Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

Tuotantokannustin on 25 % maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kuluista.

Mitä?

 • Hyvitettäviä kustannuksia ovat audiovisuaalisten teosten tuotannosta Suomessa syntyneet kustannukset, myös tuotantoa edeltävä vaihe ja jälkituotanto.
 • Suomessa syntyneiden, hyväksyttävien kustannusten määrä saa olla enintään 80 % tuotannon kokonaisbudjetista.
 • Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on kirjautunut Business Finlandiin ja kaikki vaadittavat hakemuksen asiakirjat on toimitettu päätöskäsittelyä varten.
 • Business Finland maksaa hyvityksen toteutuneita kustannuksia vastaan.

Kenelle?

 • Suomalainen tai ulkomainen tuotantoyhtiö
 • Tuotantoihin valitut muut audiovisuaaliset alan yhtiöt, jotka omistavat tuotannosta syntyviä hyödyntämisoikeuksia
 • Maksuhyvitystä eivät voi hakea valtion, kunnan tai seurakunnan viranomaiset tai laitokset, valtionenemmistöiset yhtiöt tai edellä mainittuihin verrattavat yhteisöt tai laitokset.

Mihin?

 • Fiktiiviset pitkät elokuvat
 • Dokumenttielokuvat
 • Käsikirjoitetut sarjamuotoiset fiktiot
 • Animaatiotuotannot

Mihin ei?

 • Mainokset ja markkinointituotannot
 • Tv-reality, talk-showt tai saippuaoopperat
 • Musiikkivideot tai musiikkitapahtumien tallenteet
 • Viihde- tai urheilutapahtumien kuvaukset tai niiden tallenteet
 • Yritysten omat markkinointitarkoituksiin tai henkilöstön koulutuksiin tuotetut audiovisuaalisen alan tuotannot

Hyvitettävät kustannukset

 • Tuotantoon littyvät tavara- ja palveluostot sekä laite- ja tilavuokrat Suomessa verovelvollisilta yrityksiltä
 • Suomessa verovelvollisille työntekijöille maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat
 • Muut kustannukset (Flatrate) max 20 % palkkojen ja ostojen yhteissummasta. Muita kustannuksia, joita ei tarvitse eritellä, voivat olla esimerkiksi: matkakustannukset Suomessa ja kun lähtö- tai kohdemaa on Suomi, tuottajan palkkio ja yleiskustannukset

Kustannuksia, joita ei hyvitetä, ovat muun muassa

 • Arvonlisävero
 • Juridiset palvelut
 • Rahoituskulut tai rahoituksen hankintaan liittyvät kulut
 • Markkinointi- ja levityskustannukset

AV-kannustimen haku 2018

Vuoden 2018 haku on auki. Olemme päivittäneet hakemuksen hakuohjeet, kustannuserittelyn sekä rahoituksen ehdot. Luethan ne huolellisesti. 

Hae rahoitusta

Ole yhteydessä Business Finlandiin, kun suunnittelet maksuhyvityksen hakemista. Etukäteen lähetetty lyhyt tiivistelmä tuotannosta edistää keskustelun käymistä. Hakemuksen voi tehdä vasta kun 50 % rahoituksesta on varmistunut ja voit toimittaa kaikki pakolliset asiakirjat (katso Rahoituksen asiakirjat) hakemuksen liitteenä.

Suomalainen rahoituksen hakija

 1. Rahoitusta haetaan Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.

Ulkomainen rahoituksen hakija

 1. Jos tuotannossa ei ole suomalaista osatuottajaa, ulkomaisen tuotantoyhtiön on käytettävä suomalaista tuotantokoordinaattoriyritystä.
 2. Ulkomainen tuotantoyhtiö ja koordinaattori tekevät keskenään sopimuksen, jossa sovitaan mm. työnjaosta, maksuehdoista ja -aikatauluista.
 3. Koordinaattori, jolla on Y-tunnus, täyttää hakemuksen Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa ulkomaisen hakijan puolesta.
 4. Koordinaattori hankkii palvelut ulkomaiselle rahoituksen saajalle, maksaa laskut ja laskuttaa ne ja oman palkkionsa rahoituksen saajalta.
 5. Koordinaattori ylläpitää kustannuserittelyä.

Rahoituksen vähimmäisvaatimukset

 • Kokonaistuotantobudjetti ja tuotannon synnyttämä kulutus Suomessa on vähintään yllä olevan taulukon mukainen.
 • Vähintään 10 % kokonaistuotantobudjetin rahoituksesta tulee Suomen ulkopuolelta; ulkomaiselta levittäjältä, jakelijalta, osatuottajalta tai muulta yksityiseltä rahoittajalta.
  • Rahoitussuunnitelmaan on yksilöitävä kaikki rahoituslähteet, summat ja prosenttiosuus koko tuotannosta budjetista.
 • Vähintään 50 % kokonaistuotantobudjetin rahoituksesta on muuta kuin valtionavustuslaissa 688/2001 määriteltyä julkista tukea.
  • Julkisella tuella tarkoitetaan valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamaa tai sen varoista maksettavaa avustusta, lainaa ja muuta rahoitusta, korkotukea, takausta, maksuhelpotusta ja muuta näihin rinnastettavaa taloudellista etuutta sekä Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea verojärjestelmän kautta annettavaa tukea lukuun ottamatta (Määritelmä 4 §).
 • Tuotannon on muodostettava taiteellinen kokonaisuus, joka perustuu kulttuuriarvoihin ja joka sisältää taiteellista ja luovaa työtä (Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisten teosten tuotantoon).
 • Jakelu- tai levityssopimus vähintään yhdellä alustalla tai yhdellä territoriolla.
 • Tuotannossa on mukana suomalainen yhteistuottaja, jolle syntyy IPR-oikeuksia valmiiseen tuotantoon tai tuotannossa on mukana suomalainen tuotantokoordinaattori.
 • Tuotannossa kuvataan suomalaista lokaatiota, kuten maisemaa tai arkkitehtuuria tai tuotannossa käytetään suomalaista taiteellista tai muuta luovaa erityisosaamista kuten:
  • kerronta
  • ohjaus
  • näyttelijän työ
  • tuotantosuunnittelu
  • kuvakäsikirjoittaminen
  • efekti
  • värimäärittely
  • animaatiohahmosuunnittelu
  • säveltäminen/musiikki/äänisuunnittelu
  • tuotemuotoilu/muotisuunnittelu/puvustus

Rahoituspäätös

 • Hakemuksen käsittelyaika on arviolta 40 päivää. Hakemusten arviointiin osallistuu Business Finlandin edustajan lisäksi kaksi audiovisuaalisen alan asiantuntijaa asettamasta riippumattomasta asiantuntijapoolista.
 • Ehdollisen rahoituspäätöksen voi saada, kun tuotannon kokonaisrahoituksesta on 50 % koossa. Ehdollinen rahoituspäätös on voimassa 4 kuukautta. Rahoituspäätös astuu voimaan, kun kaikki Business Finlandin ehdolliseen päätökseen asettamat ehdot ovat täyttyneet ja rahoituksen saaja on hyväksynyt rahoituspäätöksen ja sen ehdot asiointipalvelussa.
 • Rahoituksen hakijan nimi, haetun ja myönnetyn rahoituksen määrä sekä hakemuksen diaarinumero ovat julkista tietoa hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Raportointi

Suomalainen rahoituksen saaja tekee sekä väli- että loppuraportoinnin Tekesin asiointipalvelussa

 1. Sisältöraportti tuotannon etenemisestä
 2. Kustannustilitys tuotannolle kohdennetuista kustannuksista, johon liitetään määrämuotoinen kustannuserittely sekä riippumattoman suomalaisen tilintarkastajan määrämuotoinen tarkastusraportti.

Ulkomainen rahoituksen saaja raportoi paperilomakkeella

 1. Suomalainen tuotantokoordinaattoriyritys ylläpitää projektikirjanpitoa ja kustannuserittelyä.
 2. Tilintarkastaja tarkastaa koordinaattorin kirjanpidon.
 3. Koordinaattori toimittaa tilintarkastajan tarkastusraportin, raportointikauden maksutositteet ja kustannuserittelyn ulkomaiselle rahoituksen saajalle, joka maksaa koordinaattorin laskun.
 4. Ulkomainen rahoituksen saaja täyttää raportin ja lähettää sen sekä koordinaattorin toimittaman kustannuserittelyn ja tilintarkastajan tarkastusraportin allekirjoitettuina postitse tai sähköpostilla Business Finlandille.
 5. Maksamme hyvityksen ulkomaiselle rahoituksen saajalle, kun raportti, tilitys, kustannuserittely ja tilintarkastusraportti on toimitettu määräaikaan mennessä Business Finlandille.

Raportoinnin ohjeet

Raportointiohje

Tilityksen liitteet

 

Projektit ja markkinointi

Vuonna 2017 rahoitetut yritykset

A Films Inc
Art Films Production AFP Oy
Black Spark Film & TV Ab
Dionysos Films Oy
Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy
Fisher King Oy
Gigglebug Entertainment Oy
Gutsy Animations Oy
Helsinki -filmi Oy
Iron Sky Universe Oy
Långfilm Productions Finland Oy
Making Movies - Nordberg & Aho Oy
Moskito Television Oy
MRP Matila Röhr Productions Oy
Saamifilmi Oy
Vertigo Production Oy
Yellow Film & TV Oy

Cash Rebate Finland -artikkeleita

Variety (5.2.2017)
Helsingin Sanomat (22.2.2017)
ScreenDaily (24.2.2017)
Invest in Finland (29.5.2017)

Cash Rebate showreel
Katso tästä

Promoting Finnish Cash Rebate at:

 • 26.1.-5.2.2018 Göteborg Film Festival - Drama Vision, Gothenburg
 • 15.-23.2.2018 Berlinale, Berlin
 • 19.-22.3.2018 Hong Kong Film & TV Market, Hong Kong
 • 8.-19.5.2018 Festival de Cannes/Marché du Film, Cannes
 • 6.-25.6.2018 Shanghai Film Festival, Shanghai
 • 11.-14.9.2018 Cartoon Forum, Toulouse
 • 13.-16.10.2018 MIPCOM, Cannes
 • 31.10-7.11.2018 American Film Market, Los Angeles

Tekijät kertovat miksi tuotannot kannattaa tehdä Suomessa

Tuntemattoman sotilaan jälkituotanto – Antti Kulmala (Troll VFX Oy), Olli Pärnänen (MeGuru Film Sound Oy) & Toni Valla (Post Control Helsinki Oy)

Avaa video uuteen ikkunaan

Matila Röhr Productions – Marko Röhr

Avaa video uuteen ikkunaan

Gigglebug – Anttu Harlin

Avaa video uuteen ikkunaan