Siirry sisältöön

MSCA-toimet

Marie Skłodowska-Curie -rahoitus (MSCA) tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden työskennellä kotimaansa tai oman sektorinsa ulkopuolella. Vastaanottavat organisaatiot saavat näin käyttöönsä huippuosaajan EU:n rahoituksella. Tutkijaliikkuvuus hyödyttää myös yrityksiä. 

MSCA-rahoitus

 • aina hakijaorganisaatiolle myönnettävää avustusta, ei koskaan apurahaa
 • relevantti sekä akateemiselle että ei-akateemiselle sektorille
 • tarkoitettu tutkijoille (ja t&i-henkilöstön) eri uravaiheissa ilman kansallisuusrajoituksia
 • bottom-up eli projektia voi ehdottaa miltä tahansa tieteenalalta mistä tahansa innovatiivisesta aiheesta.

Arvioinnin kriteereitä ovat:

 •  tieteellinen laatu (50% painotus)
 •  vaikuttavuus (30% painotus)
 •  hankkeen toteutus (20% painotus).

Komissio tiedottaa arviointien tuloksista 5 kk kyseisen haun päättymisestä.

Rahoitusta tutkijaliikkuvuuteen: ohjelman yhteyshenkilö esittelee vaihtoehdot
Katso lyhyt esittelyvideo

Marie Skłodowska-Curie actions in a nutshell (2:55 min)

Viisi erilaista mahdollisuutta:

Nuorten tutkijoiden peruskoulutus (ITN)

Innovative Training Networks (ITN) -toimella rahoitetaan yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteisiä kansainvälisiä (tohtorin)koulutusohjelmia. Ohjelmiin rekrytoitavien tohtorikoulutettavien tai uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden odotetaan liikkuvan verkoston sisällä kansainvälisesti ja sektorien välillä.

ITN-toimia voidaan rahoittaa kolmessa eri muodossa:

 • European Training Networks (ETN),
 • European Industrial Doctorates (EID) ja
 • European Joint Doctorates (EJD).

ITN-projektien maksimikesto on 48 kk, rekrytoinnit 3-36 kk. Hakemus on maksimissaan 30 sivua.

Konsortiosopimus osallistujien (beneficiaries) välillä on pakollinen vuoden 2016 hausta eteenpäin. Secondment-mahdollisuuksia tarjoavien partneriorganisaatioiden kanssa on suositeltavaa sopia komennusjakson käytännöistä kirjallisesti erillisellä partnerisopimuksella.

Tutkijoiden liikkuvuusrahoitus – Individual Fellowships (IF)

Individual Fellowships -toimet mahdollistavat kokeneiden, jo väitelleiden tutkijoiden, laajentaa osaamistaan jatkokoulutusmahdollisuuksien ja liikkuvuuden avulla. Hakijan tulee olla tohtorintutkinnon suorittanut tai vähintään neljä vuotta tutkijakokemusta maisterintutkinnon jälkeen hankkinut asiantuntija. Myös kokeneemmat tutkijat voivat hakea rahoitusta IF-toimesta; rahoitus ei ole sidottu hakijan ikään.

IF-hakemukset kirjoitetaan ja lähetään eurooppalaisesta isäntäorganisaatiosta nimetyn ohjaajan (supervisor) toimesta ja tiiviissä yhteistyössä tutkijan kanssa. Isäntäorganisaationa voi toimia yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi myös yritys tai muu ei-akateemisen sektorin organisaatio.

Vuosista 2016-2017 lähtien uutuutena on Society and Enterprise -paneeli, joka on tarkoitettu yrityksille, sairaaloille, kansalaisjärjestöille ja muille ei-akateemisen sektorin isäntäorganisaatioille.

Hakemus saa olla max. 10 sivua pitkä.

Projektivaihtoehtoina ovat

 • European Fellowships (EU- tai assosiaatiomaahan tuleva tai maiden välillä liikkuva tutkija, projektin kesto 12-24 kk) tai
 • Global Fellowships (12-24 kk työkomennus - secondment - Euroopan ulkopuolelle, 12 kk pakollinen paluu Eurooppaan).

Rahoitus kattaa tutkijan palkan, matkakulut sekä koulutus- ja tutkimuskulut. Tutkijat voivat työskennellä myös yksityisellä sektorilla joko koko projektin keston ajan tai osan siitä (secondments). Rahoitusta myönnetään myös tutkijoille, jotka haluavat palata tutkijanuralle tauon jälkeen.

Secondment -mahdollisuuksia tarjoavien partneriorganisaatioiden kanssa on suositeltavaa sopia komennusjakson käytännöistä kirjallisesti erillisellä partnerisopimuksella.

HUOM! Komission EURAXESS-sivulla on uusi Hosting Offers -toiminto. Tämä "matchmaking -palvelun" tarkoituksena on verkottaa tutkijoita ja asiantuntijoita hakevia organisaatioita. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimusryhmät sekä yritykset voivat julkaista oman ilmoituksensa ilmaiseksi.

Henkilöstövaihto sektorien tai maiden välillä (RISE)

Kansainvälinen ja eri sektoreiden välinen henkilöstövaihto yhteisen tutkimus- ja innovaatiohankkeen puitteissa mahdollistuu Research and Innovation Staff Exchange (RISE) –toimen avulla.

Verkostoon voi kuulua organisaatioita akateemiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä Euroopasta että muualta maailmasta. Saman sektorin väliset henkilöstövaihdot ovat sallittuja vain, jos vaihdot toteutetaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten toimijoiden välillä.

Korkeintaan 12 kuukauden pituiset vaihtojaksot tähtäävät yhteistyön lujittamiseen sekä osaamisen ja tiedon vaihtamiseen. Vaihtoihin voivat osallistua uransa alkuvaiheessa olevat ja kokeneemmat tutkijat sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tukeva hallinnollinen ja tekninen henkilökunta, jotka ovat olleet väh. 1 kk työsuhteessa lähettävään organisaatioon ennen vaihtoa.

Komission rahoitus kattaa matka-, tutkimus- ja verkostoitumiskustannusten lisäksi hallinto- ja yleiskustannuksia. RISE-rahoitus ei kata vaihtoon lähetettävän henkilöstön palkkakustannuksia eikä palkkakustannuksia voi maksaa toiselta ulkopuolisen rahoituksen projektilta.

Projektien maksimikesto on 48 kk. 

Konsortiosopimus osallistujien (beneficiaries) on pakollinen vuoden 2016 hausta eteenpäin. Secondment-mahdollisuuksia tarjoavien partneriorganisaatioiden kanssa on suositeltavaa sopia komennusjakson käytännöistä myös kirjallisesti erillisellä partnerisopimuksella tai sisällyttää partneriorganisaatiot konsortiosopimuksen osaksi.

Liikkuvuus- ja koulutusohjelmien yhteisrahoitus (COFUND)

Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) -toimesta myönnetään lisärahoitusta uusille tai jo toimiville kansainvälisille, kansallisille ja alueellisille ohjelmille, jotka myöntävät rahoitusta yksittäisille tutkijoille ja joiden tavoitteena on lisätä kansainvälistä, sektorien välistä tai tieteiden välistä tutkijakoulutusta ja liikkuvuutta kaikilla tutkijanuran tasoilla. Rahoituksen hakijalla tulee aina olla myös omaa rahoitusta käytettävissä ko. ohjelmalle.

European Researchers' Night – Tutkijanura tutuksi kaikille

EU-jäsenmaissa ja liitännäismaissa järjestetään kerran vuodessa syyskuun viimeisenä perjantaina laajalle yleisölle tarkoitettu tilaisuus, jonka tavoitteena on lisätä tieteen ja tutkijoiden työn tunnettavuutta sekä helposti lähestyttävyyttä. Mikä tahansa organisaatio tai toimija voi hakea rahoitusta tapahtuman järjestämiseen. 

 • Jos suunnittelet hakemusta NIGHT-hakuun, ota yhteyttä NCP-yhteyshenkilöön (yhteystiedot alla);  NIGHT-hakemus edellyttää kansallisten projektien synergioita.