Siirry sisältöön

Huippuosaamisen levittäminen

EU-maiden välillä on isoja eroja tutkimus- ja innovointikyvykkyydessä. Lisäksi tutkimus- ja innovaatioinvestointien on todettu olevan vahvasti sidoksissa talouskasvuun ja kilpailukykyyn. Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen -haut keskittyvät heikommin kehittyneiden maiden tukemiseen, jotta T&I-resurssit saadaan täysimääräisesti hyötykäyttöön Euroopassa.

Hakujen aiheet

Teaming

Rakennetaan huippuosaamisen Centres of Excellence -yksiköitä EU-alueen ns. Widening-maihin jo olemassa olevan tutkimuksen huippuyksikön tuella.

Twinning

Vahvistetaan määriteltyä tutkimuksen alaa linkittämällä verkostoja kaipaava organisaatio  EU:n Widening-maasta vähintään kahden alan johtavan tutkimusorganisaation kanssa.

ERA Chair

Tuetaan EU:n ns. Widening-maiden yliopistoja ja tutkimuslaitoksia rekrytoimaan huippuosaajia. ERA-professorit auttavat toteuttamaan tarvittavia rakenteellisia muutoksia, jotka kehittävät organisaation huippuosaamista kestävältä pohjalta.

Policy Support Facility

Alueellisen tai kansallisen tason viranomaiset voivat saada asiantuntija-apua tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

 

Widening-maat: Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Luxembourg, Malta, Puola, Portugali, Romania, Slovakia ja Slovenia.

Edellä mainittujen EU-jäsenmaiden lisäksi osa liitännäismaista luetaan myös Widening-maiksi. Lisätietoja mm. Widening-työohjelman johdanto-osiosta.