Siirry sisältöön

FET
Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat

Täysin uudet ideat tai olemassaolevan tiedon soveltaminen uudella tavalla voi saada rahoitusta FET-osiosta

FET-rahoitus

FET Open

Tavoitteena on etsiä alasta riippumatta tutkimusta, joka pystyisi radikaalisti uudistamaan vallitsevia suuntauksia.

FET Proactive

Rahoitus suunnataan kehittymässä oleville aihealueille. Tavoitteena on tukea vielä hajanaisen, uuden tutkimusyhteisön tiivistymistä ja kasvua ennalta määritellyillä aihealueilla.

FET Flagships

Suuria tieteidenvälisiä ja teknologisia haasteita pyritään ratkaisemaan FET Flagships -toimilla. Onnistuminen edellyttää useiden eri tieteenalojen, teknologioiden, ohjelmien ja yhteisöjen sekä julkisten että yksityisten rahoittajien yhteistyötä. Rahoitettaviksi valitaan FET-lippulaivahankkeita, joiden kestoksi arvioidaan jopa 10 vuotta.

Ota yhteyttä

NCP ja komitean asiantuntijajäsen
Tuomas Katajarinne

Suomen Akatemia
+358 2953 35067
tuomas.katajarinne (at) aka.fi

NCP ja komitean asiantuntijajäsen
Timo Lehtinen

Suomen Akatemia
+358 50 468 4255
timo.lehtinen (at) aka.fi

komiteajäsen
Hannele Lahtinen

Suomen Akatemia
+358 2953 35055
hannele.lahtinen (at) aka.fi