Siirry sisältöön

Tutkimusinfrastruktuurit

Laadukkaat tutkimusinfrastruktuurit ovat edellytys huipputason tieteen ja tutkimuksen tekemiselle. EU:n rahoituksen tavoitteena on tukea korkeatasoista tutkimusta ja lisätä rajojen ja sektoreiden välistä tutkimusyhteistyötä.

Rahoitus tutkimusinfrastruktuureille

Euroopan tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen vuotta 2020 ja sen jälkeistä aikaa varten

  • Euroopan tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumin ESFRIn yksilöimien tutkimusinfrastruktuurien ja muiden maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurien eri toteutusvaiheiden rahoitus.  
  • Merkittävät kansalliset tutkimusinfrastruktuurit avataan kaikille eurooppalaisille korkeakoulujen ja teollisuuden tutkijoille. 
  • Tieto- ja viestintäteknologiapohjaisten sähköisten infrastruktuurien kehittäminen, käyttöönotto ja toiminta.

Tutkimusinfrastruktuurien tarjoamien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen

  • Tavoitteena on edistää teknologioiden varhaista käyttöönottoa tutkimusinfrastruktuureissa, edesauttaa t&k-kumppanuuksia teollisuuden kanssa, helpottaa tutkimusinfrastruktuurien teollista käyttöä ja edistää innovaatioklustereiden luomista. Toiminnassa tuetaan myös tutkimusinfrastruktuureja hallinnoivan ja käyttävän henkilöstön koulutusta ja/tai vaihtoja.

Euroopan tutkimusinfrastruktuuripolitiikan ja kansainvälisen yhteistyön lujittaminen

  • Tavoitteena on tukea alan poliittisten päättäjien ja rahoittajien välistä yhteistyötä sekä päätöksenteossa käytettäviä kartoitus- ja seurantavälineitä.
  • Tutkimusinfrastruktuuri-tavoitteen kautta on myös määrä lujittaa eurooppalaista tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa ja helpottaa kansainvälistä strategista yhteistyötä.