Siirry sisältöön

ERC

Rahoitettavat hankkeet valitaan tieteellisen laadun perusteella, ja hakemukset voivat olla miltä tieteenalalta tahansa. Tutkimus täytyy tehdä EU:n jäsenmaassa tai puiteohjelman liitännäismaassa.

ERC-rahoitus

European Research Council (ERC) myöntää rahoitusta huippututkijoille ja heidän tutkimusryhmilleen uraauurtavaan tutkimukseen. Tavoitteena on lujittaa eurooppalaisen tutkimuksen osaamista, dynaamisuutta ja luovuutta.

ERC toimii itsenäisesti. Se on riippumaton tieteellinen neuvosto, jonka muodostavat arvostetut ja asiantuntevat tutkijat. Se laatii toimintastrategian ja päättää hakumuodoista. Näin varmistetaan ERC:n toiminnan tehokkuus. Sen tavoitteena on vertaisarviointiprosessin korkea laatu ja uskottavuus tiedeyhteisön silmissä.

Rahoitus on suunnattu eri vaiheessa uraansa oleville tutkijoille ilman ikä- tai kansalaisuusrajoitetta. Tutkimustyö on tehtävä EU:n jäsenmaassa tai puiteohjelman liitännäismaassa (ns. Associated Country). Tutkimusaiheita ei ole määritelty etukäteen.

ERC Starting Grants (StG) uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille:

Tavoitteena on tukea itsenäistyviä tutkijoita, joilla on jo vähintään 2 ja enintään 7 vuotta tutkijauraa takanaan. Yhden hankkeen rahoitus on enintään 2 miljoonaa euroa, ja se myönnetään enintään 5 vuodelle.

ERC Consolidator Grants (CoG) urallaan vakiintumassa oleville tutkijoille:

Tavoitteena on tukea ansioituneita ryhmänjohtajia, joilla on jo vähintään 7 ja enintään 12 vuotta tutkijauraa takanaan. Yhden hankkeen rahoitus on enintään 2,75 miljoonaa euroa 5 vuoden ajaksi.

ERC Advanced Grants (AdG) edistyneille tutkijoille:

Tavoitteena on tukea edistyneitä tutkijoita, joilla on merkittävää tutkijauraa takanaan ainakin 10 viime vuoden ajalta. Rahoitusta myönnetään yhdelle hankkeelle enintään 3,5 miljoonaa euroa 5 vuoden ajaksi.

ERC Proof of Concept (PoC):

ERC-rahoituksen saaneiden on mahdollista hakea erillistä rahoitusta tutkimuksensa innovaatiopotentiaalin tunnistamiseen ja kaupallistamisen hyödyntämiseen. PoC-rahoitusta voidaan myöntää enintään 150 000 euroa 18 kuukauden ajalle.