Siirry sisältöön

EIT

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT (European Innovation and Technology Institute) pyrkii madaltamaan koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välisiä raja-aitoja, jotta osaaminen ja tieto voivat siirtyä tehokkaasti ilman maantieteellisiä rajoituksia. Instituutin keskeisimpiä toimijoita ovat yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset.

EIT ja KICit

EIT saa rahoituksensa Euroopan unionilta, EU:n jäsenvaltioilta ja instituutin osallistujaorganisaatioilta. EU:n suora rahoitus EIT:lle vuosina 2014–2020 on noin 2,7 mrd euroa.

EIT:n hallintoneuvoston jäsenenä on  Biocenter Finland -biokeskuksen johtaja, professori Marja Makarow.

Toiminnan ytimenä KIC

EIT:n toiminta käynnistyi vuonna 2010 kolmen osaamis- ja innovaatioyhteisön eli KICin (Knowledge and Innovation Communities) voimin. KIC-yhteisöjä edustavat niiden toiminnan kannalta merkittävimmät eurooppalaiset yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset. Kullakin yhteisöllä on Co-location centre -toimipisteitä eri puolilla Eurooppaa.

Käynnissä olevat KICit 

 • EIT Climate-KIC
  Climate change, mitigation and adaptation
 • EIT Digital
  Future information and communication technologies
 • EIT Food
  People-centric and resource-smart transformer of the European food system
 • EIT InnoEnergy
  Sustainable energy
 • EIT Health
  Healthy living and active ageing
 • EIT Raw materials
  Sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution of raw materials
 • EIT Manufacturing
  Added-value manufacturing
 • EIT Urban Mobility 
  Smart, green and intergrated transport

Lisätietoa

Marja Makarow
EIT:n hallintoneuvoston jäsen 
Johtaja, Biocenter Finland
+358 40 653 1133
marja.makarow (at) helsinki.fi