Siirry sisältöön

Horisontti 2020 -hankkeiden valmistelu

EU:n Horisontti 2020 -ohjelman (H2020) hankevalmisteluihin on mahdollista saada Business Finlandin rahoitusta

Business Finland kannustaa yrityksiä kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön rakentamiseen.

Horisontti-hankkeiden valmistelu

Business Finland voi rahoittaa Horisontti 2020 -hankkeen valmistelua osana muuta Business Finlandin rahoittamaa projektia, jos esimerkiksi tavoitteena on laajentaa tai jatkaa Business Finlandin projektia kansainvälisen yhteistyön hankkeeksi.

Varsinainen valmistelurahoitus on tarkoitettu yritysten hyödynnettäväksi, jos valmistelussa on iso, Suomelle merkittävä konsortiohanke ja suomalaiskumppan(e)ille on tulossa tavanomaista riviosallistujaa merkittävämpi rooli hankkeessa, vaikkapa koordinaattorina ja/tai työpaketin vetäjänä. Tätä rahoitusta ei siten ole tarkoitettu esimerkiksi Horisontti-ohjelman suositun pk-instrumentin hakemusvalmisteluun, silloin kun rahoitusta haetaan yksin.

Horisontti-hankkeen valmistelu osana Business Finlandin rahoittamaa projektia

 • Horisontti-hankkeen valmistelu on kuvattava teemallisesti vastaavan Business Finlandin projektin projektisuunnitelmassa omana työpakettina.
 • Projektisuunnitelmassa on kuvattava myös, miten tavoittelemasi Horisontti-hanke laajentaisi tai jatkaisi Business Finlandin projektia.
 • Myös käynnissä oleviin Business Finlandin projekteihin voi hakea projektisuunnitelman ja kustannusarvion muutosta, mikäli projektin laajentaminen Horisontti-hankkeeksi tulee ajankohtaiseksi. Horisontti-hankkeen valmistelukustannuksien sisällyttäminen käynnissä olevaan Business Finlandin projektiin ei kuitenkaan kasvata Business Finlandin alun perin myöntämää rahoitusta.
 • Hyväksyttävien valmistelukustannuksien tulee olla kohtuulliset suhteessa tavoiteltuun EU-rahoitukseen.

Laajojen Horisontti-hankkeiden valmistelun rahoitus Pk- ja Midcap -yrityksille

 • Horisontti-hankkeen kokonaiskustannusten on oltava vähintään 3 M€ ja hankkeen suomalaisosapuolien roolin on oltava rahallisesti tai sisällöllisesti merkittävä (esim. koordinaattori ja/tai työpaketin vetäjä).
 • Business Finland voi hyväksyä valmisteluvaiheen kustannuksiksi enintään 5% tavoitellun Horisontti-hankkeen suomalaisen osapuolen kokonaiskustannuksista (esim. 1 M€ = 50 000 €).
 • Hakemuksessa on kuvattava Horisontti-hankkeen kannalta uskottava konsortio, jossa suomalaisosallistuminen täyttyy seuraavilta osin:
  • Pk- ja Midcap -yritysten valmistelemassa hankkeessa on oltava mukana vähintään toinen suomalainen osapuoli.
  • Horisontti-hankkeen suomalaisosallistumisen kokonaiskustannuksista kotimaisten yritysten osuus on oltava vähintään 20 prosenttia.
 • Business Finlandin rahoitusosuus on 75 prosenttia kustannuksista, kuitenkin enintään 50 000 €.
 • Valmistelurahoitusta haetaan normaalin prosessin mukaan Business Finlandin hakemuspalvelussa. Yritykset valitsevat rahoituksen "Tempo", rahoitus myönnetään de minimis -ehtoisena. Mahdollisissa usean osapuolen rinnakkaishankkeissa tulee yhteiseksi tunnisteeksi antaa Horisontti-hankkeen nimi.
 • Kaikkien osallistujien ei tarvitse hakea Business Finlandin rahoitusta, mutta valmisteluprojektissa on mainittava Horisontti-hakemukseen osallistuvat tahot yhteystietoineen ja rooleineen sekä suunniteltuine kustannusarvioineen.
 • Haettavan Business Finlandin valmisteluprojektin nimeksi on hyvä antaa "H2020 – [EU-projektisi nimi]". Tämä nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.
 • Rahoitusta voi hakea jatkuvasti, mutta hakemus on jätettävä ennen Horisontti 2020 -haun määräaikaa. 
 • Kustannuksia voidaan hyväksyä aikaisintaan siitä päivästä alkaen, kun hakemus on jätetty Business Finlandiin riittävin tiedoin, esimerkiksi lyhyt projektisuunnitelma ja haun dead-line ovat pakollisia tietoja. Valmistelun kustannuksia voidaan hyväksyä maksimissaan 6 kuukautta kyseisen Horisontti 2020 -haun päättymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että Business Finland hyväksyy hankkeen valmistelukustannuksia myös avustussopimuksen valmisteluvaiheessa yhden kuukauden osalta. Viimeksi mainitut valmistelukustannukset voivat olla mm. konsortiosopimuksen valmistelua ja projektijohtamisesta aiheutuvia kustannuksia.
 • Horisontin kaksivaiheisissa hauissa kustannuksia voidaan hyväksyä jo ensimmäisen vaiheen hakemusvalmistelusta alkaen edellyttäen että hakemus on jätetty Business Finlandiin ennen ensimmäisen vaiheen haun määräaikaa. Hakemuksen on päästävä arvioinnissa toiseen vaiheeseen. Valmistelun kustannuksia voidaan hyväksyä maksimissaan 6 kuukautta kyseisen haun toisen vaiheen määräajasta.
 • Business Finlandin valmisteluprojektin kustannukset voit tilittää, kun Horisontti-hanke on arvioitu. Horisontti-hankkeen on saatava arvioinnissa vähintään 3 pistettä jokaisesta arvioidusta kohdasta.

Raportiksi Business Finlandille riittää lyhyt kuvaus valmistellusta Horisontti-hankkeesta, kustannustilitys ja EU:n arviointiraportti. Tilintarkastajan lausunto ei ole välttämätön.

EU:n Horisontti 2020 -ohjelma

EU:n Horisontti 2020 -ohjelman verkkosivut esittelevät ohjelman sisällön, tavoitteet sekä ohjeet hakijoille.

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun