkkinoinnin lisäksi taktiseen markkinointiin. Suomi-kuvan yleinen koordinaatiovastuu on Valtioneuvoston kanslian (VNK) puheenjohdolla toimivalla Finland Promotion Boardilla, jossa Visit Finland on jäsenenä.

Keräämme ja analysoimme markkinatietoa

Visit Finland kerää ja tuottaa jatkuvasti uutta tietoa eri markkinoilta. Kohderyhmien sekä matkailun trendien tunteminen ovat avainasemassa markkinointitoimenpiteitä ja matkailutuotteita suunniteltaessa. Asiantuntijamme keräävät ja analysoivat tietoa yhteistyössä matkanjärjestäjien, kansainvälisten järjestöjen, tutkimuslaitosten, edustustojen ja kotimaisten toimijoiden kanssa.

Tuemme yritysten kansainvälistymistä

Visit Finland valmistelee, koordinoi ja toteuttaa valtakunnalliseen matkailustrategiaan pohjautuvia teemahankkeita. Tavoitteena on aktiivinen yhteistyö matkailupalvelujen tuottajien ja myyjien välillä sekä edistää verkottumista. Osallistumme matkailukeskusten laajoihin tuotekehityshankkeisiin ja alueellisten matkailustrategioiden ja -ohjelmien laadintaan. Tärkeässä osassa on myös matkailun merkityksen ja mahdollisuuksien välittäminen alaa rahoittaville ja kehittäville organisaatioille.

Strategia

Osana Business Finlandia Visit Finlandin tehtävä ja tavoite on tukea Suomen matkailuelinkeinon menestystä. Vuosille 2021-2025 laadittu strategiapäivitys toimii tiekarttana matkailualan taloudellisen kasvun, kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Lue lisää Visit Finlandin strategiasta

Toiminta-
malli

Valituilla kohdemarkkinoilla Visit Finland -tehtäviä hoitavat Business Finlandin toimistoissa nimetyt matkailutoimialan asiantuntijat tai Visit Finland -edustajat. Tehtävät ovat markkinointi, myynninedistäminen, markkinoiden seuranta ja tiedonvälitys analysointia varten. Myynninedistämisen tiimi Helsingissä koordinoi kaikkia toimenpiteitä Visit Finlandin kohdemarkkinoilla.

Kotimaassa painopiste on alueellisen ja teemallisen yhteistyön rakentamisessa ja toimivien yritysverkostojen muodostamisessa. Visit Finland tukee yrityksissä tapahtuvaa tuotekehitystä tuottamalla yhteisiä työkaluja tuotteistamiseen sekä neuvontaa ja valmennusta kansainvälistymisen edistämiseksi.

Visit Finland on osa Business Finlandia ja toiminta rahoitetaan valtion budjetista.

Ohjaus

Teema-alueen yrityksiä edustavat asiantuntijat (advisory board) osallistuvat teemaan kuuluvien ohjelmien strategiseen suunnitteluun, seurantaan ja verkottamiseen Suomessa ja kansainvälisesti.

Advisory Board: Sanna Kärkkäinen - Chairman (Visit Rovaniemi), Mikko Turtiainen (Finnair), Timo Tanninen (Metsähallitus), Jukka Punamäki (City of Helsinki), Niina Pietikäinen (Harriniva), Tomi Lohikoski (Muumimaailma), Markus Heiskanen (Järvi-Sydän), Aki Käyhkö (Scandic Hotels), Taru Keronen (Eckerö Line) ja Sanna Kyyrä (TEM).

Yhteys-

tiedot

Visit Finlandin kotimaan yhteystiedot sekä laskutusosoite on kerätty yhdelle sivulle. Katso yhteystiedot!

 

Takaisin matkailun edistämisen pääsivulle.