Connected Intelligent Industries Finland

Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Ohjelmat » Connected Intelligent Industries Finland

VAHVISTAMME SUOMALAISEN TEOLLISUUDEN GLOBAALIA KILPAILUKYKYÄ

Suomi on innovatiivisin, luotettavin ja turvallisin kumppani älykkäiden ratkaisujen, teollisuuden ja liitettävyyden digitaalisessa transformaatiossa.

Connected Intelligent Industries Finland -ohjelma vahvistaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykykyä innovaatiotoiminnalla ja globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntämällä. Ohjelma tukee kansainvälisten ekosysteemien rakentamista ja houkuttelee investointeja Suomeen.

Connected Intelligent Industries Finland -ohjelma rahoittaa yritysten innovaatiotoimintaa, tarjoaa kansainvälistymispalveluja sekä edistää kansainvälisiä investointeja Suomeen. Ohjelma vahvistaa teollisuuden globaalia kilpailukykyä digitaalisia tuotteita ja palveluja kehittämällä sekä ekosysteemejä rakentamalla.

Ohjelman kuvaus

Palvelut

Ohjelman palvelut ovat innovaatiorahoitus, neuvonta ja markkinatieto – jokaisessa yrityksen kehitysvaiheessa ja kansainvälisen kasvun luomisessa.

Ohjelma tukee erityisesti pk-yritysten, suurten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden verkottumista ja yhteishankkeita. Esimerkin yhteiskehittämisestä näet yllä olevalta videolta.

HYÖDYT

  • Valmennusta innovaatiotoiminnan ja kansainvälisen kasvukyvyn vahvistamiseen sekä markkinatiedon hyödyntämiseen
  • Rahoitusta innovaatioiden ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen
  • Tietoa, neuvoja ja liidejä kohdemarkkinoista
  • Kontakteja ostajiin, kumppaneihin ja sijoittajiin
  • Markkinoinnin ja myynnin vahvistaminen yhteisen tarjoaman kautta
  • Pääsy matchmaking-tilaisuuksiin ja tärkeisiin tapahtumiin
  • Markkinointi- ja viestintätukea Business Finlandin kanavissa

KOHDEMARKKINAT

Business Finlandin kansainvälinen verkosto etsii jatkuvasti liidejä ja liiketoimintamahdollisuuksia uusilta markkinoilta suomalaisten yritysten hyödynnettäväksi.

Digitaalinen kehitys haastaa yhteiskunnan, liiketoiminnan, teollisuuden ja kaupungit kiihdyttämään digitaalista transformaatiota luotettavasti ja turvallisesti. Digitaalisen transformaation ja liitettävyyden aikaansaamiseksi toimijat tarvitsevat uusia innovatiivisia ja tietoturvallisia digitaalisia ratkaisuja kuten 5G, AI, datalla johtaminen.

Suomella on vahva pohja, kumuloitunutta osaamista ja pitkä historia tietoteknisten ja tiedon hyödyntämiseen pohjautuvien ratkaisujen kehittämisessä. Tämä yhdistettynä Suomen edelläkävijyyteen tietoturvassa ja innovatiiviseen toimintakulttuuriin luovat meille ainutlaatuiset edellytykset vastata yhteiskunnan, liiketoiminnan, teollisuuden ja kaupunkien kiihtyvään digitaaliseen transformaatioon luotettavasti ja turvallisesti.

Ota
yhteyttä

Program Manager
Toni Mattila
+358 40 5009 909
Senior Advisor
Janne Kari
+358 40 5410 580