Siirry sisältöön

Huipputason tiede

Horisontti-ohjelmalla rahoitetaan tiedettä ja tutkimusta tavoitteena nostaa EU-alueella tehtävä tieteellinen tutkimus huipputasolle ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyiseksi. 

Haasteen osiot

1. ERC – Euroopan tutkimusneuvosto

ERC rahoittaa pienten tutkimusryhmien tekemää korkeatasoista perustutkimusta. Tutkimusaiheita ei ole ennalta määrätty. Hakemukset arvioidaan tieteellisen laadun perusteella. Tutkimus täytyy tehdä EU:n jäsenmaissa tai Horisontti-ohjelmaan liittyneessä ns. assosiaatiomaassa.

2. FET – Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat

Täysin uudet ideat tai olemassaolevan tiedon soveltaminen uudella tavalla voi saada rahoitusta FET-osiosta.

3. Marie Skłodowska-Curie -toimet

MSCA-toimet rahoittaa tutkijoiden koulutusta ja liikkuvuutta. Ohjelman kautta tutkija voi saada rahoitusta koulutukseen, urakehitykseen, yritysten, yliopistojen ja eri maiden väliseen liikkuvuuteen sekä tutkijanuraa edistäviin tukitoimiin. Rahoitusta voivat saada myös yritykset ja muut organisaatiot, kun ne esimerkiksi palkkaavat muualta Suomeen siirtyvän tutkijan T&I-projektiinsa.

4. Tutkimusinfrastruktuurit

Nykyaikainen ja toimiva tutkimusinfrastruktuuri on korkeatasoisen tieteen ja tutkimuksen edellytys. EU:n rahoituksella kehitettävät infrastruktuurit ovat isoja kokonaisuuksia, ja ne tulevat eri toimijoiden yhteiseen käyttöön.

 

H2020 somessa

Suomalaiset Horisontti 2020 -palvelut somessa