Talent Explorer

Talent Explorer -rahoitus

Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista, mikä edistää yrityksesi etenemistä uudella kansainvälisellä markkinalla.

Kenelle?

Talent Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu minkä tahansa toimialan pienille ja keskisuurille yrityksille sekä Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa) lukuun ottamatta toimialoja, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).

Yritys jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta palkkaamalla asiantuntijan. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Mitä?

Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain palkattavan asiantuntijan kustannuksiin.

Rahoitettavan projektin koko voi olla enintään 40 000 euroa, josta Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä voi olla enintään 20 000 euroa. Rahoitus kattaa maksimissaan 50 prosenttia palkattavan asiantuntijan kustannuksista. Projektille hyväksyttäviä kustannuksia ovat palkattavan henkilön palkkakustannukset sivukuluineen sekä mahdolliset matkakulut ensimmäisten 6-12 kuukauden ajalta. Matkakulut katetaan kustannusarvion muina kustannuksina laskennallisena eränä, enintään 20 prosenttia palkkakustannuksista.

Apua asiantuntijan löytämiseen saat esimerkiksi Business Finlandin Talent Boost -ohjelmasta.

Milloin?

Talent Explorer on sopiva rahoituspalvelu, kun

 • yrityksesi on kansainvälistymisen alussa tai haluat saada lisää osaamista ja tietoa yrityksen kansainväliseen kasvuun hyödyntämällä palkattavaa asiantuntijaa itsellesi uuden potentiaalisen vientimarkkinan selvittämiseksi nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille
 • yrityksesi tarvitsee asiantuntijaa kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen
 • yritykselläsi on jo vakiintunutta liiketoimintaa (liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta)
 • yrityksesi talous on kunnossa ja oma osuutesi projektin rahoituksesta varmistettu
 • yrityksessä on vähintään kaksi henkilöä palkattuna (yksi kokopäiväinen ja toisen henkilön työpanos voi koostua useamman henkilön osa-aikaisesta panoksesta)

Milloin ei?

Yrityksesi ei voi saada Explorer-rahoitusta, jos

 • kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio tai ahvenanmaalainen yritys
 • yritykselläsi on verovelkaa
 • yrityksesi rating Alfa on huonompi kuin A
 • yrityksesi on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yritykselläsi ei ole vielä vakiintunutta liiketoimintaa eikä kokonaista tilikautta takanaan
 • yrityksesi de minimis -kiintiö ylittyy 

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Explorer-rahoituksella voit palkata asiantuntijan yrityksesi kansainvälistymisen tueksi. Palkattava asiantuntija voi olla henkilö jolla yrityksen haluttuun uuteen vientimarkkinaan liittyvää tuntemusta tai erityisosaamista, esimerkiksi ulkomaalainen suomalaisesta yliopistosta/ammattikorkeakoulusta valmistunut tai lopputyövaiheessa oleva opiskelija.

Esimerkkejä toimenpiteistä, joihin rahoitusta voi kohdistaa

Asiantuntijan palkkaaminen erilaisten toimenpiteiden tekemiseen kansainvälistymisen edistämisessä uudella vientimarkkinalla, esimerkiksi

 • Kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia.
 • Liiketoimintamahdollisuuksien selvitys, esikonseptointi.
 • Olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa kansainvälisessä markkinassa ja lokalisointitarpeiden selvitys.
 • Markkinakartoitusta varten tietoa voidaan kerätä myös koemarkkinoinnin avulla. Koemarkkinointiin liittyvä asiantuntijatyö voidaan hyväksyä hankkeen kustannuksiksi edellyttäen, että koemarkkinointi on selkeästi rajattu: ennen koemarkkinoinnin käynnistämistä kohdemarkkinat ja -asiakassegmentit tulee olla määriteltyinä ja koemarkkinoinnin maksimikestoaika on 2 kuukautta
 • Markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys
 • Jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus.
 • Laki- ja standardivaatimusten selvittämiseen sekä kv-tuotesuojaukseen liittyviin selvityksiin olemassa oleville tuotteille. Testauksista, merkintöjen ja tuotesuojauksen hakemisesta tai laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia ei rahoiteta.

Mihin rahoitus ei ole tarkoitettu?

 • Yrityksesi nykyisen henkilöstön omiin palkkakustannuksiin tai matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin.
 • Toimialoihin, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).
 • Ulkopuolelta ostettaviin asiantuntijapalveluihin.
 • Viennin tukemiseen tai vientimarkkinoinnista aiheutuneisiin kuluihin.

Rahoituksen määrä

Business Finlandin myöntämän Explorer-rahoituksen määrä enintään 20 000 ja se kattaa maksimi 50 prosenttia Suomesta käsin työskentelevän palkattavan asiantuntijan kustannuksista (palkkakustannukset ja mahdolliset matkakulut). Yrityksesi maksaa palkattavan asiantuntijan kustannuksista minimissään 50 prosenttia. Explorer Talent hakemuksen kokonaisbudjetti on siis enintään 40 000 euroa. Rahoitusta ei makseta ennakkoon.

Rahoitus on avustusta, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin.

Rahoitus maksetaan projektin päätyttyä loppuraportin yhteydessä. Loppuraportoinnissa yrityksesi raportoi Business Finlandille, miten päätösvaiheessa sovitut tavoitteet on saavutettu. Rahoituksen kesto tyypillisesti 6-12 kuukautta.

ELY-keskuksista voi hakea myös yrityksen kehittämisavustusta. Sitä voidaan myöntää pk-yrityksille laajemman kansainvälistymisstrategian mukaiseen kehittämishankkeeseen, johon voi sisältyä esimerkiksi uuden avainhenkilön palkkaus, messuosallistumisia tai kansainvälistymistoimenpiteisiin liittyviä matkoja. Kehittämisavustusta ei ole saatavilla Uudenmaan alueella. Lisätietoa ELY-keskusten sivuilta.

Rahoituksen ehdot

Explorer-rahoitus on de minimis -tukea. Rahoitusta koskevat Business Finlandin De minimis -avustuksen ehdot.

Raportointi

Projektin eteneminen raportoidaan ja kustannukset tilitetään Business Finlandin asiointipalvelussa.

Kysymyksiä ja vastauksia

Ota yhteyttä

Asiantuntija
Nuppu Rouhiainen
+358 50 5577 949