Experience Commerce Finland

Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Ohjelmat » Experience Commerce Finland

KULUTTAJAKAUPASTA KASVAVA VIENTIALA

Experience Commerce Finland -ohjelma tehostaa suoraan kuluttajille myyvien yritysten (direct to consumer, D2C) kansainvälistä kasvua. Tavoitteena on lisätä yritysten kyvykkyyttä vastata digiajan asiakkaiden odotuksiin yksilöllisestä ja saumattomasta asiakaskokemuksesta

Ohjelman kuvaus

Kuluttajaliiketoiminta on murroksessa. Asiakkaat tekevät valintoja globaalisti ja kasvava enemmistö heistä odottaa personoitua, kokonaisvaltaista kokemusta yritysten ja brändien kanssa. Kanavat sulautuvat yhteen ja rajat katoavat. Älykkäät teknologiat mahdollistavat asiakkaiden reaaliaikaisen tavoittamisen, entistä tarkemman datan keräämisen ja personoidun, elämyksellisen asiakaskokemuksen rakentamisen.

Suomalaisilla kuluttajasektorin yrityksillä on laadukkaita, kestävän kehityksen arvojen mukaisia tuotteita ja palveluita, joilla on kysyntää maailmalla. Haastamme yrityksiä tarttumaan mahdollisuuteen, koska Suomen vienti tarvitsee monipuolisemman rakenteen suhdanteiden tasaamiseksi. 

Experience Commerce Finland –ohjelma auttaa yrityksiä hyödyntämään mahdollisuuksia, jotka syntyvät toisaalta kuluttajien käyttäytymisen ja arvojen muutoksesta, toisaalta älyteknologioiden tuomista keinoista tehostaa myyntiprosessia ja parantaa asiakaskokemusta.

Rahoituksemme ja palveluidemme avulla yritykset voivat uudistaa bisnesmallejaan ja kehittää vetovoimaisia brändejä sekä tulevaisuuden kaupan teknologioita. Ohjelma on osa Business Finlandin uutta Consumer Business –fokusaluetta, joka on perustettu tarpeelle monipuolistaa Suomen vientirakennetta.

Kohderyhmät

Ohjelman kohderyhmiä tuotteitaan ja palveluitaan suoraan kuluttajille myyvät yritykset, brändiomistajat, alalle tuotteita ja palveluita tarjoavat teknologiayritykset (data, tekoäly, koneoppiminen, AR / VR jne.) logistiikka-, maksu- ja verkkoturvallisuusratkaisuja tarjoavat yritykset sekä tutkimuslaitokset.

Palvelut

Nelivuotinen ohjelma tulee palvelemaan monipuolisesti eri tilanteissa ja kasvun vaiheessa olevia yrityksiä. Ohjelma vauhdittaa yritysten konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, joita Business Finlandin rahoitukset tukevat. Ne voivat olla sekä pieniä ja nopeaa vaikuttavuutta hakevia hankkeita että pitkäjänteisiä, tutkimusta hyödyntäviä ekosysteemihankkeita.

2023 loppuun kestävä ohjelma mahdollistaa yrityksille toimialat ylittävän yhteistyön, innovoinnin sekä rahoitusta kehittämisen tueksi. Business Finland rahoittaa tämän ohjelman innovaatiohankkeita yhteensä 40 miljoonalla eurolla.

Miten pääsee mukaan?

Business Finlandin asiakkaita ovat kaikki yritykset, joilla on kykyä, halua ja resursseja panostaa kansainväliseen kasvuun. Erillistä pääsymaksua ei ole. Experience Commerce –ohjelman yksityiskohtainen sisältösuunnittelu on nyt alkanut. Osa ohjelman aktiviteeteista on avoimia kaikille, osa tulee olemaan maksullisia tai valikoiduille yritysryhmille räätälöityjä.

Kiinnostuitko ohjelmasta? Ota meihin yhteyttä. Ohjelman aktiviteeteista tiedotetaan uutiskirjeessämme. Tilaa se tästä

Ota yhteyttä

Head of Experience Commerce Finland Program
Aija Kalander
+358 40 555 1637
Director, Consumer Business Programs
Sanna Piiroinen
+358 50 5577 935
Program partner
Leevi Parsama
+358 40 528 9001