Siirry sisältöön

Euratom

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma (2014–2018) koskee ydinenergiaan (fuusio ja fissio) ja säteilysuojeluun liittyviä tutkimustoimia.

Euratom-ohjelma

  • tukee ydinjärjestelmien turvallista käyttöä
  • edistää ratkaisujen kehittämistä lopullisen ydinjätteen huoltoa varten
  • tukee ydinalan osaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä unionin tasolla
  • edistää säteilysuojelua
  • etenee kohti fuusion energialähdekäytön demonstrointia hyödyntämällä nykyisiä ja tulevia fuusiolaitteita
  • luo perustan tuleville fuusiovoimalaitoksille
  • varmistaa yleiseurooppalaisesti merkittävien tutkimusinfrastruktuurien käytön

Ota yhteyttä

Fissio

Jorma Aurela, komiteajäsen
Työ- ja elinkeinoministeriö
puh. +358 2950 64832
jorma.aurela (at) tem.fi 

Kari Peräjärvi, komitean asiantuntijajäsen
Säteilyturvakeskus
puh. +358 400 284 775
kari.perajarvi (at) stuk.fi

Jari Hämäläinen, komitean asiantuntijajäsen
Valtion teknillinen tutkimuskeskus
puh. +358 20 7226 467, +358 20 722 111
jari.hamalainen (at) vtt.fi

Marja Siitari-Kauppi, komitean asiantuntijajäsen
Helsingin yliopisto
puh. +358 50 448 7504
marja.siitari-kauppi (at) helsinki.fi

Fuusio

Kari Koskela, komiteajäsen
Business Finland
puh. +358 2950 55238
kari.koskela (at) businessfinland.fi

Reijo Munther, komitean asiantuntijajäsen
Business Finland
puh. +358 50 5577 827
reijo.munther (at) businessfinland.fi

Tuomas Tala, komitean asiantuntijajäsen
Valtion teknillinen tutkimuskeskus
puh. +358 20 7225 788
tuomas.tala (at) vtt.fi