Siirry sisältöön

Mikä on Talent Boost

Nykymarkkinoilla menestytään relevantin markkinatuntemuksen ja asiantuntijuuden voimalla. Yritykset saattavat myös kohdata haasteita toimialoilla, joilla vallitsee laajempi osaajapula. Usein tämä tarkoittaa, että sopivat ammattilaiset löytyvät Suomen rajojen ulkopuolelta.

Talent Boost Suomi

Talent Boost viestii Suomen houkuttelevuudesta globaaleille huippuosaajille ja startup-yrittäjille.

Talent Boost on Suomen hallituksen käynnistämä ohjelma, jonka tavoitteena on kasvattaa Suomen mainetta kannattavana ja innovatiivisena paikkana niin työntekijöille kuin työnantajillekin. Ohjelma yhdistää yritykset ja ammattilaiset tarjoamalla tapahtumia, materiaaleja ja rahoitusta sekä koordinoimalla resursseja yhteisten palveluiden luomiseksi.

Business Finlandin Talent Boost -ohjelma

Business Finlandin Talent Boost -ohjelma toimii osana työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaa ohjelmaa.

Talent Boost on poikkihallinnollinen ohjelma erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton edistämiseksi. Painopisteinä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat samoin kuin muut työvoimapulasta kärsivät alat.

Ohjelmalla on myös läheisiä kytköksiä koodari-, startup- ja muihin ammattilaistapahtumiin, joissa Suomi ja suomalaiset yritykset saavat näkyvyyttä.

Lyhyesti

  • Auttaa yrityksiä kansainvälistymään tukemalla kansainvälisten huippuosaajien rekrytointia
  • Järjestää verkostoitumistapahtumia, rekrytointikampanjoita ja rahoitusta (katso TalenExplorer -rahoitus)
  • Business Finlandin Talent Boost- ohjelman vuoden 2020 kohdealueet ovat Etelä-Korea, Intia, Venäjä sekä valikoidut Itä-Euroopan maat
Ohjelman tarkoitus on tukea Suomessa toimivia yrityksiä

Kohderyhmät

Talent Boost -ohjelman tavoitteena on saattaa yritykset yhteen eri alojen huippuosaajien kanssa. Ohjelma on tarkoitettu suomalaisille yrityksille. Oli kyseessä sitten Suomessa jo asuva perheellinen huippuosaaja tai vastavalmistunut nouseva kyky, kansainvälinen kasvu vaatii kansainvälistä osaamista.

Talent Boost -ohjelma on tarkoitettu suomalaisille yrityksille.

Yli 3 000 ulkomaista opiskelijaa valmistuu vuosittain suomalaisista yliopistoista. Heillä on Suomessa toimiville yrityksille arvokasta kokemusta. Suomalaisen kulttuurin ja elämäntavan tuntemuksen lisäksi kansainväliset osaajat tuovat pöytään oman kielensä, kulttuurinsa ja verkostonsa.

Kuinka Talent Boost toimii

Talent Boost -ohjelma tarjoaa lukuisia työkaluja ja palveluita yrityksille ja ammattilaisille. Yrityksille on tarjolla rahoitusta ja verkostoja kansainvälisten ammattilaisten palkkaamiseen. Ammattilaiset puolestaan voivat käyttää apunaan työpaikkahakua tai verkostoitumispalveluitamme.

Business Finland osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja luo Suomesta kuvaa kiinnostavana ja houkuttelevana ympäristönä kansainvälisille ammattilaisille ja opiskelijoille.

Rekrytointikampanjoita ja tapahtumia toteutetaan myös yhteistyössä suurten kaupunkien ja EURES-verkoston kanssa. Talent Boost -verkosto liittää asuinpaikan tarjoamat mahdollisuudet saumattomasti osaksi rekrytointiviestintää.

Business Finland kasvattaa Suomen mainetta kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana paikkana tehdä töitä ja elää.