Siirry sisältöön

Euratom

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma (2014–2018) koskee ydinenergiaan (fuusio ja fissio) ja säteilysuojeluun liittyviä tutkimustoimia.

Euratom-ohjelma

  • tukee ydinjärjestelmien turvallista käyttöä
  • edistää ratkaisujen kehittämistä lopullisen ydinjätteen huoltoa varten
  • tukee ydinalan osaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä unionin tasolla
  • edistää säteilysuojelua
  • etenee kohti fuusion energialähdekäytön demonstrointia hyödyntämällä nykyisiä ja tulevia fuusiolaitteita
  • luo perustan tuleville fuusiovoimalaitoksille
  • varmistaa yleiseurooppalaisesti merkittävien tutkimusinfrastruktuurien käytön