Finnish Winter
Sports Cluster

Ainutlaatuinen mahdollisuus suomalaiselle urheilulle.
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Ohjelmat » Sports Cluster Finland

Yhteistyöllä kohti menestystä

Urheilu on paljon muutakin kuin urheilijoiden kilpailua toisiaan vastaan. Urheilutapahtumat ja infrastruktuuri muodostavat ainutlaatuisen viihde-ekosysteemin, jota innovatiiviset yritykset voivat hyödyntää edukseen.

Ohjelman kuvaus

Finnish Winter Sports Cluster, talviurheiluklusteri, tarjoaa suomalaisille kumppaneille mahdollisuuden esitellä urheiluosaamista ja brändejä yhteistyön voimalla. Konsepti tuo urheiluyritykset ja asiantuntijat yhteen, ja tarjoaa strategista tukea valikoimalla markkinamahdollisuuksia ja tunnistamalla oikeita kumppaneita niiden työstämiseen. Lisäksi konsepti rakentaa media-alustaa brändin rakentamiseen ja aktivointiin.

Business Finlandin Sports Cluster työskentelee kahden suuren hankkeen kanssa: Kiinan talviolympialaisiin kytkeytyvän talviurheiluklusterin (Finnish Winter Sports Cluster, tähtäin Peking 2022 saakka) sekä Japanin Tokyo 2020 kesäolympialaisiin liittyvän paviljongin parissa.

Molemmat hankkeet edistävät suomalaisosaamisen sekä suomalaisten tuotteiden ja palveluiden vientiä maailman suurimpien tapahtumien avulla, kasvattavat suomalaisbrändien tunnettuutta kohdemarkkinoilla sekä lisäävät turisti- ja liikevierailuja Suomeen.

Talviurheiluklusteri

Talviurheiluklusteriin kuuluu suomalaisia yrityksiä, urheiluopistoja, lajiliittoja, kaupunkeja ja järjestöjä. Mukana on kaupunkeja, joille talviurheilu on tärkeä elinkeino eri ulottuvuuksineen tavallisten vierailijoiden palveluista ammattiurheilijoiden harjoitusleireihin ja valmennukseen. Kaupunkien lisäksi jäseninä on yrityksiä, jotka haluavat edistää kauppaa Kiinaan, sekä lajiliittoja ja järjestöjä, mukaan lukien Suomen olympiakomitea ja paralympiakomitea. Klusterin toiminnan tarkoitus on helpottaa Kiinan markkinoille pyrkivien suomalaistoimijoiden ponnisteluita tarjoamalla talviurheilumarkkinoille kohdistuvia palveluita:

  • Järjestää klusterijäsenille temaattisesti räätälöityjä kohdemarkkinavierailuja (teemoina lumi, jää, koulutus ja kuluttaja)
  • Tunnistaa klusterin jäsenille sopivia markkinamahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita sekä saattaa heidät yhteen
  • Luo klusterin jäsenille näkyvyyttä median ja sosiaalisen median eri kanavien kautta
  • Tarjoaa klusterin jäsenille tukikohta osaamisensa ja tuotteidensa esittelyyn (esittelyhuone Pekingissä).

Klusterin toiminta kytkeytyy vahvasti Kiina-Suomi talviurheilun yhteistyövuoteen 2019 (China Finland Year of Winter Sports 2019), johon on suunniteltu jo yli 50 yhteistyöhanketta eri toimijoiden aloitteesta. 

Talviurheiluvuoden kruunaavat World Winter Sports Expo 2019 Kiinan Pekingissä lokakuussa sekä vuoden päättäjäisjuhlallisuudet ja sen yhteydessä järjestettävä talviurheilun seminaari joulukuun alussa. 

Tokio 2020 Olympia- ja paralympiahanke - Metsä-paviljonki 

Tokio 2020 Olympia- ja paralympiahanke keskittyy suomalaisen paviljongin rakentamiseen Tokion sydämeen Suomen suurlähetystön tontille, ja suomalaisyritysten esille tuomiseen paviljongin avulla. Paviljonki rakennetaan yhteistyössä Metsä Groupin kanssa ja se on nimeltään Metsä-paviljonki. Metsä-paviljonki toimii kansallisena kohtaamispaikkana olympia- ja paralympiaurheilijoille (National Hospitality House) urheilutapahtumien aikana sekä suomalaisille yrityksille, Suomen valtion delegaatioille ja Team Finland yritysdelegaatioille koko puolivuotisen käyttöaikansa ajan. EU:n ja Japanin välinen vapaakauppasopimus astuu voimaan 2019, jolloin mm. elintarvikkeiden tullit laskevat merkittävästi ja n. 90 % nykyisestä kaupasta vapautuu tulleista välittömästi. Lisäksi 48 suurimman kaupungin julkiset hankinnat avataan EU:n yrityksille.

Tokion hanke tarjoaa seuraavia palveluita suomalaisille yrityskumppaneille:

  • Kasvattaa suomalaisten brändien ja tuotteiden näkyvyyttä ja tunnettuutta paviljongin avulla
  • Tarjoaa mahdollisuuden järjestää yritysten omia tilaisuuksia paviljongissa
  • Luo kumppaneille näkyvyyttä median ja sosiaalisen median eri kanavien kautta

Tokion hankkeen yrityskumppanineuvottelut ovat käynnissä. Hankkeeseen osallistuminen on maksullista, ja yritykset voivat resurssiensa mukaan osallistua joko yksittäin tai yritysryhminä. Business Finlandin ja Suomen Olympiakomitean välisen sopimuksen mukaan 10 % yrityskumppanimaksuista kohdistetaan nuorten urheilun kehittämiseen.

Ota yhteyttä

Head of Sports Cluster
Petri Tulensalo
+358 40 343 3437
Project manager
Elina Warsta
+358 50 400 3172
Advisor
Sari Paavilainen
+358 50 395 5396
Marketing communications manager
Lotta Hanski
+358 44 976 9852