Horizon Europe

Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Horisontti-yhteyshenkilöt » Horizon Europe -yhteyshenkilöt

Valmisteilla olevan EU-ohjelman yhteyshenkilöt

EU:n seuraava tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horizon Europe käynnistyy vuoden 2021 alussa. Ohjelman valmistelu etenee hyvää vauhtia. EU-maiden edustajat ovat tiukasti mukana valmisteluissa niin kutsuttujen varjokomiteoiden (shadow committee) kautta. Suomalaisedustajat antavat lisätietoja ohjelman etenemisestä. Ota yhteyttä. 

Strateginen varjokomitea (Shadow committee for strategic programme committee)

Hanna Vuorinen
Työ- ja elinkeinoministeriö
+358 2950 47145
hanna.vuorinen (at) tem.fi

Saara Vihko 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
+358 295 33 0005
saara.vihko (at) minedu.fi

Timo Haapalehto
Työ- ja elinkeinoministeriö
+358 50 570 0980
timo.haapalehto (at) tem.fi