Siirry sisältöön

Horisontti Euroopan kumppanuusohjelmat

Kumppanuudet ovat tärkeä osa puiteohjelman instrumentteja. Niihin osallistuvat yritykset ja tutkimusorganisaatiot toimivat syvässä ja pitkäjänteisessä yhteistyössä, joka ei olisi mahdollista normaaleilla puiteohjelmahauilla ja yksittäisillä hankeosallistumisilla.

Mitä tahansa aihetta ei kumppanuuden kautta toteuteta, vaan komissio yhdessä jäsenmaiden kanssa harkitsee tarkoin mikä on paras toteutustapa eri puiteohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Komissio on nyt julkaissut ehdokkaat Horisontti Eurooppa -ohjelman kumppanuuksiin. Tulevan puiteohjelman kumppanuudet on jaettu kolmeen luokkaan: yhteissuunniteltuihin, yhteisrahoitettuihin sekä edellä mainittuja itsenäisempiin institutionaalisiin kumppanuuksiin.

Kumppanuusohjelmien suunnittelu on aktiivisessa vaiheessa. Lisätietoa ja yhteyshenkilöt löytyvät aihealueiden mukaan:

LISÄTIETOJA

Löydät yksityiskohtaiset esittelyt ehdokkaista, aihealueista sekä yhteystiedot Euroopan komission verkkosivuilta.